Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

29 stycznia 2018

NR 29 (Wrzesień 2017)

Ważne powody, by zmienić metody

0 133

Początek nowego roku szkolnego jest doskonałą okazją ku temu, by przekonać dzieci, że nauka nie musi być ani trudna, ani nudna. A ponadto – przy pomocy odpowiednio dobranych metod – sprawić, by raz na zawsze przestała być dla wielu uczniów przykrym obowiązkiem. Czas najwyższy odejść od prymatu instrukcji na rzecz promowania innowacyjności i kreatywności. Tego oczekuje współczesny świat i to będzie bezcenne w dalszej nauce, gdyż zagwarantuje młodym ludziom lepsze spotkanie z przyszłością, która właśnie puka do ich drzwi…

Innowacyjność – co to znaczy?

Po pierwsze – jest to działanie edukacyjne zmieniające sposób myślenia nauczyciela i ucznia, wychodzenie poza utarte schematy i przewidywalne ramy.

Po drugie – jest to poszukiwanie niestandardowych rozwiązań i połączeń tam, gdzie dotychczas uczeń ich nie dostrzegał (np. łączenie sztuki z chemią i fizyką, o czym swego czasu pisałam w Kąciku Młodego Odkrywcy).

Po trzecie – jest to nowatorstwo z myślą o sukcesie, z jednoczesnym ryzykiem porażki. Dla nauczyciela oznacza to wysoką poprzeczkę, czyli ogromne kompetencje i niezachwianą odporność emocjonalną. Tak więc innowacja musi dotyczyć rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

Zamieszczona niżej propozycja 4–5-godzinnego dnia aktywności w klasie II lub III stanowi przykład innowacyjnych rozwiązań metodycznych dotyczących edukacji przyrodniczej w powiązaniu z edukacją polonistyczną, plastyczno-techniczną, społeczną i zajęciami komputerowymi.

 

Temat dnia aktywności:

Ważne powody, by zmienić metody

Cele ogólne:

 • zapoznanie uczniów z nowymi, atrakcyjnymi metodami nauki
 • wdrażanie dzieci do aktywnego współuczestnictwa w organizowaniu procesu uczenia się w szkole i poza szkołą

Cele szczegółowe:

Organizując Żywą Bibliotekę Przyrodniczą uczniowie:

 • waktywnie współuczestniczą w tworzeniu pozaszkolnej przestrzeni edukacyjno- -wychowawczej (poszukują „żywych książek”, porządkują „księgozbiór”, są aktywnymi czytelnikami utworzonej przez siebie „biblioteki”),
 • w naturalny sposób tworzą „księgozbiór” ludzi zainteresowanych edukacją przyrodniczą lub pracujących na rzecz przyrody,
 • budują wielopokoleniowe więzi („książkami” mogą być rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
 • kształtują umiejętność prowadzenia rzeczowej, kulturalnej rozmowy,
 • w bezpośredni sposób weryfikują wiedzę na dany temat i ją pogłębiają,
 • mają możliwość podzielenia się własną wiedzą i doświadczeniami (na przykład na temat akcji „Sprzątanie Świata”),
 • odkrywają, że ich „żywy księgozbiór” nie ma granic i może być stale uzupełniany o nowe „książki”

Tworząc Przyrodniczy Teatrzyk Kamishibai uczniowie:

 • aktywnie współuczestniczą w tworzeniu tego teatrzyku – mogą nawet wykonać go od początku do końca i osobiście w nim zagrać lub odegrać rolę widza,
 • przyswajają wiedzę w bliskiej dzieciom w tym wieku formie, opartej głównie na zabawie, rysunku i opowiadaniu tego, co przedstawia określona scena,
 • w naturalny sposób skupiają uwagę na kluczowych treściach zajęć,
 • zauważają, że Teatrzyk Kamishibai nie wymaga wielkich nakładów finansowych i dlatego może być utworzony w każdej szkole i w każdej klasie, 
 • dostrzegają, że metoda Teatrzyku Kamishibai otwiera przed dziećmi możliwość twórczych, zespołowych i oryginalnych działań związanych z edukacją i wychowaniem

Metody i techniki pracy:

 • zabawa,
 • Żywa Biblioteka,
 • Teatrzyk Kamishibai,
 • działania praktyczne w oparciu o instrukcję słowno-obrazkową

Materiały i środki dydaktyczne:

Materiały dla nauczyciela – do zaprezentowania idei „Żywej Biblioteki” i Teatrzyku Kamishibai, duże kartonowe pudło, nożyce odpowiednie do cięcia grubego kartonu, 
2 spinacze do bielizny, kartki z bloku A3, kredki, dostępne atlasy drzew, kilka stanowisk z dostępem do Internetu, luźne niewielkie kartki (około 10), przygotowane przez nauczyciela Karty biblioteczne książek (po 2 dla każdego ucznia), przybory do pisania 


Przebieg zajęć:

Część wstępna

 • Nauczyciel wita uczniów. Przeprowadza krótką rozmowę kierowaną pytaniami odnośnie do sposobów poznawania przyrody.
 • Nauczyciel proponuje dzieciom poznanie nowych metod odkrywania tajemnic przyrody. W krótki, zwięzły sposób prezentuje idee „Żywej biblioteki” i Teatrzyku Kamishibai. Zachęca do utworzenia na ich bazie tego rodzaju „Biblioteki”  i „Teatru” w klasie, z którą prowadzi zajęcia.

Żywa Biblioteka 

Pomysł na Żywą Bibliotekę przywędrował do Polski z Danii w 2007 roku, a jego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy