Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

15 lutego 2018

NR 25 (Marzec 2017)

Termometr i jego zastosowanie w edukacji matematycznej
na pierwszym szczeblu kształcenia

362

Różnorodne zjawiska pogodowe i zmieniająca się temperatura towarzyszą nam każdego dnia. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym częściej zerkamy na termometr i sprawdzamy znajdującą się na nim liczbę stopni Celsjusza.

Termometr i jego zastosowanie może stać się inspiracją do wykorzystania na zajęciach z uczniami w ramach edukacji matematycznej na pierwszym szczeblu kształcenia oraz posłużyć nam jako środek doskonalący umiejętność logicznego myślenia, rozwijający i utrwalający takie matematyczne umiejętności jak np. dodawanie i odejmowanie; pojęcia: najniższy, wyższy, najwyższy oraz umożliwiający powiązanie wartości liczbowych z określeniami ciepło, zimno itp. Termometr pozwala przy tym dokonać pierwszego, najbardziej elementarnego zetknięcia się dzieci na szczeblu edukacji elementarnej z pojęciem liczby dodatniej (najczęściej oznaczanej na podziałce termometru kolorem czerwonym) i mniejszej od 0 (widocznego na podziałce termometru) liczby ujemnej – najczęściej koloru niebieskiego, które w tej korelacji oznaczają sprzyjającą, wyższą temperaturę i mniej optymistyczne, mroźne, wymagające specjalnego przygotowania prognozy pogody, których swoistym obrazowaniem są widoczne na termometrze minusowe stopnie Celsjusza. Wykorzystywanie w edukacji termometru to także znakomita okazja do tego, by łączyć matematykę z aktualną porą roku oraz zjawiskami z nią związanymi w myśl kształcenia zintegrowanego, bliskiego naszemu codziennemu funkcjonowaniu.

Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.

Jean Fabre

Poniżej prezentujemy przykłady ćwiczeń, które dotyczą tematu pogody, a w związku z nią termometru i temperatury. Być może staną się one inspiracją do wykorzystywania termometru, jak i zagadnień związanych z temperaturą i warunkami pogodowymi na zajęciach z zakresu edukacji matematycznej na etapie edukacji w klasach I-III.


Przykład 1. Za oknem

Za oknem domu Kasi znajduje się termometr1. Służy on do mierzenia temperatury. Widoczna jest na nim podziałka. Każda kreska znajdująca się na tej podziałce to jeden stopnień Celsjusza. Zapisuje się to w sposób następujący: 1°C.

 

 

Zwróć uwagę, że na termometrze znajduje się liczba 0 oznaczająca temperaturę 0°C, znana powszechnie jako temperatura zamarzania wody. Poniżej tej wartości liczbowej znajdują się (najczęściej zaznaczone na niebiesko) w porządku rosnącym (patrząc od zera) cyfry określane jako „ujemne”, np. -5°C, -10°C itp., charakterystyczne dla zimniejszych pór roku, np. zima. Mówimy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy