Dołącz do nas

Życie Szkoły

Autor Breguła Izabela

Natura błędów w ocenianiu

Przez wiele lat uważano, że nauczyciele są nieomylni podczas oceniania. Umiejętność oceny (najczęściej ucznia a nie jego osiągnięć) przypisywano nauczycielom jako ich „wrodzoną” kompetencję, wynikającą z powołania zawodowego. Ocena wystawiona przez nauczyciela była niepodważalną i nikomu nie przyszło do głowy, że nauczyciel mógł się pomylić, a uczeń wpłynąć na jej efekt ostateczny.

Rozwój nauk psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych przyczynił się do odkrycia prawidłowości rządzących aktem oceny w odniesieniu zarówno do zjawisk, jak i ludzi, a tym samym ich dokonań. Zbadane i ustalone przez psychologów zależności i związki pomiędzy potencjałem intelektualnym człowieka, jego osobowością a ocenianiem przekształciły, z korzyścią dla uczniów, nauczycielską nieomylność w mit.

Błędy uwarunkowane cechami osoby oceniającej (nauczyciela)

Za rzetelną ocenę zjawisk i ludzi odpowi...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści

  • Lekcja wychowania fizycznego z pomysłem

  • MegaMisja i #SuperKoderzy ponownie zapraszają uczniów z całej Polski do przygody z cyfrowym światem