Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pedagogiczne inspiracje

14 lutego 2018

NR 25 (Marzec 2017)

Gimnastyka korekcyjna

406

Zadanie główne:

Przeciwdziałanie wadzie: plecy okrągłe. 
Ćwiczenia oddechowe.

Zadania szczegółowe z zakresu:

Motoryczności:

  • wzmacnianie osłabionych i rozciągniętych mięśni grzbietu,
  • wzmacnianie mięśni ściągających łopatki,
  • rozciągnięcie przykurczonych mięśni klatki piersiowej (mięsień piersiowy wielki i mały),
  • zwiększenie pojemności życiowej płuc.

Umiejętności:

  • utrwalanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy.

Wiadomości:

  • dostrzeganie różnicy miedzy prawidłową i nieprawidłową postawą ciała,
  • potrzeba uczestnictwa w lekcji gimnastyki korekcyjnej.

Kształtowania postaw:

  • wdrażanie dziecka do samokontroli wykonywania zadań ruchowych i samooceny postawy ciała,
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała.

Wiek ćwiczących: 6-10 lat.

 

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zadanie

Sposób realizacji Znaczenie korekcyjne Czas

Uwagi

1. Czynności 
organizacyjno-porządkowe

Zbiórka w siadzie skrzyżnym, w postawie skorygowanej. Powitanie. Podanie zadań lekcji Kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy 2 min

Ułożenie ramion i przedramion pod kątem 90º (pozycja świecznik, „skrzydełka”)

2. Zabawa ożywiająca 
„Berek 
Sanitariusz” 

Berek wykonuje leżenie przodem – na dowolnie wybranym kocyku (ramiona w pozycji „skrzydełka”). Możliwość dalszego uczestnictwa w zabawie daje odtransportowanie jej przez dwóch sanitariuszy do szpitala. Sanitariusze chwytają „chorego” za ręce, w których trzyma szarfy i ciągną go do wyznaczonego na szpital miejsca, gdzie „chory” w pozycji stojącej wykonuje trzy wdechy nosem i wydechy ustami Wzmacnianie mięśni grzbietu i obręczy barkowej. Ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia elongacyjne bierne 3 min

Przybory: kocyki szarfy. 
Osoba transportowana powinna utrzymać postawę: klatka piersiowa powinna przylegać do podłogi, głowa lekko uniesiona, wzrok skierowany w podłogę

3. Poprawianie ruchomości 
klatki piersiowej

Uczniowie wykonują wdech nosem z uniesieniem ramion przodem w górę w skos, a następnie wydech ustami z opuszczeniem ramion bokiem w dół Ćwiczenia oddechowe wspomagane 1 min

Ćwiczący siedzą skrzyżnie w luźnej grupie. W czasie ćwiczenia powinna być zachowana postawa skorygowana

 

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Zadanie

Sposób realizacji Znaczenie korekcyjne Czas

Uwagi

1. Marsz we wspięciu 
na palcach

Marsz z utrzymywaniem maksymalnego wspięcia na palcach. W dłoniach małe piłeczki. Maksymalne wyciągniecie ramion w górę – ściągnięcie ramion do pozycji „skrzydełek”.

Marsz z utrzymywaniem maksymalnego wspięcia na palcach. W dłoniach małe piłeczki. Przeniesienie wyprostowanych ramion bokiem w tył i przełożenie piłeczki z ręki do ręki, a następnie przeniesienie ramion w przód z ponownym przełożeniem piłeczek

Wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy. Elongacja kręgosłupa. Wzmacnianie mięśni ściągających łopatki.

Wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy. Elongacja kręgosłupa. Wzmacnianie mięśni ściągających łopatki

2 min   

2. Poprawianie ruchomości 
klatki piersiowej

Marsz na czworakach z dmuchaniem w piłeczkę znajdującą się przed ćwiczącym Wzmacnianie mięśni oddechowych 2 min

W momencie dmuchnięcia w piłeczkę klatka piersiowa powinna być blisko podłogi

3. Odrzuty 
ramion 
w tył 

Siad skrzyżny. Plecy wyprostowane. Głowa wyciągnięta w górę, wzrok skierowany przed siebie. Ramiona wyprostowane, wyciągnięte w górę. W dłoniach piłka. Odrzuty ramion w tył Rozciąganie mięśni piersiowych 1 min

Ruch ramion w tył nie powinien powodować ruchu głowy w przód

4. Toczenie 
piłki

Siad skrzyżny. Plecy wyprostowane. Głowa wyciągnięta w górę, wzrok skierowany przed siebie. 
Ramiona wyprostowane 
w dół w skos. Pod jedną dłonią piłka. Toczenie piłki – przeniesienie ramion w tył z przekazaniem piłki z ręki do ręki, a następnie przeniesienie ramion bokiem w przód
Wzmacnianie mięśni ściągających łopatki. Rozciągnięcie mięśni piersiowych. Wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu 2 min

W czasie ćwiczenia plecy powinny być wyprostowane, głowa nieruchoma, a barki cofnięte

5. „Skłony”

Uniesienie głowy i barków 
nad podłogą z dotknięciem 
piłką do kolan.

Uniesienie głowy i barków nad podłogą z dotknięciem piłką do kolan – wytrzymanie w pozycji skłonu

Wzmacnianie mięśni brzucha.

Wzmacnianie mięśni brzucha

5 min

Leżenie tyłem. Nogi zgięte, stopy oparte na podłodze. Ramiona wyprostowane za głową, w dłoniach piłka

6.

Utrzymując prosty tułów – przejście do siadu, ramiona wyprostowane, wyciągnięte w górę z piłką Wzmacnianie mięśni brzucha 3 min

Leżenie tyłem. Nogi zgięte, stopy oparte na podłodze. Ramiona wyprostowane 
za głową, w dłoniach piłka

7. Ćwiczenia oddechowe

Wdech nosem 
(prawa ręka unosi się) – 
w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy