Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontakt

Redakcja:
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań

www.zycieszkoly.com.pl
zycieszkoly@forum-media.pl

 

Redaktor naczelny:
Agata Klimaszewska
agata.klimaszewska@forum-media.pl

Redaktor prowadzący:
Aleksandra Pawlińska-Maćkowiak
aleksandra.pawlinska-mackowiak@forum-media.pl

Reklama:
Anna Mikłaszewicz
anna.miklaszewicz@forum-media.pl

 

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223 REGON: 631046924

Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN