Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia nauczyciela

16 lutego 2018

NR 26 (Kwiecień 2017)

Idea coachingu w edukacji

579

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się idea coachingu w edukacji. Istnieje coraz więcej materiałów dla nauczycieli oraz szkoleń czy kursów, które przedstawiają plusy takiego podejścia w edukacji. O ile dla uczniów starszych takie rozwiązanie wydaje się być zasadne, to co z ideą coachingu uczniów młodszych w klasach I–III? Czy jest to w ogóle możliwe? Jeśli tak, to jak przedstawić wybrane narzędzia coachingowe w taki sposób, aby uczniowie chcieli z nimi pracować?
 

Edukacja a coaching

W języku angielskim słowo „coach” oznacza trenera. A coaching to nic innego, jak „proces mający pomóc ludziom w osiąganiu lepszych wyników działań”.W realiach szkolnych nauczyciel nie jest już tylko osobą przekazująca wiedzę, a uczeń nie jest tylko jej biernym odbiorcą. Nie jest istotne monotonne zaliczenie danej partii materiału przez uczniów i przekazywanie wiedzy w ten sam, mało angażujący sposób. Ważne są zasady dialogu, porozumienia i stworzenia dobrej atmosfery na zajęciach szkolnych.

Dlaczego coaching jest interesujący?

W coachingu relacja budowana jest między coachem a klientem, w realiach szkolnych proces ten będzie przebiegał między nauczycielem-trenerem a uczniem. Biorąc pod uwagę te wytyczne, trzeba pamiętać, że coaching pozwala odkrywać i pogłębiać potencjał każdego ucznia, wspiera zaangażowanie, pasję, zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności. Dzięki temu procesowi łatwiej można wyznaczyć cele i zaplanować ich osiągnięcie w określonym czasie. Zmiana w uczniu (uczniach) dokonuje się w czasie i może być porównana do swego rodzaju podróży, podczas której następuje odkrywanie samego siebie i stwarzanie pożądanych zachowań na nowo.

Pytania jako narzędzie nauczyciela–coacha

Aby wywołać zmianę, trzeba używać odpowiednich narzędzi. W realiach szkolnych, po odpowiednim dostosowaniu do grupy docelowej, także można zastosować pewne narzędzia coachingowe. Jednym z nich jest tzw. 5C, czyli odpowiedni zestaw pytań, dzięki którym można doprecyzować rezultat zmiany, która ma zostać dokonana w uczniu. Przy omawianiu tego narzędzia warto zwrócić uwagę, aby uczeń posiadał odpowiednio i poprawnie wyznaczony cel. Wtedy można go doprecyzować, używając pytań:

  • Co możesz zrobić więcej, aby osiągnąć cel?
  • Co możesz robić mniej, aby osiągnąć cel?
  • Co możesz robić inaczej, aby osiągnąć cel?
  • Co możesz przestać robić, aby osiągnąć cel?
  • Co możesz zacząć robić, aby osiągnąć cel?

Stopień doprecyzowania zależy od wieku uczniów. Łatwiej jest to zadanie wykonać uczniom – nastolatkom niż dzieciom z klas I–III. Nie oznacza to jednak tego, że nie można użyć tego narzędzia w pracy z uczniami młodszymi. Trzeba tylko przedstawić pytania dzieciom w interesujący dla nie sposób. Przykładowo, jeśli celem (uzgodnionym z dzieckiem) jest płynne czytanie ulubionych czytanek, to nauczyciel dostosowuje pytania z narzędzia 5C do wieku ucznia i pyta np. ,,Co ciekawego możesz zrobić, Aniu, żeby w domu ćwiczyć czytanie swoich ulubionych czytanek?” lub też ,,Czy myślisz, że jest coś, co mogłoby ci przeszkadzać i odciągać cię od ćwiczenia czytania? Co to jest?”,  „A może razem wymyślimy coś, żeby było ci łatwiej skoncentrować się na twoich ulubionych czytankach?”. To nauczyciel zna najlepiej swoich uczniów i dzięki temu pytania może dostosować do wieku oraz poziomu zrozumienia przez uczniów. Dobrze jest pamiętać, że w pracy z dziećmi warto mówić językiem dla nich zrozumiałym, być otwartym na ich propozycje oraz podchodzić do nich poważnie.

Model GROW

To nieco bardziej rozbudowana metoda, pozwalająca na budowanie i prowadzenie rozmów z klientami (uczniami). Aby uczniowie chętniej współpracowali z nauczycielem, warto zapoznać się z tym modelem. Jego pierwsze litery (z j. angielskiego) oznaczają goals (cele), reality (rzeczywistość, w której uczniowie będą realizować dane cele), options (opcje, czyli to,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy