Dołącz do nas

Życie Szkoły

Autor Stolarczyk Ewa

Nauka programowania od klasy pierwszej

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, która będzie obowiązywała uczniów klasy pierwszej, czwartej i siódmej szkoły podstawowej od 1 września 2017 roku, wymaga od szkół stworzenia uczniom warunków do nabywania umiejętności nie tylko posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, lecz także programowania. Elementy programowania będą nauczane już od pierwszej klasy. Czy to znaczy, że chcemy wykształcić wszystkie dzieci na programistów i informatyków? Otóż nie. Na tym etapie nauczanie programowania ma na celu wykształcenie u dzieci cech i umiejętności, które będą im potrzebne na kolejnych etapach edukacyjnych, a docelowo w dorosłym życiu, niezależnie od tego, jaki zawód wybiorą. Nauka programowania to przede wszystkim rozwijanie zdolności ogólnych, takich jak:

  • sposób spostrzegania, myślenia, zdolność obserwacji i wyciągania wniosków,
  • opisywanie zależności zachodzących między zdarzeniami i...

    Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

    Pozostało jeszcze 90% treści

  • Regulamin Konkursu „Naucz się programowania z LEGO® Boost!”

  • Nowe technologie sprzymierzeńcem nauczyciela języka polskiego. Szkoła otwarta na innowacje cyfrowe