Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pedagogiczne inspiracje

14 czerwca 2018

NR 38 (Czerwiec 2018)

Wykorzystanie piosenek w nauce języka obcego

524

W edukacji wczesnoszkolnej warto korzystać z tego, co dzieci interesuje najbardziej. Niezwykle cenne są rytmiczne melodie, rymowane słowa, łatwe do zapamiętania frazy. To wszystko zapewnią uczniom piosenki. Jeśli chcemy, aby w szybszy i bardziej przyjazny dla nich sposób uczniowie zapamiętali różne słowa czy nawet całe sformułowania, to warto korzystać z tego rozwiązania.

Dlaczego dzieci lubią piosenki?

Dzieci lubią piosenki z wielu powodów. Oto kilka z nich: Piosenki to dla nich coś przyjemnego. Przy ich pomocy mogą wchodzić w interakcje z innymi uczniami, a także uczyć się nowych słów fraz, zwrotów w przyjemnym dla siebie kontekście. Innym powodem jest to, że piosenki dobrze kojarzą się z pamiętanymi jeszcze zajęciami wychowania przedszkolnego i nie jest to takie „standardowe” przeprowadzenie lekcji w szkole.

Dodatkowo uczniowie szybciej przyswajają słowa i frazy, a także fonetyczną wymowę danych słów przy pomocy wesołych melodii oraz prostych, rytmicznych tekstów. Jeżeli teksty piosenek dodatkowo się rymują, to tym bardziej jest to traktowane jako zabawa. Powoduje to, że dzieci często w domu po zajęciach powtarzają, śpiewają to, czego się nauczyły lub to, czego doświadczyły na zajęciach języka angielskiego w szkole.

Zalety piosenek

Piosenki w nauce języka angielskiego są bardzo ważne. Oto kilka zalet piosenek na lekcjach języka angielskiego:

  • uczą one dzieci melodyki języka i osłuchują je z nią w sposób naturalny i przyjemny,
  • ułatwiają dzieciom poznawanie nowych słów i fraz dostosowanych do ich wieku oraz możliwości,
  • pozwalają uczyć się z większą lekkością,
  • pomagają uczyć się poprawnej wymowy słów i fraz,
  • są ważnym elementem wspierającym gry i zabawy na lekcjach języka angielskiego,
  • można znaleźć wiele różnych piosenek o tematyce dopasowanej do danego rozdziału lub hobby dzieci, dzięki czemu uczniowie poznają wyselekcjonowane piosenki.

Z czego można skorzystać?

W Internecie istnieje wiele miejsc, z których można korzystać podczas przygotowania zajęć z języka angielskiego w oparciu o piosenki. Można oczywiście stosować płyty CD lub pliki MP3 albo oprogramowanie do tablic interaktywnych na zajęciach, ale czasem warto skorzystać z możliwości, które oferuje popularny serwis YouTube. 

Poniżej przedstawione zostały trzy kanały, które są wartościowe pod względem piosenek w nauce języka angielskiego. Można z nich skorzystać nie tylko na zajęciach w klasie, ale także poza nią.

Super Simple Songs

To kanał internetowy, za pośrednictwem którego można mieć dostęp do wielu różnych piosenek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Łatwy podział na piosenki za pomocą playlist powoduje, że każdy nauczyciel z łatwością znajdzie piosenki, których szuka. Zaletą tego kanału jest to, że piosenki są bardzo rytmiczne, łatwe do zapamiętania, a animacje, które im towarzyszą, są bardzo staranne. Nie ma w nich przemocy i agresji, a sam sposób rysowania jest bardzo przyjazny. Oprócz kilkuminutowych piosenek kanał oferuje także kompilacje piosenek, trwające po trzydzieści, sześćdziesiąt lub więcej minut. Nauczyciel na zajęciach może korzystać z kilkuminutowych piosenek, a rodzice z uczniami w domu mogą odtwarzać całe długie playlisty, bez konieczności przeładowywania piosenek i szukania nowych.

Dream English Kids

To kanał prowadzony przez sympatycznego bohatera Mata, który ma już w swojej kolekcji ponad 380 filmów. Piosenki są komponowane przez autora, który potrafi grać na wielu instrumentach i występuje w większości piosenek jako jeden z głównych bohaterów. Melodie są bardzo chwytliwe, łatwo wpadają w ucho, a animacje zaprezentowane w materiałach YouTube są interesujące dla dzieci, ponieważ zawierają rysowane animacje oraz fotografie (na przykład zwierząt).

The Singing Walrus – English Songs For Kids 

Znajdziemy tu piosenki o literkach, które uczą dzieci jak je pisać, piosenki typu ‘find the letter’. Zaletą kanału są bardzo ładne animacje w teledyskach do piosenek oraz stali bohaterowie. Warstwa muzyczna jest bardzo przyjemna dla ucha. 

Jakie piosenki warto wybierać dla uczniów?

Być może będzie to małe zaskoczenie, ale każdy nauczyciel powinien brać pod uwagę piosenki, które na początku podobają się jemu samemu. Nie ma chyba niczego gorszego niż słuchanie wiele razy z rzędu piosenek, które są nieprzyjemne dla ucha osoby dorosłej. Poza tym, jeżeli nauczyciel sam lubi daną melodię, łatwiej będzie mu zachęcić dzieci do śpiewania.     

Warto wybierać pozycje, które mają dobre tempo, czyli takie, które pozwalają na to, aby uczniowie po pewnym czasie mogli śpiewać piosenki razem z nagraniem, w niezbyt szybkim tempie. Liczba słów i fraz, czyli tekstu w piosence, powinna być dostosowana do wieku uczniów. Im są młodsi, tym tego tekstu powinno być mniej i powinien być mniej skomplikowany. Liczy się także refren, który powinien być łatwy i powtarzalny, aby uczniowie, którzy nie czują się gotowi na śpiewanie zwrotek, mogli towarzyszyć reszcie uczniów, śpiewając znany im refren.

Dobrą propozycją jest przedstawienie uczniom kilku piosenek do wyboru, ponieważ wtedy czują się odpowiedzialni za swoją decyzję i z większą chęcią będą uczyć się słówek lub fraz, aby zaśpiewać daną piosenkę.

Dobrą wskazówką jest także posiadanie kilku dobrych, sprawdzonych piosenek, które podobają się wszystkim uczniom, ponieważ jeżeli zdarzy się, że dana piosenka nie podoba się klasie, to w łatwy sposób można zastąpić ją jakąś dobrze znaną lub też zaproponować uczniom taką, która będzie łatwiejsza do zapamiętania lub będzie miała lepszy rytm i tempo.    

Dobieranie dobrych piosenek dla klasy powinno być oparte o obserwację preferencji uczniów. Warto odtworzyć im kilka piosenek lub ich fragmentów i zapytać na przykład poprzez głosowanie i podniesienie rąk do góry, które piosenki podobają się bardziej, a które mniej i dlaczego. 

Uczniowie szybciej przyswajają słowa i frazy, a także fonetyczną wymowę danych słów przy pomocy wesołych melodii oraz prostych, rytmicznych tekstów.

Jeśli nauczyciel widzi, że dana piosenka nie wzbudza pozytywnych emocji, najlepszym rozwiązaniem jest zmiana piosenki na inną, ponieważ może się okazać, że wystarczy odczekać kilka tygodni i powrócić do niej ponownie.

Co można zrobić z piosenką na zajęciach z języka angielskiego?

Istnieje wiele różnych możliwości pracy: zadania przed wysłuchaniem piosenki (wprowadzenie do tematu), w trakcie jej słuchania oraz zadania kończące, następujące po wysłuchaniu piosenki. Oto kilka przykładów.

Wprowadzenie piosenki

Przykład 1
Nauczyciel pokazuje kilka przedmiotów, które będą znajdowały się w piosence, a następnie pyta uczniów, w jaki sposób można je połączyć w krótką historyjkę. Być może okaże się, że uczniowie będą potrafili zgadnąć kolejność historyjki w piosence lub kolejność pojawienia się przedmiotów w piosence.

Przykład 2
Nauczyciel nuci melodię piosenki, uczniowie mogą mu towarzyszyć nuceniem, klaskaniem, tupaniem czy uderzaniem ręką o blat stołu, aby łatwiej zapoznać się z rytmem piosenki. Następnie nauczyciel wprowadza kilka słów, które będą znajdowały się w piosence. Uczniowie, klaszcząc lub tupiąc, dzielą wyraz na sylaby, wplatają słowo w melodię i rytm piosenki.

Przykład 3
Nauczyciel może także odegrać za pośrednictwem pacynek, kukiełek czy maskotek krótki dialog lub scenkę, która będzie wstępem do piosenki. Następnie dzieci dyskutują o tym, co może wydarzyć się dalej, np. jakie są potencjalne możliwości do dalszych wydarzeń w piosence. Potem następuje weryfikacja poprzez odtworzenie dzieciom danej piosenki. 

Praca z piosenką na lekcji

Propozycja 1
Z piosenki można wybrać kilka charakterystycznych słów, np. rzeczowników lub przymiotników (ważne, aby były łatwe dla dzieci), i znaleźć ich zdjęcia oraz przygotować dla dzieci karteczki z tymi obrazkami. W trakcie słuchania piosenki dzieci układają obrazki w odpowiedniej kolejności. Przed tym zadaniem warto sprawdzić, czy słowa z obrazków są im dobrze znane.

Propozycja 2
Ciekawym ćwiczeniem jest to oparte na metodzie TPR, czyli metodzie reagowania całym ciałem. Z niej można wziąć kilka elementów, np. do każdego nowo poznanego wyrazu w piosence dodać pewien ruch w zależności od wyboru słowa. W zależności od stopnia zakodowania mogą być to elementy proste: klaśnięcie w dłonie, podniesienie ręki do góry, pomachanie, spojrzenie w prawo lub w lewo. Po ustaleniu zakodowanych elementów nauczyciel odtwarza piosenkę i patrzy, jak uczniowie radzą sobie z odkodowywaniem i pokazywaniem danych elementów. Początkowo dobrze jest zatrzymywać nagranie po krótkim czasie, aby uczniowie nau...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy