Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pedagogiczne inspiracje

4 lipca 2018

NR 15 (Marzec 2016)

Gimnastyka korekcyjna
Zadanie główne: Gry i zabawy w korekcji wady postawy – plecy okrągłe. Ćwiczenia oddechowe

495

Zadania szczegółowe z zakresu:

Motoryczności •  wzmacnianie osłabionych i rozciągniętych mięśni grzbietu
•  wzmacnianie mięśni ściągających łopatki
•  rozciągnięcie przykurczonych mięśni klatki piersiowej (mięsień piersiowy wielki i mały)
•  zwiększenie pojemności życiowej płuc
Umiejętności: •  korekcja postawy podczas zabawy
•  utrwalanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy
Wiadomości: •  dostrzeganie różnicy między prawidłową i nieprawidłową postawą ciała
•  potrzeba uczestnictwa w lekcji gimnastyki korekcyjnej
Kształtowanie postaw: •  samokontrola i samoocena postawy ciała
Wiek ćwiczących: 10 lat

 

Zadanie Sposób realizacji Znaczenie korekcyjne Czas Uwagi
CZĘŚĆ WSTĘPNA
Czynności 
organizacyjno-
-porządkowe
Zbiórka w siadzie skrzyżnym, w postawie skorygowanej. Powitanie. Podanie zadań lekcji Kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy 1 min Ułożenie ramion 
i przedramion pod kątem 
90 stopni (pozycja 
„świecznik” lub „skrzydełka”)
Zabawa ożywiająca 
„Berek sanitariusz”
Osoba „zberkowana” wykonuje leżenie przodem na dowolnie wybranym kocyku – ramiona w „świecznik”, w dłoniach trzyma dwie szarfy. Możliwość dalszego uczestnictwa w zabawie daje odtransportowanie jej przez dwóch dowolnych uczestników berka do „szpitala” (sanitariusze chwytają szarfy trzymane przez „chorego’’ i przeciągają go do wyznaczonego miejsca na szpital), gdzie „chory” wykonuje trzy wdechy nosem i wydechy ustami. Po wykonaniu ćwiczeń oddechowych „chory” odnosi kocyk i szarfy na swoje miejsce, po czym dalej może uczestniczyć w zabawie Wzmacnianie mięśni grzbietu i obręczy barkowej. Ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia elongacyjne bierne 4 min Przybory: kocyki rozmieszczone w różnych częściach sali (na każdym kocyku znajdują się dwie szarfy). Osoba transportowana powinna utrzymywać poprawną postawę – klatka piersiowa powinna przylegać do podłogi, głowa lekko uniesiona, wzrok skierowany w podłogę
„Muzyka – stop!” Dzieci poruszają się w rytm muzyki po całym miejscu ćwiczeń. Na hasło„Muzyka – stop!“ – uczniowie przyjmują określone przez nauczyciela pozycje korekcyjne (leżenie przodem i tyłem, pozycja niska i średnia Klappa, siad ugięty) Przyjmowanie prawidłowej postawy w pozycjach: leżąc przodem i tyłem, 
w siadzie ugiętym, pozycji Klappa
4 min  
CZĘŚĆ GŁÓWNA
Poprawienie ruchomości klatki piersiowej Uczniowie wykonują wdech nosem 
z uniesieniem ramion przodem w górę 
w skos, a następnie wydech ustami 
z opuszczeniem ramion bokiem w dół
Ćwiczenia oddechowe wspomagane 1 min Ćwiczący siedzą w siadzie skrzyżnym w luźnej grupie. W czasie ćwiczenia powinna być zachowana postawa skorygowana
„Lot samolotu” Na hasło prowadzącego – „Samolot leci” – uczniowie przenoszą wyprostowane ramiona w górę w skos, unosząc jednocześnie lekko głowę. Nogi – proste, uniesione nad podłoże. Na hasło – „Samolot ląduje” – wracają do pozycji wyjściowej (uatrakcyjnienie zabawy: 
lot do Gdańska – tam lądowanie i odpoczynek, z Gdańska do Szczecina itd.)
Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego. Wzmocnienie mięśni grzbietu, ściągających łopatki, pośladkowych, karku i kulszowo-
-goleniowych
2 min Leżenie przodem – dłonie 
pod brodą. Nogi wyprostowane i złączone. W czasie ćwiczenia klatka piersiowa powinna przylegać do podłogi; głowa 
w przedłużeniu tułowia, 
wzrok skierowany w podłogę
„Rakieta, odrzutowiec, szybowiec” Na hasło prowadzącego – „Rakieta” – uczniowie wyciągają wyprostowane ramiona do przodu, lekko je unosząc oraz jednocześnie unosząc głowę „Odrzutowiec” – uczniowie przenoszą wyprostowane ramiona w tył w skos, jednocześnie unosząc głowę. „Szybowiec” – uczniowie przenoszą wyprostowane ramiona w bok, unosząc jednocześnie głowę Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego, wzmacnianie mięśni grzbietu, mięśni ściągających łopatki oraz mięśni karku 3 min Leżenie przodem – dłonie pod brodą. Nogi wyprostowane i złączone. W czasie ćwiczenia klatka piersiowa powinna przylegać do podłogi; głowa w przedłużeniu tułowia, wzrok skierowany w podłogę
„Ślimak” Na hasło – „Ślimak pokaż rogi” – dzieci unoszą lekko głowę i ramiona nad podłogę, przykładając zwinięte w pięść dłonie do 
skroni i prostując wskazujące palce, pokazują „rogi”. Na hasło „Ślimak schowaj rogi” – dzieci zginają wskazujące palce, natomiast na hasło „Ślimak odpoczywa” – dzieci wracają do pozycji wyjściowej
Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego, wzmacnianie mięśni grzbietu, mięśni ściągających łopatki 
oraz mięśni karku
2 min Leżenie przodem – dłonie pod brodą. Nogi wyprostowane
i złączone. W czasie ćwiczenia klatka piersiowa powinna przylegać do podłogi; 
głowa w przedłużeniu 
tułowia, wzrok skierowany
 w podłogę. Łokcie powinny 
być uniesione nad podłogę
„Lornetka” Na hasło „Popatrz przez lornetkę” – dzieci odrywają ramiona od podłogi, przenoszą dłonie do oczu, tworząc z nich „lornetkę”. Wzrok skierowany jest na wprost. Uczniowie obserwują przed sobą teren. Na hasło „odpoczynek” – wracają do pozycji wyjściowej Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego, wzmacnianie mięśni grzbietu, mięśni ściągających łopatki oraz mięśni karku 2 min Leżenie przodem – dłonie pod brodą. Nogi wyprostowane 
i złączone. W czasie ćwiczenia klatka piersiowa powinna przylegać do podłogi; głowa w przedłużeniu tułowia. Łokcie powinny być uniesione nad podłogę
„Rowerek”  Ćwiczący unoszą nogi nad podłogę 
i wykonują miniruchy, jak przy 
pedałowaniu na rowerze
Wzmacnianie mięśni brzucha 1 min Leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte na podłodze. Ramiona w „Świecznik” 
leżą na podłodze
„Skłony” Uniesienie głowy i barków nad podłogą, 
z dotknięciem dłońmi do kolan
Wzmacnianie mięśni brzucha 2 min Leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte na podłodze. Ramiona wyprostowane leżą na podłodze przy głowie
 „Kurki dziobią ziarenka” Na hasło – „Kurki dziobią” – dzieci uginają ręce w stawach łokciowych, dotykają brodą do podłogi. Po każdym „dziobnięciu” następuje wyprost ramion Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy