Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pedagogiczne inspiracje

11 września 2018

NR 39 (Wrzesień 2018)

Wycieczka do Afryki
– lekcja wychowania fizycznego z pomysłem

325

Lekcja wychowania fizycznego może być okazją do zaoferowania dzieciom czegoś więcej niż tylko ćwiczeń ruchowych. Jej tematyka zależy właściwie wyłącznie od inwencji nauczyciela. Dlatego w sali gimnastycznej można realizować podstawę programową dowolnego rodzaju edukacji.

Poniżej opisana jest lekcja, której przewodnim motywem tematycznym jest wycieczka do Afryki. Podczas niej dzieci będą mogły wcielić się w hipopotamy, poznać kameleony, a także stać się szarańczą. Uczniowie przeżyją gwałtowną ulewę i będą budowniczymi piramid. Na zakończenie przyjdzie czas na poszukiwanie diamentów oraz złota i srebra.

„Hipopotamy”

Fabuła/narracja: W Afryce można spotkać hipopotamy. To bardzo duże zwierzęta, które uwielbiają przebywać w wodzie (to optymalny moment na zaprezentowanie dzieciom rysunku lub zdjęcia hipopotama). Niestety, z powodu swoich rozmiarów, nie wszystkie mogą zmieścić się w niewielkich sadzawkach. Za chwilę staniecie się hipopotamami. Czy każdy z nich znajdzie sobie miejsce w bajorku, które wskażę? Przekonajmy się!
Przebieg: Na podłodze sali gimnastycznej układa się materac (wyobrażający sadzawkę). Dzieci czworakują w dowolnych kierunkach, omijając go. Na sygnał nauczycielki (klaśnięcie), każdy stara się zająć miejsce „w sadzawce”. Ze względu na dużą liczbę ćwiczących za każdym razem ktoś nie zdoła się w niej zmieścić. Wielokrotne powtórzenia.
Cele:

 • wychowawczy:  wprowadzenie do zajęć atmosfery beztroskiej rozrywki,
 • dydaktyczny: opisanie uczniom zachowań hipopotamów,
 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznianie umiejętności czworakowania,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie szybkości, rozwijanie orientacji przestrzennej, doskonalenie zdolności reagowania na sygnały dźwiękowe.

Pogadanka końcowa: Okazało się, że hipopotamy naprawdę bardzo lubią wylegiwać się w sadzawkach. Gdy tylko miały do tego okazję, zawsze chciały znaleźć się w nich jak najszybciej. Co trzeba było zrobić, żeby dotrzeć tam przed innymi hipopotamami?
Przyrządy/przybory: materac, rysunek lub zdjęcie hipopotama.

„Kameleony”

Fabuła/narracja: W Afryce żyją kameleony. Niełatwo je wypatrzeć. To dlatego, że potrafią zmieniać kolor skóry tak, by jak najbardziej upodobnić się do otoczenia (to optymalny moment na zaprezentowanie dzieciom rysunku lub zdjęcia kameleona). To znaczy, że kameleony na pewno bardzo dobrze rozpoznają kolory. Czy też to potraficie? Przekonajmy się!
Przebieg: Nauczycielka trzyma w dłoni kilkanaście guzików, każdy w innym kolorze. W pewnym momencie wrzuca się jeden z nich do wnętrza okręgu wyrysowanego na podłożu. Na ten sygnał do okręgu wskakują wszyscy uczniowie, którzy mają jakikolwiek detal ubioru w kolorze tego guzika. Zasadę tę można rozciągnąć także na barwę włosów i oczu dzieci. Po każdym powtórzeniu wszyscy wspólnie oceniają, czy ktoś przypadkiem nie zapomniał o tym, że jakiś element jego stroju (np. sznurowadła, podeszwy butów) ma identyczny kolor z tym, który ma guzik leżący na podłodze.
Cele:

 • wychowawczy:  rozwijanie umiejętności koncentrowania się na zadaniu,
 • dydaktyczny: kształtowanie wrażliwości uczniów na barwy,
 • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności wykonywania skoków,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie szybkości, rozwijanie zdolności reagowania na sygnały optyczne (kolory).

Pogadanka końcowa: Jak zauważyliście, mieliście w sobie coś z kameleonów. Każdy z was okazywał się podobny do kolejnych kolorowych guzików. Czy łatwiej pamiętało się wam o barwie ubrań, które nosicie, czy o kolorze oczu i włosów? Dlaczego? 
Przyrządy/przybory: wielobarwne guziki, okrąg wyrysowany na podłożu, rysunek lub zdjęcie kameleona.

„Szarańcza”

Fabuła/narracja: W Afryce trudno uprawia się rośliny, gdyż jest tam bardzo mało wody. Dodatkowo pola rolników często niszczone są przez szarańczę. To żarłoczny owad (to optymalny moment na zaprezentowanie zdjęcia lub rysunku szarańczy). Czy potrafilibyście pokazać, jak szybko szarańcza pożera rośliny?
Przebieg: Na podłożu rozkłada się wiele kolorowych gazet. Wyobrażają one różnorodne rośliny. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze rozdarcie przyborów na drobne kawałki, co symbolizuje ich zjedzenie przez szarańczę. Na koniec zabawy nadchodzi czas na przygotowanie pola pod kolejną uprawę (uprzątnięcie miejsca ćwiczeń; uczniowie zbierają strzępki papieru, zawijając je wspólnie w duże płachty gazet).
Cele:

 • wychowawczy:  wprowadzenie do zajęć atmosfery beztroskiej rozrywki, wdrażanie dzieci do umiejętności współdziałania,
 • dydaktyczny: opisanie uczniom zachowań szarańczy,
 • w sferze umiejętności ruchowych: ugruntowywanie umiejętności wykonywania precyzyjnych ruchów dłońmi,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie szybkości, doskonalenie siły mięśni rąk.

Pogadanka końcowa: Jak dało się zauważyć, szarańcza w kilka chwil pożarła rośliny z całego pola. Po zaledwie momencie pozostawały po nich tylko strzępki. Wy jednak nie przejmowaliście się tym i natychmiast przygotowaliście pole pod kolejną uprawę. Pamiętajcie o tym, by nigdy nie zniechęcać się trudnościami! Jeśli coś nie udaje się wam na początku, na pewno w końcu i tak z tym sobie poradzicie.
Przyrządy/przybory: liczne gazety, rysunek lub zdjęcie szarańczy.

„Uwaga, ulewa!”

Fabuła/narracja: W wielu miejscach Afryki deszcze padają bardzo rzadko. Dlatego niektóre rzeki czasem zupełnie wysychają. Czasem jednak nawet w Afryce zdarzają się gwałtowne ulewy. Wtedy nagle w rzekach pojawia się mnóstwo wody. Spacerujecie po dnie wyschniętej rzeki. Za chwilę przekonamy się, czy potrafilibyście schronić się w porę w bezpiecznym miejscu, gdyby rozpoczęła się niespodziewana ulewa.
Przebieg: W sali gimnastycznej rozstawia się kilka ławeczek i rozkłada materace. Dzieci spacerują wokół nich. Na sygnał nauczyciela (okrzyk „Uwaga, ulewa!”), każdy jak najszybciej stara się „uciec przed wodą” na drabinki, materac lub ławeczkę. Wielokrotne powtórzenia. Żaden uczeń nie może jednak drugi raz wykorzystać tego samego schronienia.
Cele:

 • wychowawczy:  wdrażanie dzieci do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo,
 • dydaktyczny: opisanie zjawiska sezonowości pojawiania się rzek w Afryce,
 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznianie umiejętności reagowania ruchem na zapowiedzia...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy