Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowa szkoła, innowacje

16 stycznia 2019

NR 43 (Styczeń 2019)

TIK w szkole

0 93

Minęły już czasy, gdy słowo TIK było kojarzone jedynie z zegarem i odmierzaniem czasu. W szkole XXI wieku hasło to zdobywa coraz więcej zwolenników, a wielu nauczycieli działa zgodnie z tą ideą. Warto przekonać się jak można wdrożyć TIK w kształceniu zintegrowanym z korzyścią dla uczniów.

Czym jest TIK?

„Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie TIK, z ang. Information and communication technologies (ICT), zwane zamiennie technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, technikami informacyjnymi lub teleinformatycznymi) kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej”1.
Jeszcze kilkanaście lat temu takie podejście w edukacji nie miało zbyt wielu zwolenników z uwagi na fakt, że szkoły nie dysponowały odpowiednim sprzętem potrzebnym do spełnienia podstawowych warunków TIK. W związku z rozwojem różnych kompetencji zawodowych nauczycieli wiele się zmieniło.
Najpełniej ideę tę oddaje Wacław Strykowski, który proponuje podział kompetencji nauczyciela na kompetencje merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, diagnostyczne, planistyczne i projektowe, komunikacyjne, kontrolne i ewaluacyjne oraz medialne. Te ostatnie są szczególnie ważne w TIK. Są to umiejętności wykorzystania oraz organizowania praktycznego warsztatu pracy nauczyciela i ucznia, a także metody i sposoby współdziałania także w oparciu o środki techniczne2. W kształceniu zintegrowanym technologie informatyczne nie ograniczają się do zajęć z informatyki. Ich uniwersalny i użytkowy charakter pozwala wykorzystywać owe narzędzia w każdej sytuacji edukacyjnej. Tak postrzegane tworzą jeden z elementów integrujących kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Kilka zasad TIK

Podczas korzystania z TIK w szkole dobrze jest ustalić z uczniami zasady współdziałania. Takie porozumienie powinno być ustalone wcześniej, aby każda ze stron wiedziała, do czego się zobowiązuje oraz jakie ma możliwości. Warto ustalić z uczniami wspólny sposób patrzenia na następujące zagadnienia:

 • Jak zadbać o bezpieczeństwo uczniów w Internecie?
 • Jak uczniowie mogą korzystać z TIK w szkole oraz poza nią?
 • Jakie zasady obowiązują podczas korzystania z tych technologii?
 • Czy i w jaki sposób można korzystać z urządzeń mobilnych typu smartfony, tablety w szkole oraz w domu?
 • Jak powinno się respektować prawa autorskie dotyczące plików, aplikacji, programów itp. dotyczących korzystania z TIK?

Zalety TIK

TIK przy odpowiednim przygotowaniu nauczyciela może być bardzo pomocna w następujących sytuacjach edukacyjnych:

 • związanych z wyszukaniem konkretnych informacji, przetworzeniem ich oraz przekazaniem w określony przez nauczyciela sposób,
 •  w których trzeba utrwalić zdobyte wcześniej informacje oraz opowiedzieć o nich,
 • służących pokazaniu uczniowi zdobytej przez nauczyciela wiedzy oraz zaprezentowaniu przez ucznia tego, czego się nauczył,
 • w pracy związanej z poprawnym komunikowaniem się przy poznawaniu i uczeniu się nowych elementów. Wykorzystywanie narzędzi TIK w edukacji wczesnoszkolnej pomaga w integracji treści oraz w kształtowaniu u dzieci krytycznego myślenia.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że praca z TIK na lekcji jest nie tylko przyjemna dla uczniów, ale również jest innowacyjna i pozwala na rozwijanie różnych kompetencji wśród uczniów. 

O czym warto pamiętać?

Przy pracy z nowoczesnymi technologiami nauczyciele powinni pamiętać o kilku ważnych punktach, aby ich praca była efektywna, twórcza i spełniała swoje cele. Korzystanie z różnych aplikacji, programów i zasobów internetowych powinno się odbywać wówczas, gdy uprzednio ustalono wspólne zasady.
Bardzo ważne jest, aby każdy nauczyciel, który pragnie zastosować TIK w edukacji wczesnoszkolnej przemyślał kilka rozwiązań dotyczących poniższych aspektów:

 • poprawne przygotowanie

Każdy nauczyciel powinien przeprowadzić kilkakrotnie burzę mózgów, aby określić cele, tematykę, narzędzia i efekty, które pragnie uzyskać. Warto przemyśleć także potencjalne zagrożenia. Przede wszystkim istotne są pomysły dotyczące tego, z jakiej technologii może skorzystać nauczyciel, aby maksymalnie uprościć uczniom przejście z punktu A w którym znajdują się teraz, do punktu B – czyli do oczekiwanych rezultatów i efektów.
//glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf

 • selekcja materiału

Należy także bardzo dokładnie przejrzeć wyszukane materiały i zapoznać się z nimi pod kątem użyteczności dla uczniów, dopasowania materiału d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy