Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowe technologie

18 lutego 2019

NR 44 (Luty 2019)

NOWOCZENE TECHNOLOGIE W ŚWIECIE EDUKACJI
Jak wprowadzić, korzystać i… pamiętać o rozwoju ucznia?

408

Świat edukacji zmienia się dynamicznie. Prawie każda placówka wyposażona jest w liczne tablice multimedialne, nowoczesne programy czy inne multimedialne narzędzia dydaktyczne. Stale powstają także innowacyjne propozycje wspierające proces nauczania. Śmiało można powiedzieć, że nowoczesne technologie to dziś nieodzowny element edukacji. O czym więc warto pamiętać, sięgając po nowoczesne techniki?

Przede wszystkim dobry wybór

Kolejne przemiany wpływają na kondycję szkoły, a wymagania współczesności dają o sobie znać. Powstają także kolejne innowacyjne narzędzia wspierające proces nauczania. Oferta nowoczesnych technologii dla edukacji jest obszerna i bardzo złożona. W wyborze najlepszej pomocy dydaktycznej warto kierować się przede wszystkim… pytaniami. Chodzi tutaj nie tylko o pytania funkcyjne, dotyczące obsługi danego przedmiotu, lecz o pytania dotyczące wspierania edukacji i rozwoju uczniów. W końcu nikt nie zna tak dobrze grupy swoich uczniów, ich potrzeb czy trudności, jak doświadczony nauczyciel. Refleksja nad tym, jak radzą sobie moi podopieczni, jakie są moje obserwacje na temat atmosfery podczas prowadzonych zajęć itd. nakreśli pole, gdzie warto posłużyć się dodatkowym wsparciem nowoczesnej technologii. Kolejne wnioski z zadanych pytań staną się decydującymi argumentami przy wyborze produktu z tak wielu propozycji. Powszechnym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim tablice multimedialne (których największym atutem jest interaktywność. Nauczyciel może np. podkreślać na bieżąco najważniejsze treści i notować potrzebne informacje, które stają się widoczne na bieżąco dla całej grupy) czy wizualizery (które są cennym narzędziem dla obserwacji mniejszych obiektów – obraz jest powiększany i doskonale widoczny dla wszystkich uczestników zajęć). Rozwiązań technologicznych jest jednak znacznie więcej…

POLECAMY

PRZYKŁADY PROGRAMÓW, PLATFORM ORAZ INNYCH NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DLA EDUKACJI

  • Platforma e-learningowa Moodle (skrót od angielskiego Modular Object Oriented Distance Learning Environment). To również jedno z bardziej powszechnych narzędzi wykorzystywanych dla celów edukacji. Umożliwia ona zdalne nauczanie „na odległość” i jest wykorzystywana jako forma uzupełnienia, rozszerzenia prowadzonych zajęć stacjonarnych np. o dodatkowe materiały do grania lub też przeprowadzenia zajęć w trybie online.
  • Platforma Khana academy, która bezpłatnie udostępnia praktyczne ćwiczenia czy filmy instruktażowe, a także panel indywidualnych planów nauczania. Jej niewątpliwą zaletą jest możliwość pracy uczniów we własnym tempie oraz nie tylko w klasie. Dostępne materiały są z zakresu m.in. matematyki, biologii, geografii czy chemii. www.pl.khanacademy.org
  • Aplikacja edukacyjna DrOmnibus, która wspiera prowadzenie terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Udostępnia 10 gier, które mają za zadanie stymulować określone umiejętności, np. komunikację czy koordynację wzrokowo-ruchową. www.dromnibus.com/
  • Photon – interaktywny robot edukacyjny, który aktywnie wprowadza dzieci w świat nowoczesnych technologii, uczy podstaw programowania, pobudza do myślenia logicznego, rozwija kreatywność i samodzielność. Jest przeznaczony dla użytkowników od 6 do 12 lat. www.photonrobot.com/pl/
  • Explain Everything – aplikacja przeznaczona na tablety, która pełni funkcję kreatywnej, wirtualnej tablicy interaktywnej. Nauczyciel może tworzyć samodzielne materiały edukacyjne, dodawać do nich dźwięk, film czy grafikę, a nawet animację. www.explaineverything.com

I… pytania, pytania…

Nowe technologie to często nowe wyzwanie. Zrozumienie i nauka ich zastosowania zajmuje czas i stanowi niejednokrotnie duży wysiłek, który może jednak bardzo zaowocować. Posiadając już nowoczesne technologie nauczania, warto poza skorzystaniem np. ze szkolenia wstępnego, zapisać się także do forum czy też dołączyć do dedykowanej grupy na portalach społecznościowych (np. na Facebooku), której rozmowy skupiają się wokół zastosowania i używalności danego programu/produktu. Warto także zadawać jak najwięcej pytań, które będą zaczynać się od słów np.: „Czy w tym programie można także…”, ,,W jaki sposób jest możliwe, aby…?”, ,,Czy gdybym chciała, to…?” Oczywiście powyższa rada może się wydać dość zabawna, ale z doświadczenia wiemy, że kiedy poznajemy „nowe urządzenie”, najpierw bardzo skupiamy się na tym, aby poznać jego podstawowe funkcje, a w dalszej kolejności jesteśmy tak bardzo pochłonięci jego użytecznością, że zapominamy już o jego dodatkowych możliwościach. A może to właśnie one okażą się równie cenne dla nauki naszych uczniów?

Nowoczesne technologie a uczeń…

Manuell Castells, znany hiszpański socjolog, podkreśla, że cyfrowa rewolucja, która opanowała cały świat, będzie mieć społeczne konsekwencje znacznie większe niż przemysłowa rewolucja z XIX wieku. Technologie nie tylko stwarzają nowoczesne rozwiązania, ale także wręcz znoszą „granice” geograficzne i umożliwiają nawiązywanie relacji, dostęp do wiedzy czy informacji bez względu na odległość. Jest to niewątpliwa zaleta, która w połączeniu z funkcjonalnością oraz wielozadaniowością nowoczesnych technik sprawia, że są one bardzo atrakcyjne dla swoich użytkowników i cieszą się wielkim zainteresowaniem. Wprowadzając nowoczesne technologie edukacyjne, należy jednak mieć na uwadze nie tyle ich bezsprzeczną atrakcyjność, ile zawsze rozwój ucznia. Aby efektywnie wprowadzić na swoich zajęciach nowoczesne technologie, warto w pierwszej kolejności dostosować bezpośrednio ich możliwości do specyfiki kształcenia zintegrowanego oraz potrzeb swoich uczniów, a następnie stopniowo włączać je w organizację lekcji, np. poprzez wydłużanie czasu używania (np. poprzez system kolejnego używania 10–15–20 minut). Lekcje z użyciem interaktywnych form technologicznych zaciekawiają już najmłodsze dzieci, aby jednak podnieść efektywność stosowanych narzędzi, warto etapami „zaprzyjaźniać” z nimi uczniów. Jest to o tyle ważne, że nowoczesne technologie w bardzo dynamiczny i szybki sposób angażują swojego użytkownika. Długotrwała i jednostronna forma zaangażowania w nauczanie może okazać się mniej skuteczna w pobudzaniu procesów poznawczych, takich jak zapamiętywanie czy koncentracja uwagi. Co więcej, zbyt wysoka częstotliwość odziaływania tak silnych bodźców pobudzających może okazać się zbyt dużą stymulacją. Wzbogacenie zajęć o różnorodne formy dydaktyczne rozbudza ciekawość uczniów i wspiera ich naturalne predyspozycje do uczenia się. M. Tanaś szczegółowo przedstawia potencjał techniczny, jaki można wykorzystać w procesie dydaktycznym. Oczywiście nowoczesne technologie stanowią atrakcyjne narzędzie dydaktyczne dla uczniów, bo wykraczają poza ramy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy