Dołącz do nas

Życie Szkoły

Autor Podemska-Kałuża Anna

Nowe technologie sprzymierzeńcem nauczyciela języka polskiego. Szkoła otwarta na innowacje cyfrowe

Korzystanie z nowych rozwiązań metodycznych sprawia, że nauczyciel języka polskiego w klasach 1–3 może twórczo kształcić umiejętności z zakresu odbioru zróżnicowanych tekstów kultury. Uczy wówczas rozumienia sensów wpisanych w przekazy wizualne i cyfrowe – podczas takich lekcji języka polskiego uczniowie rozwijają umiejętność wskazywania i dekowania znaczeń w historyjkach obrazkowych, animacjach edukacyjnych, nagraniach audialnych, krótkich filmach czy też wirtualnych zabawach dydaktycznych. Równocześnie bardzo silnie są doskonalone kompetencje czytania i słuchania ze zrozumieniem, pozyskiwania nowych informacji i przywoływania ich we właściwym kontekście, tworzenia prostych wypowiedzi „na temat” z wykorzystaniem poznanych pojęć, prezentacji własnych sądów i refleksji.

Świadomość, że nasi uczniowie zdecydowanie lepiej posługują się laptopami czy smartfonami nie powinna oddziaływać na nauczycieli demotywuj...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści

  • Nauka programowania od klasy pierwszej

  • Kreatywne podejście do matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Praca ze środowiskiem „Rodzina” według metody Profesora Milana Hejnego