Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pedagogiczne inspiracje

13 lutego 2018

NR 23 (Styczeń 2017)

Przykłady ćwiczeń dla dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym
Kalendarz i jego zastosowanie w edukacji matematycznej

326

Umiejętność posługiwania się kalendarzem jest jedną z praktycznych kompetencji, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Każdy z nas zna dni tygodnia, pory roku, miesiące i długość ich trwania. Dzięki temu jesteśmy w stanie np. zaplanować wyjazd i określić czas jego trwania, obliczyć, jak długo zajęło nam wykonanie pewnej czynności bądź wyznaczyć konkretny termin realizacji określonego celu.

Niniejszy obszar tematyczny z zakresu edukacji matematycznej wchodzi w skład tematów, które realizują dzieci na pierwszym szczeblu kształcenia, w szkole podstawowej. 

W nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych znajdujemy następujący zapis: „Uczeń podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych”.

Oprócz realizacji tego typu zadań w ramach zajęć poświęconych w sposób szczególny temu obszarowi tematycznemu, zagadnienia te warto wprowadzać dzieciom przy okazji poszczególnych świąt, wydarzeń, rozpoczęcia danej pory roku bądź z początkiem nowego roku kalendarzowego.

Poniżej zamieszczamy przykłady zadań z zakresu edukacji matematycznej dotyczące różnych pytań, na które odpowiedzi z łatwością można znaleźć w kalendarzu. Mamy nadzieję, iż staną się one inspiracją dla nauczycieli realizujących zajęcia z zakresu edukacji matematycznej w klasach 1–3 szkoły podstawowej i pokażą elastyczność i wielowymiarowość tego zagadnienia tematycznego.

Przykład 1. Jaki to dzień?

Dziś jest środa. Za ile dni będzie poniedziałek?

Przykład 2. Wczoraj, dziś, jutro

Tydzień ma 7 dni. Napisz na kartce wszystkie dni tygodnia. Oznacz czerwonym kolorem dzień, który jest dzisiaj, zielonym dzień, który będzie jutro, natomiast niebieskim dzień, który był wczoraj.

Przykład 3. Uzupełnij graf

Przyjrzyj się poniższemu grafowi i spróbuj go uzupełnić. Możesz skorzystać z kalendarza:

 

Przykład 4. Liczymy, ile to dni?

Tydzień ma 7 dni. Ile dni ma:

 • 5 tygodni?
 • 8 tygodni?
 • 9 tygodni i 6 dni?

Przykład 5. Który to miesiąc?

Przyjrzyj się poniższym nazwom miesięcy. Obok każdego dopisz znak rzymski określający, który to miesiąc w roku:
marzec …………………………………………………………
maj …………………………………………………………
październik …………………………………………………
listopad ……………………………………………………
grudzień …………………………………………………………
styczeń …………………………………………………………

Przykład 6. Dokończ zdania

Dokończ poniższe zdania:

 • najkrótszy miesiąc w roku to …………………………
 • liczba miesięcy, które mają 30 dni ……………………
 • liczba miesięcy, które mają 31 dni ……………………

Przykład 7. Krzyżówka

Rozwiąż krzyżówkę odpowiadając na wszystkie pytania i odczytaj hasło:

 1. Ma 365 dni
 2. Wakacyjna pora roku
 3. Po styczniu 
 4. Jest ich 12 w roku
 5. Dzień tygodnia, którym rozpoczynamy kolejny tydzień nauki w szkole
 6. Ostatni dzień weekendu
 7. Trzeci miesiąc w roku
 8. Cztery w roku
 9. Najchłodniejsza pora roku

 

 

Przykład 8. Ile razy w miesiącu?

Na podstawie aktualnego kalendarza uzupełnij zapis:

 • wtorki w styczniu ……………………………………………
 • piątki  w lutym ………………………………………………
 • poniedziałki w marcu ……………………………………….
 • soboty w kwietniu ……………………………………………

Przykład 9. Zapisz za pomocą cyfr

Przyjrzyj się poniższym datom i spróbuj zapisać je w zeszycie za pomocą cyfr:

 • dziewiętnasty czerwca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego ósmego roku
 • ósmy marca tysiąc czterysta pięćdziesiątego dziewiątego roku
 • dwudziesty ósmy października tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego roku
 • drugi lutego dwa tysiące dziesiątego roku
 • pierwszy września dwa tysiące szesnastego roku

Przykład 10. Zapisujemy daty

Przyjrzyj się poniższej tabeli i uzupełnij ją, wpisując daty za pomocą trzech sposobów zapisu:

16 grudnia 2005 r.

16.12.2005 r.

16 XII 2005 r.

  30.03.2011 r.  
   

1...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy