Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

11 czerwca 2018

NR 14 (Luty 2016)

Otwieramy sieć Ptasich Restauracji
Scenariusz zajęć dla uczniów klasy II

317

Trochę za późno? Po pierwsze – wcale nie jest za późno, ponieważ to zima w ostatnich latach wyraźnie się spóźnia... Po drugie – pojedyncze ptasie stołówki funkcjonują tu i ówdzie już od grudnia, a nam chodzi o sieć – i to nie stołówek, a restauracji, w których ptaki będą mogły wygodnie przysiąść i bezpiecznie spożyć wyjątkowo smaczny posiłek. Określenie „Ptasia Restauracja” zobowiązuje przecież do wysokich standardów wszelkiego rodzaju usług konsumpcyjnych, do zaspokojenia najbardziej wyrafinowanych gustów i potrzeb. Brzmi prestiżowo i jest świadectwem profesjonalnej, systematycznej obsługi ptasiej klienteli. 

 

Propozycja Dnia Aktywności dla kl. II

Czas trwania: ok. 3-4 godz.
Cele główne:
 • kształtowanie wrażliwości dzieci na los dziko żyjących zwierząt w okresie zimy, połączone z wdrażaniem do  systematycznej, opartej na niezbędnej wiedzy pomocy ptakom spędzającym zimę w Polsce,
 • poznanie różnych gatunków ptaków zimujących w Polsce oraz ich upodobań żywieniowych,
 • założenie sieci „Ptasich Restauracji”.
Cele szczegółowe: Uczniowie: 
 • poznają znaczenia słowa „restauracja”, 
 • wykazują się umiejętnością wyszukiwania potrzebnych informacji z różnych źródeł,
 • tworzą listę ptaków zimujących w Polsce i zapamiętują nazwy przynajmniej 10 gatunków, 
 • ustalają zimowe „menu” odpowiadające poszczególnym gatunkom ptaków, 
 • rozumieją, na czym polega odpowiedzialność związana z dożywianiem dzikich zwierząt,
 • poznają różne sposoby wykonania karmników dla ptaków,
 • wykonują kilka karmników z plastikowych butelek po wodzie i zawieszą je w otoczeniu szkoły lub swoich domów, 
 • w oryginalny sposób zapraszają ptaki do „Ptasich Restauracji”,
 • organizują „Hurtownię Ptasich Przysmaków”,
 • •  aktywnie uczestniczą we wszystkich etapach zajęć.
Metody i techniki pracy:
 • pogadanka,
 • praca z materiałami źródłowymi (słownikami, atlasami, pozyskiwanie informacji z internetu),
 • zabawa,
 • działania praktyczne.
Materiały i środki dydaktyczne: Słowniki języka polskiego, słowniki wyrazów obcych, atlasy ptaków, internet, zdjęcia i ilustracje ptaków zimujących w Polsce, kilka rodzajów karmników, tabelki „Czym karmić ptaki zimą?”, woreczki z nasionami i pojemniki z tłuszczem, a także różne rodzaje ptasich przysmaków, plastikowe pięciolitrowe butelki po wodzie (po jednej dla każdej grupy), nożyczki, druciki do zawieszenia słoniny, niewielkie naczynia na wodę dla ptaków. 

Przebieg zajęć:

 • Część wstępna

Nauczyciel wita dzieci i zapoznaje je z głównymi celami zajęć. Prezentuje zdjęcia i ilustracje różnych gatunków ptaków spędzających zimę w Polsce. Nawiązuje do trudnych warunków życia w okresie zimowym, zachęca do systematycznego i prawidłowego dokarmiania dzikich ptaków. 

 • Część główna 

 

Co oznacza słowo „restauracja” i jakie ptaki będą korzystały z „Ptasich Restauracji”? (edukacja polonistyczna i przyrodnicza)
  

Wskazówki dla nauczyciela:

 • najpierw należy podzielić dzieci na grupy (dowolnym sposobem), rozdać każdej grupie wcześniej przygotowane źródła informacji: słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, atlasy ptaków – takie, jakie są w szkolnej bibliotece, a także przyniesione przez dzieci z domu; należy też zapewnić możliwość korzystania z internetu; 
 • następnie trzeba przydzielić zadania:

–  każda grupa wyjaśnia znaczenie słowa „restauracja” i ustala, czy luty jest odpowiednim miesiącem do założenia „Ptasich Restauracji”;

–  kolejnym zadaniem będzie ustalenie „listy gości”, którzy mogą odwiedzić założone przez dzieci ptasie restauracje (tu będą ćwiczenia w wyszukiwaniu potrzebnych informacji z atlasów i internetu) – każda grupa postara się, by „lista gości” była jak najdłuższa;

 • zajęcia kończą się prezentacją efektów pracy każdej grupy i podsumowaniem, które przykładowo może wyglądać tak: Słowo „restauracja” pochodzi od słowa „restaurować”. Tłumacząc dokładnie z języka łacińskiego, „restaurować” znaczy tyle, co „odnawiać, przywracać do poprzedniego stanu”. Istnieje kilka różnych znaczeń tego słowa, ale w tym przypadku „restauracja” to odnawianie sił życiowych i przywracanie dobrego samopoczucia ptaków.
 • Ptaki należy dokarmiać zimą, ale nie można tego robić zbyt wcześnie, kiedy jeszcze nie ma śniegu – takie dokarmianie może przynieść więcej szkody, niż korzyści. Chodzi o to, że przyzwyczajanie dzikich zwierząt do łatwego pokarmu tłumi ich naturalne instynkty. A więc czasem dokarmianie ptaków można zacząć w grudniu, czasem w styczniu, a czasem w lutym, który może być odpowiednim miesiącem do założenia sieci „Ptasich Restauracji”. Zwłaszcza że po grudniu i styczniu ptaki są z reguły wychudzone, coraz słabsze i coraz częściej głodne, gdyż nawet padający od czasu do czasu śnieg i mróz utrudniają zdobywanie pokarmu. Ogólnie mówiąc – wszystko zależy od pogody, a głównie od śniegu i mrozu. Gośćmi zimowych „Ptasich Restauracji” mogą być następujące ptaki: gile, jemiołuszki, kwiczoły, wróble, sroki, kowaliki, czyżyki, dzięcioły, gawrony, gołębie, szczygły, makolągwy, dzierlatki, sikorki, sójki, drozdy, kosy. 

Zajęcia można zakończyć zabawą ruchową „Ptaki szukają pożywienia” (nauczyciel ukrywa w różnych miejscach sali kasztany lub inne drobne przedmioty umownie będące pożywieniem, a dzieci – jako ptaki – odszukują ukryte pożywienie).

 

Co powinniśmy wiedzieć, zanim zbudujemy i zawiesimy karmnik dla ptaków? (edukacja techniczna i przyrodnicza)

 

Celem tej części zajęć będzie zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami karmników, zwrócenie uwagi na istotne cechy, którymi charakteryzuje się prawidłowo zbudowany karmnik. Należy też ustalić, jakie miejsca są odpowiednie do zawieszenia karmników, a jakie nie – i dlaczego. Następnie dzieci wykonają karmniki z butelek po wodzie.

Wskazówki dla nauczyciela:

 • podczas oglądania karmników należy zwrócić uwagę dzieci na to, że czasami z pozoru ładny karmnik słabo spełnia swą rolę – np. nie osłania od wiatru i opadów (pokarm ulega zamoczeniu), trudno go czyścić; 
 • miejsca zawieszenia karmników powinny być starannie dobrane, m.in. z uwagi na bezpieczeństwo ucztujących w nim gości;
 • notatka z lekcji może wyglądać następująco:

- Karmnik dla ptaków powinien być wykonany w taki sposób, by jego konstrukcja nie stanowiła przeszkody w czyszczeniu, a pokarm był chroniony przed śniegiem i zawilgoceniem.

- Podczas zawieszania karmnika należy wybierać miejsca niedostępne dla kotów i drapieżników.

- Warto zadbać o zawieszenie karmnika w miejscu umożliwiającym obserwację goszczących w nim ptaków, ale niekoniecznie na parapecie – ptaki boją się bliskiej obecności ludzi.
 

 • uczniowie mogą samodzielnie wykonać bardzo prosty karmnik z pięciolitrowych butelek po wodzie (z zakrętką i gotowym uchwytem do zawieszenia). Wystarczy ostrożnie wyciąć nożyczkami na każdej ściance butelki duży otwór – i karmnik gotowy;
 • sposobem na sprawdzenie, czy dzieci potrafią prawidłowo wybrać miejsca do zawieszenia karmników jest ich zawieszenie w otoczeniu szkoły – tym samym powstanie sieć „Ptasich Restauracji”. 

 

Zaopatrujemy hurtownię „1001 Ptasich Przysmaków” (edukacja przyrodnicza i polonistyczna)

 

Najpierw uczniowie oglądają zgromadzone w klasie ptasie przysmaki. Kolejnym zadaniem będzie pogłębienie wiedzy w zakresie ptasich upodobań żywieniowych w oparciu o różnorodne źródła informacji, a także ustale...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy