Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowa szkoła, innowacje

13 czerwca 2018

NR 33 (Styczeń 2018)

Jak stawić czoła kodowaniu w nowej podstawie programowej?

477

Środowisko „Klocki” według metody prof. Hejnego jako sposób na rozwój myślenia komputacyjnego

Wobliczu nowej podstawy programowej, kładącej duży nacisk na kodowanie już od najmłodszych lat, warto poszukać nowych, a przede wszystkim skutecznych sposobów na rozwijanie myślenia komputacyjnego u uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Z pomocą może tutaj przyjść innowacyjna metoda nauczania matematyki autorstwa prof. Milana Hejnego, przybliżana przez nas już w poprzednich kilku numerach „Życia Szkoły”. Dla przypomnienia – nauka matematyki w tej metodzie dzieli się na tzw. Środowiska, które odpowiadają działom matematyki u nas, np. geometria, algebra itp. „Klocki” to właśnie jedno ze Środowisk, którego korzyści dla rozwoju inteligencji przestrzennej u dzieci i pomoc przy wprowadzeniu dziecka w świat programowania są nieocenione. Klocki rozbudzają, tak jak na początku zaznaczono, myślenie komputacyjne wśród uczniów, logiczne myślenie, kreatywność, pozwalają na częste wykorzystanie wyobraźni – wizualizacji, w naturalny sposób wprowadzają uczniów w świat geometrii, ale przede wszystkim przynoszą dzieciom radość, nie odzierają z naturalnych chęci poznania. Nauczyciel, który prowadzi uczniów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, daje im więcej niż nauczyciel, który uczy, jak mają rozwiązywać ten czy inny typ zadań. Pierwsza droga wymaga jednak cierpliwości, czasu, zaangażowania ze strony nauczyciela. Wyniki przychodzą wolniej, ale są trwałe i pozwalają na dalszy rozwój inteligencji matematycznej dziecka. Druga droga jest szybsza, daje jednak wiedzę bardziej ulotną niż rzeczywistą. Działania na klockach rozwijają uczniów bardzo wszechstronnie, ale przede wszystkim rozbudzają ich wyobraźnię przestrzenną, umiejętność kodowania, zapisywania danych w tabelach. Pozwala im to na wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce: odczytywanie danych z tabeli, diagramów, schematów i ich zapisywanie. Dzieci lepiej orientują się w terenie, lepiej czytają mapę. Cenny jest też widok skupienia i zaangażowania na twarzy dziecka, które w proces tworzenia angażuje wszystkie zmysły, a przy tym dobrze się bawi.
Wszelkie aktywności związane z kodowaniem mają wpływ na wszechstronny rozwój inteligencji matematycznej małego dziecka. Kodowanie kształtuje myślenie komputacyjne oraz logiczne myślenie, a tym samym wprowadza w świat programowania. Praca na lekcjach w klasie pierwszej z wykorzystaniem klocków pozwoliła na zaobserwowanie wśród uczniów właśnie tych umiejętności. Ponadto dzięki takim zajęciom u uczniów można zaobserwować wzrost kreatywności, chęci poszukiwania, współdziałania z innymi dziećmi, kreowania własnych myśli, otwartości w działaniu. W tradycyjnym ujęciu nauczania głównym celem przeprowadzania zajęć z matematyki w klasie pierwszej bywa nauczenie uczniów liczenia, tj. dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, a to wszystko za pomocą ćwiczeń. Oczekiwa-
nym wynikiem są konkretne nabyte umiejętności ucznia. Jednak czy przy takim postępowaniu wystarczająco rozwija się intelekt ucznia? Działania na klockach prowadzą natomiast u dzieci do potrzeby zrozumienia matematyki, czyli do potrzeby eksperymentowania oraz poszukiwania algorytmów. Wprowadzamy uczniów do geometrii – za pomocą modelowania oraz kodowania, umiejętności niezbędnych dla ucznia w jego procesie uczenia się. W efekcie uczeń potrafi słowami wyrazić prostą sytuację przestrzenną. Umie stawiać i przebudowywać budowle z klocków sześciennych według planu i wykonać plan obiektu. Łagodnie zostaje wprowadzony w świat programowania, nie wykonując czynności, które byłyby mu obce czy niezrozumiałe dla niego. Działania te również eliminują strach, często blokujący myślenie. Praca twórcza uczniów staje się bardzo cenna, bowiem mamy na uwadze, że prowadzi uczniów do skutecznego rozwijania własnej aktywności matematycznej. Wiadomym jest, że podczas pracy pojawiają się błędy. Nauczyciel jest po to, aby pomóc je przeanalizować bądź umożliwić samodzielne ich odkrycie i dojście do przyczyny. Uczniowie odkrywając błędy podczas działania, a działając – eliminują ich przyczynę.

POLECAMY

Teraz przyjrzyjmy się przebiegowi przykładowej lekcji ze Środowis

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy