Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

2 lipca 2018

NR 18 (Czerwiec 2016)

Trochę Zielona Szkoła
Pomysł na powtórzenie w terenie

343

Po zimowej, Białej Szkole czas na Zieloną Szkołę, połączoną z wyjazdem poza miejsce zamieszkania. Ale co zrobić, kiedy z różnych powodów taki wyjazd nie jest możliwy? Oto propozycja: należy zorganizować Trochę Zieloną Szkołę, czyli taką, w której zajęcia odbywają się w pobliżu miejsca zamieszkania uczniów, ale dzieci nocują w domu, a na wybrane posiłki, np. na obiad, przychodzą do szkolnej stołówki. Jest to rozwiązanie wielokrotnie sprawdzone przez autorkę niniejszego artykułu i godne polecenia. 

Przygotowanie zajęć mających na celu powtórzenie wiedzy i utrwalenie umiejętności wymaga od nauczyciela dużego wysiłku i pomysłowości. Chodzi o to, by tego typu zajęcia nie były nudne i nie kojarzyły się tylko z tym, co już było i z przygotowaniem do sprawdzianów pisanych w szkolnych ławkach. 

Planowanie zajęć powtórzeniowych w terenie może przy tym okazać się fascynującą pracą twórczą, polegającą na sztuce umiejętnego łączenia bogactwa Małej Ojczyzny z wybranymi zagadnieniami zawartymi w Podstawie Programowej, a niekiedy wykraczającej poza nią. Bywają przecież uczniowie, którzy już na szkolnym starcie umieją bardzo dużo i nauczyciel ma obowiązek zadbać o to, by nie nudzili się na zajęciach, ale sięgali po nową wiedzę i umiejętności.

Zamieszczone niżej propozycje zadań stanowią przykłady wykorzystania walorów najbliższego środowiska do utrwalenia wybranych wiadomości i umiejętności, zdobytych w ciągu roku szkolnego. Zadania są dobrane w taki sposób, aby pokazać, że każdy zakątek naszego kraju jest kopalnią pomysłów na niezapomniane zajęcia powtórzeniowe. 

Kilka podstawowych zasad dotyczących organizacji

Trochę Zielonej Szkoły

 • Zajęcia w Trochę Zielonej Szkole powinny trwać 4–5 dni (chodzi o wyraźny odpoczynek od siedzenia w szkolnych ławkach w czasie, gdy na podwórku jest ciepło, a przyroda zaprasza do siebie na wszystkie możliwe sposoby: śpiewem ptaków, zapachami, pięknem kwiatów i liści, szumem wiatru).
 • Czas rozpoczęcia, trwania i zakończenia zajęć powinien pokrywać się z czasem przewidzianym na zwykłe zajęcia szkolne (należy przewidzieć to, że uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w szkole, domach kultury, itp.)
 • Do organizacji zajęć należy włączyć uczniów, rodziców, w miarę możliwości innych nauczycieli oraz osoby i instytucje działające na rzecz oświaty, np. leśników, pracowników muzeów, domów kultury, itp.
 • Rozpoczęcie zajęć poprzedza opracowanie kontraktu, co ułatwi dalszą pracę.
 • Każdy uczeń przychodzi na zajęcia w odpowiednim stroju i obuwiu, z wyposażeniem w suchy prowiant i wodę, sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań przewidzianych na dany dzień.
 • Zakres powtarzanych treści należy dostosować do wieku i możliwości uczniów.
 • Pomimo, że zajęcia w Trochę Zielonej Szkole mają charakter głównie powtórzeniowy, należy zadbać o to, by w każdym dniu ich trwania pojawiła się choćby maleńka porcja nowej wiedzy, nowych umiejętności i nowych odkryć.
 • Podczas zajęć w Trochę Zielonej Szkole wskazane jest przeprowadzenie kilku małych sprawdzianów (niekoniecznie na kartkach czy w zeszytach) – ustne, zespołowe formy, połączone z praktycznym działaniem będą szansą na otrzymanie dobrych ocen przez wszystkie dzieci, także te, którym pisanie i praca indywidualna sprawiają trudności. 
 • Należy czuwać nad tym, by wszyscy uczniowie na miarę swoich możliwości angażowali się w przebieg zajęć. 

Podczas zajęć w terenie nie ma czasu na błądzenie

Jak wyznaczyć kierunki w terenie? Uczniowie z reguły znają kilka sposobów wyznaczania kierunków, ale proponuję, aby odpowiedzi na to pytanie dzieci poszukały w rozmaitych źródłach informacji naukowej. Zadanie należy potraktować jako przygotowanie do zajęć. Później – już podczas zajęć, należy zweryfikować wiedzę w terenie, wykorzystując zarówno obserwacje i działania zgodnie z instrukcjami, jak i kompas (do sprawdzania prawidłowości wyznaczonych kierunków).

Podczas zajęć potrzebne będą: kompas, zegarki ze wskazówkami, instrukcje w formie rysunków do wyznaczania kierunków świata za pomocą zegarków i słońca (dla każdego ucznia).

Przebieg zajęć:

Zajęcia należy zacząć od prezentacji pracy domowej – zgromadzenia różnych sposobów wyznaczania kierunków świata. Oto przykłady:

 • w słoneczny dzień: 

–    za pomocą cienia – w południe stajemy tyłem do słońca – nasz cień będzie wskazywał północ, za nami będzie południe, lewa ręka wskaże zachód, prawa – wschód;
–    za pomocą zegarka ze wskazówkami i słońca – wycelować wskazówkę godzinową zegarka w stronę Słońca; podzielić na połowę kąt między wskazówką godzinową a godziną 12.00 na tarczy zegara – linia podziału zakończona strzałką wskaże południe; po przeciwnej stronie będzie północ; jeśli staniemy twarzą do północy, pozostałe kierunki nazwiemy podobnie jak przy pomocy cienia;
–    z wykorzystaniem pór dnia – rano słońce jest zawsze na wschodzie, po południu – na zachodzie;

 • w nocy (pomimo, że zajęcia odbywają się w dzień, uczniowie mogą podać taki przykład):

–    za pomocą Gwiazdy Polarnej – należy odnaleźć Wielki Wóz; odcinek między jego tylnymi kołami przedłużyć 5 razy w górę – w tym miejscu powinna być Gwiazda Polarna wskazująca północ; 

 • za pomocą wnikliwej obserwacji obiektów i otaczającej przyrody:

–    ołtarz w świątyni jest zawsze skierowany na wschód, zaś wejście (przedsionek) – na zachód,
–    mchy i porosty obficiej porastają pnie pojedynczych drzew od północy,
–    słoje ściętych drzew widoczne na pniu są szersze od południa,
–    gałęzie pojedynczo rosnących drzew i krzewów obficiej rosną od południa,
–    mrowisko jest zakładane od południowej strony pnia drzewa.

Następnie, przebywając w wybranym terenie, należy w miarę często i na różne sposoby określać kierunki świata, po czym sprawdzać za pomocą kompasu prawidłowość wykonania zadania.

Botaniczna zabawa „memory” (powtórka z edukacji przyrodniczej)

W celu utrwalenia znajomości pospolitych gatunków roślin występujących w pobliskim parku, lesie czy okolicy szkoły, warto zaproponować uczniom zabawę dydaktyczną z wykorzystaniem całych naturalnych okazów lub fragmentów tych roślin (kwiatów, liści, łodyg).

Należy przygotować: dostępne atlasy roślin zielnych i lupy dla każdego ucznia, 10 kartek białego papieru do ksero.

Przebieg zabawy:

 • Najpierw w wyznaczonym czasie (np. 20 min.) uczniowie utrwalają umiejętność rozpoznawania roślin, posługując się atlasami i lupami.
 • Następnie nauczyciel rozkłada na trawie 10 kartek białego papieru,a na każdej układa fragment pospolitej rośliny występującej w promieniu kilku–kilkunastu metrów (Uwaga na rośliny chronione! Nie można ich zrywać ani w całości, ani w częściach!). Białe kartki papieru służą temu, by ułożone na nich rośliny były bardziej widoczne.
 • Uczniowie stoją lub siedzą wokół rozłożonych roślin i pod kierunkiem nauczyciela rozpoznają ich nazwy, tym razem nie korzystając z atlasów. Przy rozpoznawaniu poszczególnych gatunków starają się zwrócić uwagę na charakterystyczne cechy i zapamiętać je, np. podbiał pospolity – liście w kształcie serca, pod spodem gęsto owłosione, białe.
 • Po rozpoznaniu wszystkich zebranych fragmentów roślin nauczyciel prosi uczniów o odwrócenie się plecami. Zabiera jedną wybraną roślinę, kilka spośród pozostałych zamienia miejscami.
 • Uczniowie odwracają się do rozłożonych roślin i uważnie się im przyglądają. Wymieniają nazwę tej rośliny, której zabrakło. Jeśli roślina zostanie prawidłowo rozpoznana, nauczyciel pokazuje ją i odkłada ją na bok, a jeśli nie – nazywa i kładzie z powrotem na białą kartkę. Zabawa kończy się z chwilą rozpoznania wszystkich roślin.        

Botaniczne potyczki ortograficzne – konkurs (powtórka z edukacji przyrodniczej i polonistycznej)

Zadanie ma na celu utrwalenie poprawnej pisowni nazw gatunkowych roślin. 

Należy przygotować: tabelki ortograficzne (t...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy