Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

2 lipca 2018

NR 18 (Czerwiec 2016)

Przykłady ćwiczeń matematycznych z zakresu mnożenia dla dzieci z klas I-III

474

„Wydaje mi się, że z reguły należy zawsze wybierać drogę najprostszą, a przy jednakowej trudności – najbardziej jasną.” 

L. Carnot

W podstawie  programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych  z  dnia 30 maja 2014 r. czytamy: „Uczeń: mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia (bez algorytmów działań pisemnych); podaje z pamięci iloczyny; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia; rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę)”1.

Mnożenie stanowi zatem jeden z obszarów, który poznają dzieci w ramach edukacji matematycznej na pierwszym szczeblu kształcenia. „Wprowadzeniem do mnożenia są ćwiczenia w rozkładaniu zbiorów na równe składniki. Przygotowują one do zrozumienia słownej formuły mnożenia i cyfrowego jego odzwierciedlenia. Będzie to np. wyróżnienie dwóch zbiorów rozłącznych i włączenie ich w całość2. Z. Cydzik zwraca uwagę na to, iż wprowadzanie mnożenia winno się rozumieć „jako skrócone dodawanie jednakowych składników”3. Z kolei, jak pisze M. Cackowska: „pojęcie mnożenia wyjaśnia się uczniom jako dodawanie jednakowych składników, wymagając przy tym operowania grupami przedmiotów. Czynności te powinny być stosowane również przy wprowadzeniu zadań tekstowych na mnożenie (…) Na etapie następnym realne manipulacje grupami przedmiotów możemy już zastępować czynnościami umownymi na rysunkach” .

Mnożenie, jako nowy rodzaj poznawanych przez dzieci działań, może nastręczać dzieciom pewne trudności w zakresie pełnego zrozumienia jego zasad  (np. biorąc pod uwagę jego przemienność). Jak pisze w tym ujęciu J. Nowik, „trudność mnożenia polega na zastąpieniu jednego działania innym. Im więcej ćwiczeń wymagających mnożenia wykonamy, tym szybciej dzieci uświadomią sobie, że jest to nowe działanie i aby je dobrze wykonywać warto pewnych wartości (…) nauczyć się na pamięć” .

Poniżej prezentujemy przykłady ćwiczeń z zakresu edukacji matematycznej, które być może będą przydatne podczas wprowadzania tego zagadnienia podczas zajęć lekcyjnych  w szkole lub w trakcie zabaw w ramach czasu wolnego w przestrzeni domowej.

  • Ile jest babeczek? Licz po 3.

 

  • Ile jest listków? Licz po 4.

          

 

  • Po jakich polach skakał pionek? Wpisz brakujące liczby:

       

 

  • Jest 6 wazonów. W każdym z nich mają stać po 2 kwiaty. Ile kwiatów ma być w 6 wazonach? Dorysuj te, których brakuje.

 

„Trudność mnożenia polega na zastąpieniu jednego działania innym. Im więcej ćwiczeń wymagających mnożenia wykonamy, tym szybciej dzieci uświadomią sobie, że jest to nowe działanie i aby je dobrze wykonywać warto pewnych wartości (…) nauczyć się na pamięć”.
 

           

  • Uzupełnij tabelę:

  • Są 4 talerze. Na każdym talerzu powinny leżeć 3 rogaliki. Ile ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy