Autor

Terapeuta pedagogiczny, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej i choreoterapii.