Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

26 stycznia 2018

NR 27 (Maj 2017)

Rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach III
Wyznaczamy długości i odległości

0 193

Rozwijanie umiejętności matematycznych odbywa się zawsze w oparciu o aktywność własną, czyli działalność indywidualną ucznia. Matematyka jest dziedziną, której nie da się nauczyć, przyswoić ani poznać wyłącznie w oparciu o metodę podającą. Istotnym czynnikiem pozwalającym na doskonalenie i rozwijanie indywidualnych umiejętności dzieci jest praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, co najczęściej sprowadza się do wykonywania określonych zadań i ćwiczeń w ramach poznawanego obszaru tematycznego.

Jak twierdzą Beata Bugajska-Jaszczołt oraz Monika Czajkowska, „rozwiązując [zadania], uczniowie uczą się, jak radzić sobie w sytuacjach nowych, jak pokonywać przeszkody natury emocjonalnej, intelektualnej i motywacyjnej. Poprzez rozwiązywanie zadań uczniowie kształtują i rozwijają postawę aktywnego, twórczego podchodzenia do problemów.

Niniejszy artykuł zawiera propozycje ćwiczeń z zakresu pomiaru długości i wyznaczania odległości pomiędzy obiektami, tj. miastami, osobami, przedmiotami itp. Odwołując się do podstawy programowej na tym etapie kształcenia „Uczeń mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry)”.2Zanim zaprezentujemy praktyczną stronę realizacji tego zagadnienia w postaci kilku przykładowych zadań dla nauczycieli, które mogą stanowić inspirację do tworzenia podobnych propozycji ćwiczeń na zajęciach z dziećmi, przypomnijmy, jakie jednostki wykorzystywane są do pomiaru długości. Od ich poznania winno się rozpocząć każde praktyczne działanie w obrębie tego obszaru tematycznego.

Przypomnijmy:

W sytuacji obliczania długości odcinków bądź odległości pomiędzy obiektami używamy następujących jednostek:

1 cm – 1 centymetr
1 m – 1 metr
1 km – 1 kilometr

Zależności pomiędzy jednostkami przedstawiają się następująco:

1 km = 1000 m
1 m = 100 cm
1 cm = 10 mm

Poniżej prezentujemy propozycje ćwiczeń do wykorzystania w pracy z dziećmi na zajęciach lekcyjnych w ramach edukacji matematycznej bądź też na zajęciach indywidualnych z uczniem – w celu rozwijania jego zainteresowań...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy