Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nr 54

Maj 2020

Przejdź do wydania

W wydaniu znajdziesz między innymi:

  • Udzielanie wsparcia uczniom przy wykorzystaniu techniki uważności.
  • Elementy koncepcji planu daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej.
  • Uczestnictwo rodziców w życiu szkoły na pierwszym poziomie kształcenia.
  • Czym jest kształcenie zintegrowane oraz przykładowy konspekt zajęć.
  • Zdalne kształcenie na miarę naszych możliwości.

A także wiele więcej! 

Zawartość dostępna online