Dołącz do czytelników
Brak wyników

Inspirujące czasopismo dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Czasopismo „Życie szkoły” to jedyny na rynku magazyn dedykowany nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera praktyczne artykuły z najbardziej aktualnymi treściami, tworzonymi zgodnie z nową podstawą programową, a także scenariusze wspierające codzienną pracę nauczycieli w klasach I-III. Czasopismo podnosi i doskonali umiejętności zawodowe nauczycieli oraz poszerza wiedzę w zakresie prowadzenia zajęć zintegrowanych. W publikowanych materiałach promujemy nowoczesne metody nauczania i pokazujemy, w jaki sposób można wykorzystać je na zajęciach. Przedstawiamy pomysły na ciekawe zajęcia oraz scenariusze z gotowymi do wykorzystania na lekcjach kartami pracy.
6 numerów w roku
60 stron
63 numery archiwalne
Scenariusze zajęć

Stałe działy

Temat numeru

Realizacja podstawy programowej w praktyce, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych przez MEiN oraz potrzeb i możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
czytaj przykładowy artykuł >>

Zajęcia na czasie

Efektywne strategie i metody prowadzenia zajęć oraz gotowe propozycje urozmaicające pracę z dziećmi w klasach I-III, bazujące na aktualnych trendach w edukacji.
czytaj przykładowy artykuł >>

Wspomaganie ucznia

Sposoby pracy z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami, wraz z gotowym planem działań wspierających przygotowanym przez doświadczonych pedagogów i nauczycieli.
czytaj przykładowy artykuł >>

Strefa nauczyciela

Sposoby na zachowanie dobrego samopoczucia oraz wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego tak, by usprawnić codzienną pracę z podopiecznymi.
czytaj przykładowy artykuł >>

Scenariusze zajęć

Praktyczne konspekty zajęć i karty pracy wykorzystujące efektywne metody nauczania, zgodne z podstawą programową.
czytaj przykładowy artykuł >>

Muzyka i rytmika

Wsparcie rozwoju mowy i poszerzanie umiejętności logopedycznych dzieci, poprzez ciekawe zastosowanie elementów edukacji muzycznej podczas zajęć, z przykładami ćwiczeń.
czytaj przykładowy artykuł >>

W najnowszym numerze

Temat numeru

  • Ocenianie kształtujące

Lekcja na czasie

  • Zabawy z cieniem
  • Autorefleksja elementem podsumowania roku szkolnego

Scenariusze zajęć

  • Edukacja antydyskryminacyjna
  • Letnie przygody z muzyką w tle. Konspekt zajęć muzycznych dla klasy II
  • Kodowanki ortograficzne

Strefa nauczyciela

  • Jak skutecznie poradzić sobie z konfliktem między rodzicami a szkołą w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Może zainteresują Ciebie również

Charaktery
Małe Charaktery
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka