Dołącz do czytelników
Brak wyników

Doradztwo zawodowe

1 lutego 2018

NR 20 (Październik 2016)

Inteligencja emocjonalna
Sprzymierzeniec w pracy nauczyciela

471

Niejednokrotnie wyzwaniem w pracy nauczyciela jest komunikacja z nerwowym rodzicem albo nieugiętym przełożonym, zrozumienie problemów rodzinnych uczniów czy motywów ich zachowań. W takich trudnych sytuacjach pomocą okazuje się inteligencja emocjonalna – zbiór zdolności, które dzięki odpowiednim ćwiczeniom i przy odrobinie chęci można skutecznie rozwijać.
 

Umiejętność wczuwania się w sytuację innych, trafne rozpoznawanie emocji czy empatia to zdolności, które pozwalają na skuteczną współpracę z drugim człowiekiem, nieważne czy jest nim uczeń, rodzic czy inny nauczyciel. Zestaw takich zdolności przez wiele lat nie był definiowany czy  w ogóle brany pod uwagę w kontekście powodzenia zawodowego i życiowego. Jednak dzięki pracy znanego amerykańskiego psychologa Daniela Golemana zaczęto przywiązywać większą wagę do roli emocji w codziennym życiu. Zbiór zdolności związanych ze świadomym rozpoznawaniem i kontrolowaniem uczuć nazwano inteligencją emocjonalną (INTE). Jest to zupełnie inny rodzaj inteligencji niż te, które na co dzień łączymy z IQ,  np. inteligencja skrystalizowana, która jest wiedzą zdobytą podczas nauki albo inteligencja płynna (szybkość procesów poznawczych, zdolność do przyswajania wiedzy czy szybkiego liczenia). Inteligencja emocjonalna nie jest zatem czymś, co można łatwo zbadać, mierząc, jak szybko osoba wykonuje zadanie logiczne. Jest to zdolność bliższa codziennemu życiu, bo dotyczy umiejętnego wchodzenia w relacje społeczne. Przyjrzyjmy się zatem, czym dokładnie jest inteligencja emocjonalna.

Inteligencja emocjonalna, czyli co?

Nazwa tej grupy zdolności brzmi dość dziwnie, gdyż na co dzień nie łączymy ilorazu inteligencji z czymś tak płynnym jak emocje czy empatia. Wydaje nam się, że powinno to być coś mierzalnego i konkretnego – jak myślenie matematyczne. Jednak bardzo krzywdzące byłoby stwierdzenie, że osoba, która nie potrafi sprawnie rozwiązywać równań czy szybko dzielić w pamięci, nie jest inteligentna. Zawężanie inteligencji tylko do wiedzy fachowej czy logiki ogranicza możliwości rozwoju wielu osób, a także tworzy fałszywe przekonanie o sukcesie. Czy dyrektorzy dużych firm to najinteligentniejsi matematycznie ludzie? Okazuje się, że nierzadko  podwładni przewyższają ich w testach logicznych czy fachowej wiedzy. Zatem nie matematyka gwarantuje odniesienie sukcesu, ale inne zdolności. Goleman nazwał je ogólnie inteligencją emocjonalną, a w ich skład zakwalifikował: samoświadomość własnych uczuć, rozpoznawanie emocji u siebie i innych, kierowanie się intuicją w podejmowaniu decyzji, panowanie nad emocjami i popędami, umiejętność motywacji i optymistycznego patrzenia w przyszłość, a także empatia, rozumienie sytuacji i stanów emocjonalnych innych osób, zdolność do postawienia się na ich miejscu, dbania o nich czy nawiązywania współpracy. Inni badacze tej inteligencji – Peter Salovey i David Sluyter uważają, że w skład inteligencji emocjonalnej wchodzi zdolność spostrzegania, oceny i wyrażania emocji, zdolność do wzbudzania emocji w momentach, gdy są potrzebne, rozumienie emocji własnych i innych osób oraz wykorzystanie emocji tak, aby stymulowany był rozwój intelektualny jednostki.

Tak rozumiane zdolności emocjonalne są najczęściej odpowiedzialne za sukces zawodowy i życiowy, a także za sprawne nawiązywanie relacji z innymi i łatwiejsze komunikowanie się. Czy są na to jakieś dowody? Oprócz wielu badań prowadzonych przez licznych psychologów na przestrzeni kilkudziesięciu lat, twardych dowodów dostarcza neurologia. Tak o tym pisze Goleman w książce pt. „Inteligencja emocjonalna w praktyce”: „neurologia wyjaśnia w krystalicznie przejrzysty sposób, dlaczego tak bardzo liczy się inteligencja emocjonalna. Stare części mózgu będące ośrodkami emocji są również siedliskiem umiejętności potrzebnych do skutecznego kierowania sobą i uzyskania sprawności społecznej. A zatem umiejętności te są solidnie zakotwiczone w zdolnościach do przetrwania i przystosowania się, które otrzymaliśmy w ewolucyjnym spadku”. Czy moglibyśmy jako gatunek przetrwać do dnia dziesiejszego i rozwinąć się do tego stopnia bez umiejętności współpracy i dbania o siebie? Czy powstałaby rozrywka, sztuka albo rozwój duchowy, gdybyśmy nie rozpoznawali uczuć i wykluczali sferę emocjonalną? Odpowiedzi na te pytania są chyba oczywiste. Zatem większą uwagę powinniśmy poświęcić swoim emocjom i umiejętnościom interpersonalnym, gdyż mogą one znacznie ułatwić codzienne funkcjonowanie.

Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela

Jak już zostało zauważone, inteligencja emocjonalna przydaje się na każdym polu życiowym i zawodowym, niezależnie od zawodu. Są oczywiście takie profesje, w których rozpoznawanie i kontrolowanie emocji jest szczególnie ważne. Wśród tych zawodów możemy wymienić m.in. psychologa, pielęgniarkę czy właśnie nauczyciela. W nauczaniu innych bardzo istotne jest efektywne komunikowanie się oraz rozpoznawanie emocji i sygnałów niewerbalnych płynących od uczniów. Pomaga to zidentyfikować ewentualne trudności ucznia i trafnie zdiagnozować, gdzie leży źródło problemu. Umiejętność empatii pozwala nawiązać lepsze relacje z uczniami i zyskać ich sympatię – w końcu sami też bardziej lubimy osoby, które są dla nas wyrozumiałe i pomocne niż takie, które traktują nas z dystansem albo zdają się nie rozumieć naszej sytuacji. Jeżeli nauczyciel posiada rozwiniętą inteligencję emocjonalną, często intuicyjnie potrafi zareagować w sytuacji, gdy uczeń wyraża złość czy inne destrukcyjne emocje. Potrafi tak ukierunkować działania i rozmowę, aby zapanować nad uczniem i pomóc mu przejąć kontrolę nad emocjami. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach trudnych i kryzysowych, a także w kontakcie z rozemocjonowanym rodzicem. Co równie ważne, inteligencja emocjonalna pomaga optymistycznie podejść do życia i do wartościowania pracy, a dzięki temu może chronić przed wypaleniem zawodowym. W sytuacjach problemowych, np. gdy część uczniów ma trudności z nauką, nauczyciel może obwiniać siebie za ten stan rzeczy albo czuć się zmęczonym ciągłym tłumaczeniem w rozmowach z rodzicami. Jednak kierując się inteligencją emocjonalną, zamiast zamartwiania się, można postawić na działanie i trafne zdiagnozowanie przyczyn sytuacji. Empatia i umiejętność wchodzenia w sytuację drugiej osoby pozwala zauważyć, w czym tkwi problem, a także uświadomić sobie, że wina nigdy nie leży po jednej stronie i na pewno nie można zrzucać jej na nauczyciela. Wtedy zamiast przygnębienia możemy poczuć przypływ energii, gdyż czujemy, że działamy i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc.

 

Umiejętność wczuwania się w sytuację innych, trafne rozpoznawanie emocji czy empatia to dolności, które pozwalają na skuteczną współpracę z drugim człowiekiem, nieważne czy  jest nim uczeń, rodzic czy inny nauczyciel.

 

W zawodzie nauczyciela niski poziom inteligencji emocjonalnej częściej koreluje z gorszymi relacjami z uczniami, nerwowością, a także pesymizmem w podejściu do własnej kariery zawodowej. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na własny poziom inteligencji emocjonalnej i postarać się go podwyższyć. W jaki sposób zdiagnozować poziom INTE? Do fachowych metod zaliczamy badania kwestionariuszowe, prowadzone przez osoby odpowiednio do tego przeszkolone, np. psychologów, a także testy praktyczne, w których badany musi m.in. przyporządkować emocje do ekspresji niewerbalnej osoby pokazywanej na zdjęciu i określić jej natężenie. Samodzielnie trudno jest trafnie zdiagnozować swój poziom INTE, ale można mniej więcej oszacować, czy jest satysfakcjonujący, czy wymaga rozwoju. W tym celu w załączniku nr 1 zamieszczono krótki kwestionariusz składający się z dziesięciu twierdzeń opisujących działania związane z inteligencją emocjonalną. Aby wypełnić kwestionariusz, oceń na ile zgadzasz się z danym stwierdzeniem poprzez wybór jednej z czterech odpowiedzi: nigdy, rzadko, często, zawsze.

Na szczęście, tak jak w każdym procesie, nigdy nie jest za późno na doskonalenie, tak samo i w przypadku inteligencji emocjonalnej można się rozwijać. Jak tego dokonać? Oto przykład w postaci kilku prostych ćwiczeń.

Ćwiczmy swoją inteligencję emocjonalną

Poziom inteligencji emocjonalnej nie zależy od genetyki czy intensywnej nauki we wczesnym dzieciństwie. Przez całe życie zdobywamy różne doświadczenia i uczymy się relacji z innymi, co umożliwia nam stały rozwój emocjonalny. Aby go pogłębiać, warto sięgać po proste i skuteczne ćwiczenia. Kilka takich ćwiczeń zaprezentowano poniżej:

Co dziś czuję?

Na następnej stronie zaprezentowano listę emocji, których doświadczamy na co dzień. Zapoznaj się z listą – czy każdą z tych emocji potrafiłbyś opisać w dwóch zdaniach? Następnie spróbuj popracować ze swoimi emocjami w trakcie dnia. Kiedy poczujesz jakąś emocję, postaraj się ją odpowiednio nazwać – czy zawsze czujesz jedną emocję? A może w tym samym czasie budzą się w tobie różne odczucia? Ostatnim elementem ćwiczenia jest skupienie się na odczuwanych emocjach. Pomyśl, w jaki sposób możesz utrzymać pozytywne emocje, a w jaki uporać się ze skutkami tych negatywnych.

Podstawowa lista emocji

Przyjemne:

 • akceptacja, 
 • ciekawość, 
 • czułość, 
 • dobroć, 
 • duma, 
 • ekscytacja, 
 • entuzjazm,
 • euforia, 
 • harmonia, 
 • m...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy