Autor Szczepkowska Edyta

Zaburzenia procesu lateralizacji

Trudności w nauce czytania i pisania zazwyczaj spowodowane są dysfunkcjami w sferze percepcji wzrokowej, słuchowej lub ruchowej, a także orientacji przestrzennej i lateralizacji. Bardzo często współwystępują one z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz pamięci.

W niniejszym artykule pragnę przedstawić istotę zaburzeń procesu lateralizacji i ich konsekwencje w powstawaniu trudności szkolnych. Należy podkreślić, iż ważnym elementem w rozwoju ruchowym dziecka jest prawidłowy przebieg procesu lateralizacji, czyli przewagi jednej strony ciała ludzkiego nad drugą podczas czynności ruchowej. Lateralizację czynności nazywa się inaczej „asymetrią funkcjonalną”.

Istota tego procesu polega na ustaleniu się funkcjonalnej dominacji w obrębie parzyście występujących narządów ruchu. (1) Proces lateralizacji związany jest więc ze względną przewagą rozwoju obu półkul mózgowych.

Lateralizacja, czyli stronność...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 90% treści i 8 zdjęć

Podstawowy

Jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie roku szkolnego, kiedy uczniowie mają już wystawione oceny i motywacja do nauki jest mniejsza?

Koniec roku szkolnego to czas, kiedy uczniowie odliczają dni do wakacji. Warto wykorzystać ten okres na pracę z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Podstawowy

Wczesna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej kluczem do sukcesu

Wywiad z Bożenną Odowską-Szlachcic – oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, logopedą i terapeutką SI o istocie oddziaływań na zmysły dziecka w jego rozwoju.
Podstawowy

Zaburzenia procesu lateralizacji

Trudności w nauce czytania i pisania zazwyczaj spowodowane są dysfunkcjami w sferze percepcji wzrokowej, słuchowej lub ruchowej, a także orientacji przestrzennej i lateralizacji. Bardzo często współwystępują one z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz pamięci.