Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Pedagogiczne inspiracje

Zabawy ilustrujące kilkulatkom znaczenie znanych przysłów...

Zgodnie z jedną z głośnych tez, wspólne zabawy bezpośrednio poprzedzały powstanie kultury. Pogląd ten wyraził w 1907 r. Kazimierz Hemerling, a ponad trzydzieści...

Piotr Winczewski | 3 lipca 2018

Znaczenie różnorodnych form aktywności ruchowej dla rozwoju...

„Zdrowie i siła lepsze są niż wszystko złoto, a mocne ciało niż niezmierny majątek. Nie ma większego bogactwa nad zdrowie ciała. I nie ma zadowolenia nad radość...

Magdalena Krzelowska | 2 lipca 2018

Gry i zabawy, Rok 1869, Karol Kozłowski

Poniżej zaprezentujemy kolejnych sześć zabaw, które opublikowano w XIX w. Karol Kozłowski zawarł je w opracowaniu „Gry i zabawy dla młodzieży”. Wydano je nakład...

Piotr Winczewski | 28 czerwca 2018

Kącik małego odkrywcy
Jak skutecznie pokonywać trudności szkolne

Uczeń ze spektrum autyzmu w klasach I–III

Dzieci autystycznych przybywa. Statystki podają różne dane:  1 dziecko na 150, 1 na 120, a nawet 1 na 88 urodzonych to dzieci,  u których diagnozuje się zaburzenia ze spektrum autyzmu.  Mówi się nawet, że jest to epidemia XXI wieku. Dwa lata temu  (wg SIO, stan na 10 marca 2015 r.) w polskich przedszkolach i szkołach ponad 17 tysięcy dzieci miało orzeczenie autyzmu,  w tym zespołu Aspergera1.  Ponieważ z roku na rok przybywa takich dzieci, to dzisiaj ta liczba jest jeszcze większa.

Małgorzata Łoskot | 13 czerwca 2018

Akademia rozwoju nauczyciela
Scenariusze zajęć