Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowa szkoła, innowacje

30 stycznia 2018

NR 31 (Listopad 2017)

Jak uczyć dzieci języków obcych?

371

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym bardzo szybko uczą się języka angielskiego. Jeśli nauczyciel użyje odpowiednich metod i technik, to efekty takiego działania mogą być bardzo dobre. Istnieje wiele możliwości na to, aby przeprowadzić spotkania językowe nie tylko w przyjemnej atmosferze, ale tak, aby dzieci wyniosły z takich zajęć jak najwięcej słownictwa angielskiego podanego w odpowiedni dla nich sposób.

Charakterystyka uczniów

Należy zdać sobie sprawę z tego, jak odbierają świat dzieci oraz jak wykorzystać te aspekty do nauczania języka obcego. Najważniejsze jest dobre poznanie uczniów, aby przekonać się, które z wymienionych poniżej aspektów są najbardziej prawdziwe. Może zdarzyć się też tak, że niektóre dzieci 5-6 letnie mogą posiadać cechy starszych. 

Dzieci 5-6-letnie:

 • potrzebują krótszych aktywności, ponieważ są w stanie krótko się koncentrować,
 • lepsze są dla nich zadania 5-minutowe, niż 15-minutowe,
 • potrzebują zadań z ruchem bardziej niż starsi uczniowie,
 • z uwagi na ciągły rozwój sprawności motorycznych oraz wycinania i kolorowania dobrze, aby zadania nie były wymagające,
 • pracuje im się najlepiej, podążając za wskazówkami nauczyciela,
 • są bardzo zainteresowane otaczającym je światem, zadają wiele pytań,
 • można wykorzystać te cechy w nauczaniu języka obcego,
 • uczenie zawiera w sobie L1 i L2 (język polski oraz język obcy) na zasadzie wymieszania.

Dzieci starsze (7-12 lat):

 • potrzebują więcej wyzwań w zadaniach do wykonania, nawet jeśli języka angielskiego używają ciągle na prostym poziomie,
 • im są starsze, tym bardziej mogą czuć się zawstydzone,  mówiąc po angielsku,
 • mogą wykonywać dłuższe zadania, pracując w 4-5-osobowych grupach, 
 • czytanie i pisanie po angielsku staje się dla nich łatwiejsze, ale warto sprawdzić, jak naprawdę rozumieją angielski.

Co nauczyciel może robić w klasie?

Nowoczesne nauczanie języka angielskiego dzieci to proces złożony, który składa się z wielu elementów. Podejście oparte tylko na podręcznikach i ćwiczeniach już dawno zostało odrzucone. Nauczyciel, który jest kreatywny i chce w taki sposób wspierać przygodę swoich uczniów z angielskim, powinien wziąć pod uwagę poniższe propozycje.

 • Warto zadbać przede wszystkim o swoje dobre nastawienie do pracy oraz o pasję, kreatywność i chęci do działania. To bardzo ważna podstawa. Jeśli jej zabraknie, będzie to bardzo widoczne w szkole na zajęciach. Odnalezienie w sobie pasji do nauczania oraz pogłębianie jej w czasie roku szkolnego jest bardzo ważnym elementem, który wpływa na atmosferę w klasie, motywację uczniów do nauki, chęci do pracy oraz zaangażowanie i kreatywność.
 • Istotne jest przemyślenie planu pracy z dziećmi, biorąc pod uwagę ich indywidualne preferencje na tyle, na ile jest to możliwe. Oprócz podstawy programowej oraz podręcznika zawsze można dopasować podane treści tematyczne, np. frutis, body itp. do zainteresowań dzieci. Przykładem jest podręcznik, w którym treści są przedstawione z pomocą bohaterów z popularnych bajek studia Disney-Pixar, np. części twarzy z bohaterką z bajki Merida Waleczna, części ciała z bohaterami bajki Iniemamocni, ubrania z bohaterami bajki Zaplątani3. Jeśli uczniowie fascynują się bajką Kraina Lodu lub Auta to w internecie można znaleźć wiele materiałów, które po wydrukowaniu nadają się do użycia w klasie do nauki angielskiego. 
 • Cenne jest opieranie swojej pracy z uczniami na uczeniu przez zabawę oraz w stanie zrelaksowania dzieci. Czas na lekcji nie tylko będzie upływał szybciej, ale będzie także bardzo efektywnie wykorzystany. W stanie relaksu dzieci uczą się szybciej i łatwiej zapamiętują dane frazy, słowa do zastosowania w dalszym kontekście. W zabawach można połączyć używanie przedmiotów (realia), piosenek, prostych poleceń, gotowych zdań po angielsku i wielu innych.
 • Doradza się używanie metod i technik dopasowanych do danej grupy dzieci. Dobrze jest zrobić przegląd wyżej wymienionych środków tak, aby wiedzieć, jakie są mocne i słabsze strony używania każdego z podejść w kontekście nauczania dzieci w klasie. Po poznaniu potrzeb dzieci łatwiej będzie zastosować te, które mogą przynieść najlepsze rezultaty. 
 • Docenianie roli ruchu w pracy z dziećmi jest istotne. Uczniowie młodsi wyrażają wiele przez poruszanie się. Aby wykorzystać tę cechę, należy wplatać do codzienności szkolnej rozgrzewki językowe ruchowe na początku spotkania, mieć do dyspozycji gotowe zestawy krótkich zabaw śródlekcyjnych lub takich, które pobudzają do pracy albo uspokajają. Pomocna jest też metoda TPR (ang. Total Physical Response, metoda reagowania całym ciałem) oraz gry i zabawy z jej wykorzystaniem. Najczęściej jest stosowana w prostych zabawach (typu Simon says) oraz piosenkach (Five little monkeys,  Walking, walking4).
 • Wprowadzanie scenek, dialogów, które zawierają proste polecenia, zdania z bliskiego dzieciom otoczenia wpływają bardzo korzystnie na zapamiętywanie słownictwa. Wykorzystywanie maskotek, pacynek, by nie tylko uprzyjemnić proces nauczenia, ale pokazać nieco bajkowego kontekstu dla uczniów młodszych jest bardzo dobrym pomysłem. Tym samym zachęca się uczniów do mówienia w języku angielskim poprzez np. powtarzanie za maskotką, śpiewanie piosenek razem z pluszowym przyjacielem, pomaganie mu w nauce pewnych słówek itp.
 • Kreatywny nauczyciel docenia rolę historyjek, krótkich bajek dla dzieci i komiksów, które nie tylko (poprzez angielskie słówka) rozwijają wyobraźnię, ale także pokazują odpowiednie zachowania, uczą empatii. Takie historyjki można wykorzystać: do odgrywania własnych, alternatywnych fragmentów czy zakończeń; do powtarzania w kontrolowany sposób fraz lub słówek angielskich; do szybkich powtórek słownictwa lub do przedstawiania nowych gier i zabaw. 
 • Warto korzystać z tego, czym dysponuje szkoła w zakresie multimediów oraz dostępu do Internetu na zajęciach. Takie pomoce jak tablica interaktywna czy laptop i  rzutnik są bardzo przydatne w urozmaicaniu lekcji. Pozwalają nauczycielowi sprawniej i w ciekawszy sposób przeprowadzić zajęcia. Zapewniają sporą porcję zabawy połączonej z językiem angielskim. Nie bez znaczenia jest fakt, że bardzo wiele podręczników posiada oprogramowanie do takich tablic interaktywnych, dzięki czemu nauczyciel może skorzystać z gotowych narzędzi i rozwiązań. 
 • Nieoceniona jest rola piosenek, rymowanek dopasowanych zakresem słownictwa i rytmem do wieku dzieci. Najlepiej mieć do wyboru kilka piosenek z danego zakresu słownictwa i jeśli pierwsza niezbyt się spodoba, to zaproponować następną.  Dzieci poczują, że mają realny wpływ na dalsze zajęcia szkolne, a do tego przy wybranej piosence łatwiej będzie im skupić się na angielskim. 
 • Istotne jest też zwracanie się do dzieci po informację zwrotną lub obserwowanie ich zaangażowania oraz motywacji w klasie podczas spotkań. Wiele informacji o tym, czy dana zabawa lub piosenka podoba się, można odczytać z zachowań dzieci, które zwykle są na tyle bezpośrednie, że dają od razu znać. Dzięki temu można na bieżąco zmodyfikować nieco tok lekcji, a tym samym dostosować do danej grupy uczniów.
 • Bardzo dobrze sprawdza się motywowanie dzieci w różny sposób, nie tylko słownie, ale także przy pomocy pieczątek, naklejek, tablic motywacyjnych. Takie pomoce można przygotować samemu lub wspólnie z uczniami ustalić, co byłoby dobrą formą motywacji. Dzieci mogą zbierać pieczątki, które potem są wymieniane na naklejki lub inną formę motywacji ustaloną przez nauczyciela.
 • Ważne jest ta...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy