Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pedagogiczne inspiracje

14 czerwca 2018

NR 36 (Kwiecień 2018)

Nadwaga i otyłość poważnym problemem dzieci i młodzieży

0 175

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2017 roku opublikowała budzący ogólne przerażenie raport. Zauważono, że w 2016 roku aż 340 milionów dzieci i młodzieży w wieku 5–19 lat cierpiało na nadwagę. 

Wporównaniu do Europy, polscy 11-latkowie są grubsi niż ich rówieśnicy w innych krajach, najbardziej niepokojący jest fakt, że skala problemu wciąż narasta. Przyczyn zaistniałego stanu rzeczy można dopatrywać się w sferze fizycznej, wskazując nieodpowiednią dietę, brak aktywności fizycznej, preferowanie biernych ruchowo rozrywek przed monitorem komputera, jak i w sferze psychicznej dzieci i młodzieży – postrzeganie niezdrowych produktów spożywczych jako środka w radzeniu sobie ze stresem i trudnościami dnia codziennego. Ogromnym problemem jest również zbyt szybkie tempo życia, w którym nie ma miejsca i czasu na przyrządzanie i celebrowanie spożywania zdrowych posiłków.

Również NIK wziął pod lupę sytuację dzieci.

Wyniki uzyskane w 19 z 20 kontrolowanych szkół wskazują, 
że z roku na rok powiększa się liczba dzieci z nieprawidłową masą ciała. W skontrolowanych szkołach, jak podaje się w raporcie, odsetek tych uczniów wyniósł 22%. 

W raporcie NIK  rekomenduje, by w  placówkach  oświatowych zachęcać uczniów do spożywania warzyw, owoców i produktów mlecznych. Aby osiągnąć ten cel, proponuje się wspólne spożywanie śniadań uczniów z nauczycielami.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie pozostaje obojętne na zaistniałą sytuację, poprzez wiele działań stara się wspomagać szkoły w realizacji polityki prozdrowotnej. Przykładem takich działań jest podpisanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym deklaracji o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny zadeklarowali współpracę w zakresie planowania działalności dotyczącej edukacji zdrowotnej, realizacji programów edukacyjnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym i uzależnieniu od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy.

Wydarzenie to zaowocuje cyklem spotkań z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów oraz przedstawicieli Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, na które zostaną zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy (harmonogram dostępny //gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/594-rozwoj-edukacji-zdrowotnej-w-srodowisku-szkolnym-podpisanie-deklaracji-wspolpracy-pomiedzy-men-i-gis).

Pamiętaj – zgodnie z zapisem w podstawie programowej ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole podstawowej odgrywa edukacja zdrowotna. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej. 

W jaki sposób przeciwdziałać otyłości wśród uczniów?

  • Po pierwsze – propaguj zabawy ruchowe jako element przerw międzylekcyjnych. Aktywność fizyczna jest najlepszym sposobem na zużytkowanie nadmiaru energii, rozładowanie napięcia, a także ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. 
  • Tabela przedstawia proponowane zabawy, które można wykorzystać jako przerywnik ruchowy między zajęciami.1
  • Po drugie – rozwijaj kreatywność, w ramach realizacji tego działania możesz ogłosić konkurs na najbardziej ciekawą i atrakcyjną zabawę ruchową, najsmaczniejszą i najzdrowszą potrawę, projekt dotyczący zdrowego stylu życia. 
  • Po trzecie – przekazuj informacje na temat zasad zdrowego odżywiania. Chcąc poszerzyć swoje działania o część praktyczną, można zorganizować dla uczniów warsztaty kulinarne, wspólne spożywanie posiłków lub założyć klasowy og...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy