Dołącz do nas

Życie Szkoły

Autor Stolarczyk Ewa

Nauka programowania od klasy pierwszej

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, która będzie obowiązywała uczniów klasy pierwszej, czwartej i siódmej szkoły podstawowej od 1 września 2017 roku, wymaga od szkół stworzenia uczniom warunków do nabywania umiejętności nie tylko posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, lecz także programowania. Elementy programowania będą nauczane już od pierwszej klasy. Czy to znaczy, że chcemy wykształcić wszystkie dzieci na programistów i informatyków? Otóż nie. Na tym etapie nauczanie programowania ma na celu wykształcenie u dzieci cech i umiejętności, które będą im potrzebne na kolejnych etapach edukacyjnych, a docelowo w dorosłym życiu, niezależnie od tego, jaki zawód wybiorą. Nauka programowania to przede wszystkim rozwijanie zdolności ogólnych, takich jak:

  • sposób spostrzegania, myślenia, zdolność obserwacji i wyciągania wniosków,
  • opisywanie zależności zachodzących między zdarzeniami i...

    Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

    Pozostało jeszcze 90% treści

  • Ucząc dzieci wczorajszymi metodami, zabieramy im jutro

  • Nowe technologie sprzymierzeńcem nauczyciela języka polskiego. Szkoła otwarta na innowacje cyfrowe

Podstawowy

Nowe technologie sprzymierzeńcem nauczyciela języka polskiego. Szkoła otwarta na innowacje cyfrowe

Komputer, iPad, tablet, telefon komórkowy stanowią dziś podstawowe wyposażenie dziecka ery cyfrowej. Również dla wielu nauczycieli stały się one bardzo użytecznymi instrumentami w środowisku edukacyjnym. Dzięki wyposażeniu cyfrowemu w s...