Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

Artykuły | 30 stycznia 2018 | NR 31
948

Koordynacja wzrokowo-ruchowa odgrywa ważną rolę w każdym ludzkim działaniu.Bez tej zdolności nie potrafilibyśmy wykonywać nawet takich prostych czynności, jak bieganie, kopanie piłki, skakanie, nawlekanie koralików czy uderzanie piłki rakietą tenisową. Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej sprawiają wiele problemów szkolnych, dlatego w niniejszym artykule pragnę przedstawić ich istotę i konsekwencje w powstawaniu trudności szkolnych.

Koordynacja wzrokowo-ruchowa to współdziałanie, zharmonizowanie funkcji wzrokowych i ruchowych – manipulacyjnych, współpraca „oka-ręki”1. Dzięki kojarzeniu zarówno informacji wzrokowych, dotykowych, jak i kinestetycznych można wykonywać precyzyjne ruchy rąk pod kontrolą 
wzroku, między innymi pisać, rysować i manipulować.

POLECAMY

W literaturze wyróżniamy koordynację:

 • ręka – ręka (niezbędną między innymi do klaskania, wycinania, nawlekania, wiązania wstążek lub sznurowadeł);
 • ręka – noga (potrzebną w czynnościach pływania, wspinania się, jazdy na rowerze, kopaniu piłki, chodzeniu po schodach);
 • oko – ręka (konieczną do pisania, rysowania, celowania, wykonywania ćwiczeń gimnastycznych i samoobsługi).

Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej mogą być wynikiem m.in.:

 • niedostatku bodźców;
 • mało stymulującego środowiska wychowawczego;
 • schorzeń narządu wzroku, słuchu, ruchu;
 • nieprawidłowości w zakresie integracji bodźców sensorycznych w rozwoju ruchowym (dyspraksja);
 • nieprawidłowego rozwoju mózgu lub jego uszkodzeń w różnych okresach życia.

Wśród objawów dysleksji u uczniów klas I–III szkoły podstawowej wymienia się koordynację wzrokowo-ruchową.

Dziecko: 

 • ma trudności z rzucaniem do celu i chwytaniem;
 • brzydko i niechętnie rysuje, pisze, nie mieści się z pismem w liniaturze, zagina „ośle uszy”;
 • nieprawidłowo trzyma ołówek lub długopis w palcach, zbyt mocno go przyciska (ręka szybko się męczy);
 • ma trudności z rysowaniem szlaczków w liniaturze zeszytu, odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych, na przykład z rysowaniem rombu (w wieku 6-7 lat).

Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej często sprawiają dzieciom wiele kłopotów szkolnych. Biorąc pod uwagę znaczenie tego problemu, omówię teraz problemy istotne dla tych zaburzeń.

Dzieci, które mają słabo rozwiniętą koordynację wzrokowo-ruchową, mogą przejawiać również trudności w:

 • samoobsłudze, czyli w samodzielnym ubieraniu się, posługiwaniu się sztućcami;
 • zabawach grupowych, gdzie trzeba złapać, rzucić, kopnąć, np. piłkę, woreczek;
 • rysowaniu, malowaniu, wycinaniu, pisaniu, czytaniu;
 • posługiwaniu się narzędziami i przedmiotami codziennego użytku;
 • staniu na jednej nodze, jeździe na rowerze czy hulajnodze.

Oprócz wymienionych trudności dodatkowo mogą pojawić się zaburzenia emocjonalne wynikające z problemów w kontaktach rówieśniczych. Dzieci najczęściej wstydzą się swej niezgrabności ruchowej – zwłaszcza na zajęciach sportowych oraz w czasie zabaw i gier zespołowych. Mają też świadomość, że rówieśnicy mogą ich nie akceptować i odtrącać. Wtedy stają się wycofane i nie podejmują działania. W momencie, gdy dzieci z osłabioną koordynacją wzrokowo-ruchową zaczynają porównywać się z innymi natychmiast spada ich samoocena i pewność siebie.

Reasumując, należy stwierdzić, iż zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej stanowią bardzo ważny element w procesach edukacyjnych. W tym właśnie kontekście opracowałam niniejsze praktyczne ćwiczenia angażujące funkcje percepcyjno-motoryczne dziecka.

Jak wspierać dziecko z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową?

Prawidłowy rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej ma ogromne znaczenie w każdej pracy i uczeniu się. Dla nauki szkolnej istotne jest, aby ręka słuchała oka w wielu różnorodnych czynnościach. A zatem konieczne jest w tym zakresie osiągnięcie dobrego poziomu spostrzegania wzrokowego, prawidłowego rozwoju ruchowego i zharmonizowanego współdziałania funkcji wzrokowo-ruchowych.

Dlatego należy zachęcać dziecko do następujących ćwiczeń doskonalących koordynację wzrokowo-ruchową:

 • dopasowywanie elementów o tych samych kształtach,
 • obrysowywanie szablonów, kopiowanie, wycinanie, zamalowywanie,
 • ćwiczenia ruchowe, rzucanie do celu, zabawy z piłką,
 • wykonywanie ćwiczeń graficznych, kreślenie linii,
 • malowanie oburącz (odwzorowywanie kształtów, linii, figur),
 • usprawnianie poprawnego odtwarzania liter i cyfr,
 • rysowanie po śladzie, łączenie kropek, dobieranie par jednakowych obrazków,
 • labirynty, układanie obrazków z części według wzoru.

Jak doskonalić rozwój dziecka z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową?

Wskazówki przydatne do pracy z dzieckiem.

 • Usprawniać świadome i kontrolowane ruchy ciała.
 • Wykonywać różne ćwiczenia doskonalące funkcje wzrokowo-ruchowe zarówno jednocześnie, jak i każdą funkcję osobno.
 • Dawać dzieciom dodatkowy czas na wykonanie zadania.
 • Zachęcać do częstego uczestnictwa w zabawach grupowych.
 • Stopniować trudność wykonywanych zadań. 
 • Stosować pracę w grupie, aby uczyć dziecko zasad interakcji społecznej.
 • Systematycznie usprawniać grafomotorykę.
 • Upewnić się, czy dziecko rozumie polecenia do ćwiczeń.
 • Wydawać krótkie i proste polecenia.
 • Starać się nie porównywać dziecka do jego kolegów czy koleżanek z klasy.
 • Czas trwania ćwiczeń dostosować do potrzeb i możliwości dziecka.
 • Chwalić wysiłki dziecka...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy