Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pedagogiczne inspiracje

14 czerwca 2018

NR 36 (Kwiecień 2018)

Nadwaga i otyłość poważnym problemem dzieci i młodzieży

382

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2017 roku opublikowała budzący ogólne przerażenie raport. Zauważono, że w 2016 roku aż 340 milionów dzieci i młodzieży w wieku 5–19 lat cierpiało na nadwagę. 

Wporównaniu do Europy, polscy 11-latkowie są grubsi niż ich rówieśnicy w innych krajach, najbardziej niepokojący jest fakt, że skala problemu wciąż narasta. Przyczyn zaistniałego stanu rzeczy można dopatrywać się w sferze fizycznej, wskazując nieodpowiednią dietę, brak aktywności fizycznej, preferowanie biernych ruchowo rozrywek przed monitorem komputera, jak i w sferze psychicznej dzieci i młodzieży – postrzeganie niezdrowych produktów spożywczych jako środka w radzeniu sobie ze stresem i trudnościami dnia codziennego. Ogromnym problemem jest również zbyt szybkie tempo życia, w którym nie ma miejsca i czasu na przyrządzanie i celebrowanie spożywania zdrowych posiłków.

Również NIK wziął pod lupę sytuację dzieci.

Wyniki uzyskane w 19 z 20 kontrolowanych szkół wskazują, 
że z roku na rok powiększa się liczba dzieci z nieprawidłową masą ciała. W skontrolowanych szkołach, jak podaje się w raporcie, odsetek tych uczniów wyniósł 22%. 

W raporcie NIK  rekomenduje, by w  placówkach  oświatowych zachęcać uczniów do spożywania warzyw, owoców i produktów mlecznych. Aby osiągnąć ten cel, proponuje się wspólne spożywanie śniadań uczniów z nauczycielami.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie pozostaje obojętne na zaistniałą sytuację, poprzez wiele działań stara się wspomagać szkoły w realizacji polityki prozdrowotnej. Przykładem takich działań jest podpisanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym deklaracji o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny zadeklarowali współpracę w zakresie planowania działalności dotyczącej edukacji zdrowotnej, realizacji programów edukacyjnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym i uzależnieniu od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy.

Wydarzenie to zaowocuje cyklem spotkań z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów oraz przedstawicieli Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, na które zostaną zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy (harmonogram dostępny //gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/594-rozwoj-edukacji-zdrowotnej-w-srodowisku-szkolnym-podpisanie-deklaracji-wspolpracy-pomiedzy-men-i-gis).

Pamiętaj – zgodnie z zapisem w podstawie programowej ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole podstawowej odgrywa edukacja zdrowotna. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej. 

W jaki sposób przeciwdziałać otyłości wśród uczniów?

  • Po pierwsze – propaguj zabawy ruchowe jako element przerw międzylekcyjnych. Aktywność fizyczna jest najlepszym sposobem na zużytkowanie nadmiaru energii, rozładowanie napięcia, a także ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. 
  • Tabela przedstawia proponowane zabawy, które można wykorzystać jako przerywnik ruchowy między zajęciami.1
  • Po drugie – rozwijaj kreatywność, w ramach realizacji tego działania możesz ogłosić konkurs na najbardziej ciekawą i atrakcyjną zabawę ruchową, najsmaczniejszą i najzdrowszą potrawę, projekt dotyczący zdrowego stylu życia. 
  • Po trzecie – przekazuj informacje na temat zasad zdrowego odżywiania. Chcąc poszerzyć swoje działania o część praktyczną, można zorganizować dla uczniów warsztaty kulinarne, wspólne spożywanie posiłków lub założyć klasowy ogródek, który dostarczy świeże i zdrowe warzywa. 
  • Po czwarte – edukacja rodziców – warto podejmować działania mające na celu podwyższenie świadomości opiekunów uczniów, gdyż to oni kształtują nawyki żywieniowe dzieci oraz postawy prozdrowotne. W ramach realizacji tego zadania można prowadzić prelekcje, opracować materiały edukacyjne w formie ulotek lub ściennej gazetki. Pomocnym w tym celu może okazać się przedstawiony poniżej apel do rodziców.2  

Nazwa zabawy

Opis
Cztery kąty W grze uczestniczy każdorazowo pięciu zawodników. Czterech ustawia się w czterech kątach pokoju, a piąty – piec – staje na środku. Na sygnał prowadzącego zawodnik ze środka woła: „Cztery kąty, a piec piąty!”. Na to zawołanie zawodnicy stojący w kątach szybko zamieniają się między sobą miejscami, a w tym czasie ten ze środka usiłuje zająć jedno ze zwalnianych miejsc. Gdy mu się to uda, środkowym zostaje ten, komu nie udało się zająć miejsca w kącie
Piłka parzy Uczniowie stają w kółku. Wybrana osoba staje poza kółkiem. Uczniowie w kole podają sobie piłkę, ale nagle ten spoza kółka mówi: „Piłka parzy”. Osoba, która w tym momencie złapie piłkę, wychodzi z koła i zabawa zaczyna się od nowa
Klasy To gra, polegająca na skakaniu po wyrysowanych polach, sześciu lub dziewięciu. Najlepiej grać 
na betonie, asfalcie lub na chodniku. Rysujemy kredą lub kawałkiem cegły prostokąt, dzielimy go na dziewięć lub sześć równych pól i numerujemy części. Gra polega na rzucaniu kamyka na kolejne pola i skakaniu po nich. Można również na podłodze w szkole wykleić figurę kolorową taśmą 
Baba Jaga patrzy Uczestnicy ustawiają się pod ścianą w dużej odległości od Baby Jagi, która stoi pod drugą ścianą. Odwraca się tyłem i wymawia magiczne słowa: „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy!”. W tym czasie uczestnicy szybko się do niej zbliżają. Ale mogą biec tylko wtedy, gdy ona ich nie widzi. Wymawiając drugą sylabę słowa „pa-trzy”, Baba Jaga odwraca się, a biegnący muszą się zatrzymać, zastygając w bezruchu w najróżniejszych pozach. Baba Jaga sprawdza, czy nikt się nie poruszył, a ten, komu się to nie udało, wraca do punktu wyjścia. Następnie Baba Jaga ponownie się odwraca, a wszyscy znów próbują do niej dobiec. Wygrywa ten, kto najszybciej dotrze do Baby Jagi 
Z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy