Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

16 maja 2019

NR 46 (Maj 2019)

Bliżej podstawy programowej

0 102

Podstawa programowa kształcenia ogólnego ma formę Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, co oznacza, że stanowi prawo obowiązujące w placówkach oświatowych. Wdrożenie tego prawa w praktykę szkolną jest obligatoryjne, dlatego istotne będzie, jak zinterpretujemy ten dokument i jaką procedurę jego implementacji zastosujemy.

Czym jest, a czym nie jest podstawa programowa?

Podstawa programowa określa niezbędne zakresy do spełnienia przez szkołę w aspektach: edukacyjnym, wychowawczym i opiekuńczym.

Podstawa programowa jest materiałem źródłowym dla autorów programów nauczania, niezbędnymi treściami, które muszą się znaleźć w dokumencie programowym, jednak nie opisuje procesu uczenia, ale wskazuje na jego istotne elementy. Proces uczenia opisany jest zatem w programie nauczania. Zadania zapisane w podstawie programowej są kanwą do redakcji tzw. sposobów osiągania celów kształcenia przez dzieci przy pomocy stosownych metod. Podstawę programową wdrażamy, implementujemy, wybierając do realizacji przystosowany do jej zapisów program nauczania.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego ma formę rozporządzenia ministra edukacji narodowej, co oznacza, że stanowi prawo obowiązujące w placówkach oświatowych. Wdrożenie tego prawa w praktykę szkolną jest obligatoryjne, dlatego istotne będzie, jak zinterpretujemy ten dokument i jaką procedurę jego implementacji zastosujemy.

Z obserwacji rzeczywistości szkolnej, a przede wszystkim z analizy podręczników wynika, że dokonywana interpretacja bywa różna – trafna, „złudnie trafna”, osadzona wciąż w poprzednich dokumentach albo też błędna.

Myślimy, że nie jest tak, aby recepcji jakiegokolwiek tekstu nie służyła rozmowa o nim; nakreślanie punktów widzenia, odbioru czy dociekanie rzeczywistych sensów zapisów. Uważamy więc za potrzebne i użyteczne zaproszenie Państwa do lektury krótkich cyklicznych „narracji o podstawie programowej”, a następnie wykorzystywanie ich w dyskusjach szkolnych i refleksjach, zwłaszcza podczas wyboru, konstruowania programów nauczania czy ewaluacji pracy szkoły.

Struktura podstawy programowej

Podstawa programowa, zgodnie z definicją zawartą w prawie oświatowym, dzieli się na cztery części: cel ogólny, zadania wychowawcze, treści rozumiane jako zbiór efektów kształcenia oraz opis warunków i sposobów realizacji zadań zawartych w podstawie.

Podstawa programowa z 14 lutego 2017 roku jest dokumentem, którego zakres obejmuje etapy od przedszkoli po szkoły policealne. Z założenia powinna wskazywać na spójną kontynuację edukacji dzieci i młodzieży.

Dla nabycia pełnej świadomości i precyzyjnej znajomości dokumentu nie wystarczy lektura zapisów dotyczącego nas etapu edukacyjnego; powinna ona obejmować w przypadku nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej co najmniej zapisy w zakresie wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej (I i II etap edukacyjny).
 

Ryc. 1. Struktura podstawy programowej według definicji

 

Ryc. 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły pod...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy