Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pedagogiczne inspiracje

13 czerwca 2018

NR 34 (Luty 2018)

Orientacja w czasie

554

Orientacja w czasie jest umiejętnością niezbędną w życiu, trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez jej znajomości. Początkowo określanie czasu na zegarze sprawia dzieciom wiele problemów, dlatego warto stosować trening, który to usprawni. 

Specyficzne trudności w uczeniu się zazwyczaj spowodowane są dysfunkcjami w sferze percepcji wzrokowej, słuchowej lub ruchowej, a także orientacji przestrzennej, lateralizacji oraz orientacji w czasie. Bardzo często współwystępują one z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz pamięci. 

POLECAMY

W niniejszym artykule pragnę przedstawić przede wszystkim istotę orientacji w czasie, odnoszącą się do określania czasu na zegarze. 

Dzieci już od najmłodszych lat zadają wiele pytań nauczycielom i rodzicom dotyczących czasu, między innymi: Która godzina?, Za ile wychodzimy?, Kiedy będzie obiad?, O której przyjdzie mama? itp. Takie sytuacje to odpowiedni moment, aby zacząć dziecko oswajać z zegarem i godzinami. Jest to szczególnie ważne, ponieważ zadania z zegarem sprawiają dzieciom duże problemy.

Wśród objawów dysleksji u uczniów klas I–III szkoły podstawowej wymienia się między innymi orientację w czasie.

Dziecko: 

■     ma trudności na przykład z określeniem pory roku, dnia, czasu na  zegarze1.

Symptomy dysleksji u starszych uczniów ujawniają się nie tylko na matematyce (rozumienie pojęć związanych z czasem, obliczenia zegarowe), ale także na geografii (obliczanie stref czasowych, położenia geograficznego, kąta padania słońca) oraz historii w postaci złej orientacji w czasie (chronologia, daty). Ponadto w życiu codziennym dzieci często mylą daty i godziny oraz mają kłopoty z organizacją i zarządzaniem czasem.

Dzieci z dysleksją rozwojową mają zwykle trudności w opanowaniu pojęcia czasu. Długo nie potrafią prawidłowo odczytać godziny, mylą pojęcia, za ile minut godzina, ile minut po godzinie. Nie rozumieją też zależności pomiędzy określeniami czasu (np. kwadrans = 15 minut).

Orientacja w czasie to bardzo ciekawe zagadnienie również dla badaczy. Urszula Oszwa w 2006 roku przeprowadziła pomiary w ramach projektu „Badanie gotowości szkolnej sześciolatków”. Czas był trzecią mierzoną umiejętnością matematyczną. U sześciolatków wyraża się ona intuicyjną znajomością jednostek czasu oraz narzędzi do jej pomiaru. Ten aspekt edukacji matematycznej rozwija się znacznie później niż znajomość liczby czy orientacja przestrzenna.

Z badań wynika, iż umiejętność oceny, jak długo trwają minuta czy godzina, jest początkiem rozumienia upływu czasu i faktu, że podlega on pomiarowi. Badane dzieci miały podstawową wiedzę o jednostkach pomiaru czasu, potrafiły też poprawnie ocenić i różnicować ich długość.

Orientacja w czasie jest kategorią umiejętności matematycznych, jednak wymaga od dziecka ogólnej wiedzy o świecie, bez której nie zostanie prawidłowo opanowana2.

W edukacji matematycznej należy więc systematycznie wprowadzać określenia służące do pomiaru czasu i stwarzać uczniom okazje do subiektywnej oceny jego upływu.

Reasumując, należy stwierdzić, iż orientacja w czasie jest niezbędna w życiu oraz warunkuje powodzenie szkolne ucznia. W tym właśnie kontekście opracowałam niniejsze praktyczne ćwiczenia usprawniające określanie czasu na 
zegarze.

Jak wspierać dziecko?

Istotnymi elementami pomocy dziecku w przezwyciężeniu trudności z orientacją w czasie są między innymi: zachęcanie do nauki, pomoc w czytaniu poleceń i rozumieniu ich, trening liczenia oraz indywidualizacja. Szczególnie ważne jest to, aby zarówno rodzice, jak i nauczyciele umiejętnie oraz systematycznie motywowali dziecko do nauki.

W rozwijaniu myślenia operacyjnego na poziomie operacji konkretnych przydatne są ćwiczenia wymagające określenia czasu z zastosowaniem operacji liczenia do przodu i do tyłu. Upływ czasu, to w jaki sposób mijają godziny i minuty, moż...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy