Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wspomaganie ucznia

9 czerwca 2022

NR 73 (Czerwiec 2022)

Wykorzystywanie elementów TUS do wspierania rozwoju kompetencji społecznych i radzenia sobie z problemami emocjonalnymi

0 36

Żyjemy w trudnych czasach i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co stanie się w przyszłości, ale z pewnością wiemy, że nasi uczniowie i uczennice potrzebują rozwijania kompetencji miękkich, w tym społeczno-emocjonalnych. Jak pokazują ostatnie lata, sytuacja wokół nas znacząco wpłynęła na zdrowie psychiczne i samopoczucie naszych podopiecznych. Wszyscy zostaliśmy zmuszeni do podjęcia prób odnalezienia się w zmienionych okolicznościach oraz radzenia sobie z trudnymi i nieprzyjemnymi emocjami.

Aby jak najlepiej przygotować naszych uczniów i uczennice na przyszłość, musimy pomóc im w rozwijaniu podstawowych umiejętności, dzięki którym będą potrafili dostosować się do potencjalnych wyzwań stojących przed nimi w przyszłości, a także wyposażyć ich w narzędzia umożliwiające im radzenie sobie ze stresem, strachem, złością. Niewątpliwie Trening Umiejętności Społecznych idealnie wpisuje się w to zapotrzebowanie. Jest to bowiem jedna z najskuteczniejszych terapii wspierających rozwój kompetencji społecznych oraz łagodzących lub zapobiegających problemom emocjonalnym. Pomaga radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach u dzieci. Pozwala też skutecznie rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne. 

Czym są umiejętności społeczno-emocjonalne i dlaczego mają znaczenie?

Na kompetencje społeczno-emocjonalne składa się pięć obszarów: samoświadomość, zarządzanie sobą, świadomość społeczna, umiejętność budowania relacji, odpowiedzialne podejmowanie decyzji. W każdej z tych sfer znajdują się ważne kompetencje ułatwiające funkcjonowanie w dorosłym życiu i świecie wokół nas. 

POLECAMY

Samoświadomość

Bycie samoświadomym pomaga naszym uczniom i uczennicom zrozumieć, gdzie są podczas procesu uczenia się. Bycie samoświadomym pomaga im zidentyfikować własne umiejętności i zainteresowania, dostrzegać mocne i słabe strony.

Samozarządzanie

Budując umiejętność samozarządzania, uczniowie i uczennice koncentrują się na wyznaczaniu celów i radzeniu sobie z przeżywanym stresem. Rozwijają umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, których doświadczają podczas procesu uczenia się. Poprzez działania edukacyjne uczniowie uczą się postrzegania uczenia się jako procesu i rozwijają umiejętność planowania i organizowania własnej pracy. 

Świadomość społeczna

Dzięki rozwijaniu tej kompetencji uczniowie i uczennice lepiej rozumieją normy społeczne. Rozwój współczucia i empatii oraz umiejętności interpersonalnych są dla nich bardzo ważne, ponieważ wchodzą w interakcje z innymi i są w ciągłym kontakcie z drugim człowiekiem.

Umiejętność budowania relacji

Zapewnienie uczniom i uczennicom możliwości budowania wspierających relacji pomoże im czuć się pewnie, prosząc o pomoc i pracując w zespole. Te umiejętności są niezwykle ważne w przypadku konfliktów, gdy w grę wchodzi przepraszanie i naprawianie wcześniej zepsutej relacji. 

Odpowiedzialne podejmowanie decyzji

Umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, przetwarzania informacji i poszukiwania rozwiązań to kompetencje potrzebne w budowaniu poczucia odpowiedzialności. Dokonywanie dobrych wyborów jest ważną kompetencją, często ułatwiającą podejmowanie trudnych decyzji życiowych. 

Podsumowując, można powiedzieć, że umiejętności społeczno-emocjonalne to wszystkie te umiejętności, dzięki którym możliwe jest nasze funkcjonowanie w społeczeństwie, a co za tym idzie – w rodzinie, w grupie rówieśniczej, w szkole czy też w pracy. To umiejętność zachowania się w różnorodnych sytuacjach społecznych, umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem, umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji. To właśnie dzięki nim dogadujemy się z innymi ludźmi, potrafimy zachować się odpowiednio do sytuacji, wiemy, co wypada, a co nie. Dzięki tym kompetencjom potrafimy zarządzać swoimi emocjami i reagować adekwatnie na emocje innych. To wszystko sprawia, że życie staje się mniej skomplikowane, a sytuacje trudne – łatwiejsze do przezwyciężenia. 

Większość dzieci nabywa umiejętności społeczne w rodzinie, przedszkolu czy szkole w sposób naturalny – poprzez naśladowanie oraz testowanie różnych zachowań i obserwowanie reakcji dorosłych. Są jednak osoby, którym nabywanie umiejętności społecznych nie przychodzi tak łatwo, np. dzieci z zespołem Aspergera czy autyzmem. To dla nich przede wszystkim przeznaczony jest TUS. Ostatnie lata pandemii, nauczania zdalnego, a teraz czas wojny w Ukrainie pokazują, że rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych powinno stać się stałym elementem działań edukacyjnych, w zależności od potrzeb naszych uczniów i uczennic. Zajęcia TUS świetnie sprawdzą się w przypadku dzieci przeżywających trudności w relacjach, ale także dzieci lękliwych, nieśmiałych i wycofanych. Często zauważamy dzieci samotne, odseparowane od innych, którym trudno zawierać przyjaźnie, chociaż na pierwszy rzut oka wydają się świetnie funkcjonować w grupie. Dla nich takie warsztaty również mogą okazać się bardzo pomocne i mogą ułatwić im funkcjonowanie w codziennym życiu. Nawet niewielkie wsparcie może powodować dużą zmianę. 

Wprowadzenie działań edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne może być wplecione w tradycyjne działania realizowane w szkole. Są to przede wszystkim projekty, dzięki którym uczniowie i uczennice mogą rozwijać konkretne umiejętności. Warunek jest jeden – ich rozwijanie będzie tak samo ważnym elementem jak zdobywanie wiedzy. Świetną kombinacją jest połączenie rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych z elementami arteterapii i narzędziami cyfrowymi. Ta mieszanka może przynieść korzyści i jednocześnie być motywatorem do działania. Elementy arteterapii to działania artystyczne nastawione na proces i refleksję, wprowadzające uczestników w stan relaksu i odpoczynku, wzmacniające poczucie własnej wartości i wiary w siebie. Narzędzia cyfrowe natomiast mogą świetnie wspierać rozwijanie kreatywności, planowania i organizacji swojej pracy oraz anonimowego wyrażania własnych opinii i refleksji, a także ułatwiać współpracę. 
 

Samoświadomość Zarządzanie sobą Świadomość 
społeczna
Umiejętność 
budowania relacji
Odpowiedzialne 
podejmowanie
 decyzji 
 • świadomość mocnych i słabych stron
 • budowanie zaufania
 • świadomość emocjonalna
 • kształtowanie charakteru
 • pozytywne myślenie
 • myślenie w kierunku przyszłości 
 • kształtowanie umiejętności planowania i organizacji
 • samokontrola
 • zarządzanie emocjami
 • opracowanie zdrowych strategii radze-
 • nia sobie w sytuacjach trudnych
 • świadomość celów
 • wytrwałość
 • rozumienie oczekiwań i norm społecznych
 • szacunek do drugiego człowieka
 • przyjmowanie perspektywy
 • rozwijanie empatii
 • okazywanie życzliwości
 • świadomość różnorodności 
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • przepraszanie i naprawianie relacji
 • stawanie się odpowiedzialnym
 • umiejętność dokony-
 • wanie dobrych wyborów
 • branie odpowiedzialności za wybory
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów
 • podejmowanie refleksji nad wyborami 

 

TUS z elementami arteterapii jako zajęcia praktyczne

 

Uczniowie i uczennice uczestniczące w TUS z elementami arteterapii przechodzą trening rozwojowy, który wspiera umiejętności niezbędne w życiu codziennym i pot...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy