Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pedagogiczne inspiracje

17 października 2018

NR 40 (Październik 2018)

W świecie zmysłów, czyli jak usprawniać integrację sensoryczną uczniów

437

Dzięki zmysłom człowiek może doznawać różnych wrażeń, a tym samym odbierać wiele różnorakich bodźców, co bez wątpienia jest podstawą prawidłowego funkcjonowania. We współczesnym świecie coraz więcej dzieci ma trudności, które wynikają z nieprawidłowego rozwoju procesów integracji sensorycznej; największym problemem jest fakt, że jako społeczeństwo nie posiadamy odpowiedniej wiedzy z zakresu tej dziedziny. Termin integracja sensoryczna w polskiej literaturze naukowej pojawił się stosunkowo niedawno, dlatego nasz poziom świadomości wymaga podwyższenia.

SPD – Sensory Processing Disorder, czyli zaburzenia przetwarzania sensorycznego to nieumiejętność wykorzystywania otrzymywanych przez zmysły informacji w codziennym, ogólnym funkcjonowaniu człowieka. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mają uwarunkowania neurologiczne i sprawiają, że mózg niepoprawnie odczytuje informacje, które są dostarczane przez zmysły. W wyniku tego osoby z tego typu zaburzeniami nieodpowiednio reagują na zwyczajne doświadczenia sensoryczne. Zwykłe wrażenia zmysłowe mogą wywoływać lęk, przerażenie, a nawet ból. Problemy sensoryczne przyczyniają się do zakłóceń w sferze ruchowej, co utrudnia życie codzienne danej jednostki oraz jej rodziny.
Autorką metody integracji sensorycznej jest amerykańska psycholog i terapeuta Jena Ayres. Metoda ta powstała w latach 60. XX wieku. J. Ayres udowodniła, że dla prawidłowego rozwoju dziecka niebagatelne znaczenie mają trzy najwcześniej dojrzewające  systemy zmysłowe: system dotykowy, system czucia głębokiego (czucie własnego ciała) i układ przedsionkowy, czyli zmysł równowagi. Mózg odbiera, segreguje i przetwarza bodźce zmysłowe,  docierające do niego z naszego ciała. Podstawą integracji zmysłów jest proces współdziałania ze sobą poszczególnych zmysłów w trakcie wykonywania złożonych zadań. Tworzenie oraz rozwijanie się procesów integracji sensorycznej przebiega w pniu mózgu. Deficyty w zakresie dopływu bodźców powodują zakłócenia w procesie prawidłowej integracji zmysłowej.
Analizując literaturę przedmiotu, można wskazać następujące czynniki mogące być determinantami zaburzeń integracji sensorycznej:

 • uwarunkowania genetyczne lub dziedziczne;
 • mające swój początek w okresie prenatalnym – przyjmowanie przez matkę używek oraz ciąże mnogie;
 • przedwczesny poród;
 • niska masa urodzeniowa;
 • stres dziecka zaraz po narodzinach, np. jako następstwo cesarskiego cięcia;
 • niesprzyjające sytuacje okołoporodowe, np. żółtaczka, czynniki środowiska, niewystarczająca stymulacja, długotrwały pobyt w szpitalu.

Rozpoznaje się trzy typy dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego:

 • typ nadreaktywny (nadwrażliwy sensorycznie), dla którego charakterystyczną reakcją jest okrzyk „o, nie!”;
 • typ podreaktywny (podwrażliwy sensorycznie), który wciąż reaguje znudzeniem;
 • typ poszukujący wrażeń sensorycznych – te dzieci wciąż czują niedosyt i chcą więcej.

Obserwując zachowania dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu i w szkole, możemy wskazać następujące objawy tej dysfunkcji:

 • niepokój, płaczliwość, trudności z zasypianiem,
 • problemy z samodzielnym spożywaniem pokarmów, jeśli nie mają one papkowatej konsystencji,
 • brak zgody na czynności pielęgnacyjne i higieniczne, takie jak: obcinanie włosów, paznokci, mycie twarzy, zębów, smarowanie kremem, czesanie, czyszczenie nosa, uszu itp.
 • powolne, nieudolne wykonywanie większości czynności,
 • kłopoty z samodzielnym myciem się, ubieraniem, zapinaniem guzików i sznurowaniem butów,
 • brak umiejętności prawidłowego utrzymania równowagi,
 • trudności z utrzymaniem głowy we właściwej pozycji podczas dłuższego siedzenia,
 • nadruchliwość, uwielbia ruch i cały czas szuka powodów do aktywności fizycznej,
 • deficyty w zakresie koncentracji uwagi,
 • impulsywność, wrażliwość emocjonalna, częste obrażanie się,
 • upór i negatywizm,
 • zbyt szybkie lub zbyt wolne poruszanie się w stosunku do rówieśników,
 • trudność w nabywaniu umiejętności ruchowych, np. pływanie, jazda na rowerze,
 • brak pewności podczas schodzenia, wchodzenia po schodach,
 • wpadanie na meble, ściany, osoby,
 • dziwny sposób trzymania przedmiotów codziennego użytku, np. sztućców czy przyborów do pisania,
 • lęk przed upadkiem lub wysokością,
 • uczucie zagubienia w nowych miejscach z uwagi na brak orientacji w przestrzeni,
 • mylenie stron prawej i lewej w obrębie własnego ciała oraz w otoczeniu,
 • dominacja jednej ręki,
 • kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie itp.,
 • duża męczliwość,
 • trudności z czytaniem i pisaniem, mylenie, odwracanie znaków graficznych, trudności w przepisywaniu, przerysowywaniu z tablicy,
 • skrajne reakcje na karuzele i huśtawki.
Tabela 1. Podział i symptomy zaburzeń przetwarzania sensorycznego1
Zaburzenie przetwarzania sensorycznego 
Zaburzenia modulacji sensorycznej (SMD sensory modulationdisorder) Zaburzenia dyskryminacji sensorycznej (SDD sensory discriminationdisorder) Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym (SBMD sensory based motor disorder)

I   Pozycja i kontrola mięśni

 • dziecko nadreaktywne – unika zabaw, występuje u niego zaburzona koordynacja,
 • dziecko podreaktywne – nie przepada za ruchem i zabawą, lubi pchanie, ciągnięcie i podnoszenie ciężkich zabawek,
 • dziecko poszukujące wrażeń sensorycznych – uwielbia być przytulanym, lubi energiczne zabawy, szuka okazji do ,,ciężkiej pracy”

II  Dotyk

 • dziecko nadreaktywne – unika dotykaniai bycia dotykanym,
 • dziecko podreaktywne – nie czuje, że ma ubrudzone ręce, twarz, może nie wiedzieć, że zostało dotknięte,
 • dziecko poszukujące wrażeń sensorycznych – dziecko żuje niejadalne rzeczy, tapla się w błocie, wpada na inne osoby

III Ruch i poczucie równowagi

 • dziecko nadreaktywne – nie lubi ruchu, czuje się niebezpiecznie, boi się upaść,
 • dziecko podreaktywne – nie zauważa, że je ktoś porusza, nie zdaje sobie sprawy, że upada,
 • dziecko poszukujące wrażeń sensorycznych – lubi szybki, obrotowy ruch, wierci się, ciągle się porusza

IV Reakcja na bodźce zmysłowe

WZROK

 • dziecko nadreaktywne – jest nadmiernie podekscytowane lub zasłania oczy w przypadku zbyt dużej ilości elementów w polu widzenia,
 • dziecko podreaktywne – ignoruje nowe bodźce wzrokowe,
 • dziecko poszukujące wrażeń sensorycznych – szuka miejsc stymulujących wzrokowo i długo się im przygląda

SŁUCH

 • dziecko nadreaktywne – zasłania uszy, narzeka na hałasy, które nie przeszkadzają innym,
 • dziecko podreaktywne – ignoruje zwykłe dźwięki, ale włącza się na skutek głośnych rytmów muzyki,
 • dziecko poszukujące wrażeń sensorycznych – lubi głośne dźwięki i ruchliwe miejsca

WĘCH

 • dziecko nadreaktywne – nie lubi zapachów, których inni nie zauważają,
 • dziecko podreaktywne – nie zdaje sobie sprawy z nieprzyjemnych zapachów,
 • dziecko poszukujące wrażeń sensorycznych – poszukuje silnych zapachów, wącha ludzi, jedzenie

SMAK

 • dziecko nadreaktywne – nie toleruje pewnych konsystencji i temperatur pokarmów,
 • dziecko podreaktywne – je ostro przyprawione pokarmy,
 • dziecko poszukujące wrażeń sensorycznych – może lizać niejadalne przedmioty

DOTYK 

 • dziecko nie potrafi określić, w którą część ciała zostało dotknięte, nie potrafi nazwać przedmiotu bez jego oglądania, ubiera się bezradnie

RUCH I POCZUCIE RÓWNOWAGI 

 • dziecko nie czuje, że upada, zwłaszcza przy zamknięciu oczu, czuje się zdezorientowane przy zmianie pozycji, nie potrafi określić, kiedy ma dość ruchu

POZYCJA CIAŁA I KONTROLA MIĘŚNI 

 • dziecko nie zna swojego ciała, nie potrafi dostosować siły podczas pisania długopisem oraz w czasie zabawy. W trakcie fizycznego kontaktu z otoczeniem obija się o ludzi

WZROK 

 • w przypadku zaburzeń SPD dziecko może nie dostrzegać różnic w obrazkach, słowach oraz przedmiotach. W kontaktach z ludźmi nie potrafi interpretować wyrazu twarzy i gestów

SŁUCH 

 • dziecko nie zauważa różnic między dźwiękami, nie potrafi powtórzyć rytmu, ma kiepskie umiejętności słuchowe

WĘCH I SMAK 

 • dziecko nie odróżnia smaków i zapachów, często wybiera pokarm w oparciu o wygląd

Dziecko z zaburzeniami posturalnymi:

 • może być zbyt napięte lub rozluźnione,
 • łatwo traci równowagę w trakcie chodzenia,
 • nie potrafi skoordynować ruchów podczas skakania, chwytania piłki i trzymania huśtawki,
 • ma trudności z używaniem kończyn po przeciwnej stronie ciała – z przekroczeniem linii środkowej

Dziecko z dyspraksją:

 • może mieć problemy z zaplanowaniem i wykonani...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy