Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowa szkoła, innowacje

30 stycznia 2018

NR 30 (Październik 2017)

Kreatywne podejście do matematyki w edukacji wczesnoszkolnej
Praca ze Środowiskiem „Rodzina” według metody profesora Milana Hejnego

0 373

Jak wykorzystać podczas pracy z uczniami elementy innowacyjnej metody nauczania matematyki prof. Milana Hejnego? Poprzez działania manipulacyjne, zabawę i popełnianie błędów uczeń zdobywa wiadomości i umiejętności. Wiedza zdobyta przez dziecko jest trwała i głęboka dzięki własnej aktywności i działaniu. Małemu dziecku według zasad metody nie trzeba wszystkiego tłumaczyć, lecz trzeba mu pozwolić poznawać i budować kolejno swoje doświadczenia.

Podstawy metody profesora Hajnego 

Profesor jako mały chłopiec miał duże problemy ze zrozumieniem matematyki i wtedy jego ojciec, nauczyciel tego przedmiotu, postanowił mu pomóc, tworząc podwaliny pod rozwój metody. Profesor rozwinął teorię modeli standardowych i przekształcił ją w ciągu ostatnich dziesięciu lat, wraz z praską grupą badawczą, w edukację matematyczną zorientowaną na proces. Ta nowa strategia nauczania funkcjonuje obecnie w wielu szkołach Republiki Czeskiej. Poznałyśmy metodę profesora Hejnego poprzez uczestnictwo w trzech stopniach Szkoły Letniej w Czechach. W swojej pracy od trzech lat wprowadzamy elementy metody poprzez działania innowacyjne. Metoda ta jest adresowana do wszystkich dzieci i można ją stosować od najmłodszych lat, opiera się bowiem na tym, co dziecku bliskie i przyjazne. Wszystkie wiadomości zawarte w metodzie są pogrupowane w tzw. Środowiska, będące u nas odpowiednikami działów w matematyce. 

Te Środowiska to m. in.: „Krokowanie”, ,,Dziadek Leśny”, ,,Klocki”, ,,Węże”, ,,Sąsiedzi”, ,,Rodzina”, ,,Ścieżki Rowerowe” i wiele innych. W metodzie wyeliminowany jest model  „nauczyciel pyta, uczeń odpowiada”. W zamian uczniowie zdobywają wiedzę poprzez dyskusje matematyczne i logiczne argumentowanie, wnioskowanie i wzajemną współpracę. Popełniając błędy, uczniowie analizują je oraz samodzielnie korygują. Ten sposób pozwala na doskonalenie ich umiejętności matematycznych. Wiedza jest wtedy dla dziecka zrozumiała, bo zdobywa ją samodzielnie przez doświadczanie. Nauczyciel spełnia tutaj rolę mentora i obserwatora, nie narzuca rozwiązań ani ich nie sugeruje. Ważne jest, aby nie spieszyć się w czasie stosowania metody. Nierozwiązane problemy matematyczne można odłożyć na później, zawieszając np. zadanie na tablicy czy gazetce ściennej. Dzieci, pracując z elementami metody, odkrywają u siebie duszę poszukiwacza. Wielokrotnie zdarza się, że uczniowie wpadają na rozwiązanie wcześniejszego problemu matematycznego zupełnie przy innej okazji – edukacji polonistycznej. Świadczy to o innym podejściu dzieci do matematyki, ich otwartości, zaufaniu do nauczyciela, który wspiera, a nie karci oraz temu, że to, co staramy się w dzieciach zaszczepić, przeradza się w proces. Uczniowie budują swoją wiedzę, doświadczają jej, stają się świadomi i odpowiedzialni za swoje uczenie się.

Rodzina jest jednym z wprowadzanych Środowisk. Rodzina zapewnia podstawowe i bezsprzecznie najważniejsze warunki w rozwoju dziecka. Stwarza poczucie bezpieczeństwa i klimat wyjątkowości. Właściwości emocjonalnej warstwy wychowania rodzinnego mogą być oparciem i siłą dla dziecka. Rodzina wyznacza wzory i standardy wykonywanych czynności i zachowań. Może mieć charakter wzmacniającej lub destrukcyjnej siły dla dziecka. Środowisko „Rodzina” opiera się właśnie na tych najbliższych dziecku wartościach. Mamy jednak na uwadze, że sposób, w jaki je wprowadzimy, musi uwzględniać sytuację społeczną w naszej klasie. Tematykę należy wprowadzać dyplomatycznie, z uwzględnieniem uwarunkowań rodzinnych swoich wychowanków. W metodzie profesora Hejnego Środowiska przeplatają się ze sobą, więc my również możemy wplatać ich treści w zagadnienia według własnego uznania i potrzeb. Środowisko to różni się od innych Środowisk matematycznych w metodzie profesora. Kiedy będziemy analizować z dziećmi koligacje rodzinne to może się nam błędnie wydawać, że nie ma to za wiele wspólnego z matematyką. Jednakże kształcimy u dzieci pożądane w matematyce wartości jak: rozumowanie, logiczne myślenie, następstwa czasowe, umiejętność czytania schematów, porównywanie różnicowe, dodawanie i odejmowanie. Uczniow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy