Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy

Relacje na odległość

Zagubieni w meandrach zdalnej edukacji niejedno z nas poświęcało wiele uwagi próbie odpowiedzi na pytanie, jak należy organizować świat uczenia się naszych uczniów.

19 marca 2021

Jak pobudzać mózg do twórczego działania?

Człowiek z natury jest istotą twórczą, a więc zdolną do tworzenia nowych rzeczy. Niezwykłe właściwości mózgu pozwalają mu zarówno na tworzenie nowych jakości zupełnie od podstaw, jak i na wykorzystywanie posiadanych już zasobów do łączenia ich w nową, a jednocześnie wartościową jakość, w efekcie cze...

9 kwietnia 2021

Mózg zintegrowany, czyli jak uczyć się przez zmysły

Dziecko bogate to dziecko bogate w doświadczenia, wielomodalne, wielozmysłowe poznawanie świata.
Gerald Hüther

Już w łonie matki słyszymy rytmiczne bicie jej serca, stłumione dźwięki dochodzące ze świata zewnętrznego. Noworodek jest istotą w pełni sensoryczną. W miarę rozwoju dziecka wzrasta...

9 kwietnia 2021

Zrozumieć i wspierać ucznia wysoko wrażliwego

Kiedy wysoko wrażliwe dzieci będą starsze, przystosują się do otaczającego świata, najpierw jednak potrzebują, by świat przystosował się do nich. 
Elaine Aron

9 kwietnia 2021

Pedagogiczne inspiracje

Teczka pełna zabaw

Gry i zabawy są bardzo istotne w edukacji wczesnoszkolnej. Stanowią ważny fundament rozwoju dzieci, ponieważ kiedy są dobrze dobrane i przemyślane, wspierają na...

9 kwietnia 2021

NAUCZANIE ZDALNE

Obecna rzeczywistość pokazuje nam bardzo duże zmiany w uczeniu. Edukacja wczesnoszkolna kojarzona była głównie z zajęciami w klasach, gdzie nauczyciele i ucznio...

11 lutego 2021

Wykorzystanie nowych technologii w edukacji

Obecna sytuacja sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają edukacja informatyczna i praca z komputerem. Nauka zdalna wymusza bowiem ciągłe korzystanie z te...

14 stycznia 2021

Jak uczyć się i nauczyć na odległość

Obecna sytuacja związana z pandemią przynosi kolejne wyzwania dla sektora edukacji w Polsce. Aby pomóc przezwyciężyć trudności związane ze zdalnym nauczaniem, M...

8 grudnia 2020

Wspomaganie ucznia

Muzyka jako narzędzie edukacji międzykulturowej

Muzyka, dzięki swojej specyficznej strukturze dźwiękowej, jest nośnikiem treści, które często – pomimo różnic kulturowych, językowych i obyczajowych – są tak samo rozumiane przez różne narodowości. Dzięki swojej uniwersalnej formie muzyka może stać s...

9 kwietnia 2021