Dołącz do nas

Życie Szkoły

Autor Podemska-Kałuża Anna

Nowe technologie sprzymierzeńcem nauczyciela języka polskiego. Szkoła otwarta na innowacje cyfrowe

Korzystanie z nowych rozwiązań metodycznych sprawia, że nauczyciel języka polskiego w klasach 1–3 może twórczo kształcić umiejętności z zakresu odbioru zróżnicowanych tekstów kultury. Uczy wówczas rozumienia sensów wpisanych w przekazy wizualne i cyfrowe – podczas takich lekcji języka polskiego uczniowie rozwijają umiejętność wskazywania i dekowania znaczeń w historyjkach obrazkowych, animacjach edukacyjnych, nagraniach audialnych, krótkich filmach czy też wirtualnych zabawach dydaktycznych. Równocześnie bardzo silnie są doskonalone kompetencje czytania i słuchania ze zrozumieniem, pozyskiwania nowych informacji i przywoływania ich we właściwym kontekście, tworzenia prostych wypowiedzi „na temat” z wykorzystaniem poznanych pojęć, prezentacji własnych sądów i refleksji.

Świadomość, że nasi uczniowie zdecydowanie lepiej posługują się laptopami czy smartfonami nie powinna oddziaływać na nauczycieli demotywuj...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści

Podstawowy

Nowe technologie sprzymierzeńcem nauczyciela języka polskiego. Szkoła otwarta na innowacje cyfrowe

Komputer, iPad, tablet, telefon komórkowy stanowią dziś podstawowe wyposażenie dziecka ery cyfrowej. Również dla wielu nauczycieli stały się one bardzo użytecznymi instrumentami w środowisku edukacyjnym. Dzięki wyposażeniu cyfrowemu w s...