Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

14 lutego 2018

NR 24 (Luty 2017)

Matematyczne zabawy logiczne
dla dzieci na pierwszym etapie kształcenia

332

Rozwijanie logicznego myślenia u dzieci to jeden z celów przyświecających edukacji elementarnej. Skupiając się na logicznym myśleniu można w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na to, czym w istocie jest sama logika. Logika (gr. λόγος, logos, co oznacza rozum, słowo, myśl) jest nauką dotyczącą m.in. reguł poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Już sama definicja wskazuje na to, że stanowi ona element wielu obszarów kształcenia na poziomie edukacji elementarnej. Niejednokrotnie (i słusznie) utożsamiana jest ona z edukacją matematyczną, w której skład bezsprzecznie wchodzi (choć warto pamiętać o tym, iż pierwotnie stanowiła ona część filozofii). Zabawy i ćwiczenia logiczne często występują pod nazwą rozrywek umysłowych, które oznaczają „rozrywki wymagające pewnego wysiłku umysłowego” i zwykle polegają one na „rozwiązywaniu krzyżówek, rebusów, zagadek, szarad itp.”.

Wszelkiego rodzaju zabawy, ćwiczenia czy gry o charakterze logicznym to równie ważny jak przyswajanie konkretnego materiału edukacyjnego element działań na pierwszym poziomie kształcenia. Posiadają one wiele edukacyjnych zalet i właściwości. Oprócz tego, iż mają swój udział w rozwoju logicznego myślenia i nauki wnioskowania u dzieci, stanowią istotny element konieczny do kształtowania myślenia matematycznego uczniów. Podczas ich rozwiązywania „dziecko ma okazję do naturalnego przechodzenia od przedstawień czynnościowych, nierozerwalnie związanych z działaniem, przez wyobrażenia wizualne o dużym ładunku emocjonalnym, do umiejętności odrywania pojęć od towarzyszących im konkretów”. Kolejną zaletą zabaw logicznych jest to, że nie wymagają one specjalnych warunków do wdrożenia i realizacji. Zazwyczaj ograniczają się one do przestrzeni kartki, co sprawia, że można je stosować niemalże w każdym miejscu i czasie.

Zabawy i ćwiczenia logiczne stanowią same w sobie niewyczerpane źródło inspiracji do tworzenia kolejnych propozycji ćwiczeń i aktywności, jakim mogą poddać się dzieci w trakcie nauki w szkolnej sali, jak również po lekcjach, w przestrzeni domowej. Niejednokrotnie zdarza się, że rozwiązując jedno zadanie, możemy (po niewielkiej zmianie w treści polecenia bądź dokonaniu symulacji liczbowej) kontynuować jego rozwiązywanie, nie tracąc przy tym jego atrakcyjności i w konsekwencji zainteresowania najmłodszych.

Poniżej prezentujemy przykłady zadań o charakterze logicznym, które mogą stać się ciekawym i zarazem wartościowym urozmaiceniem zajęć z zakresu edukacji matematycznej dzieci na pierwszym szczeblu kształcenia.

Przykład 1. Jaka to zasada?

Przyjrzyj się poniższym ciągom liczbowym i wskaż 3 kolejne liczby zgodnie z przyjętą zasadą. Określ, jaka to zasada.

  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 .........................................................................................................
  • 8, 16, 24, 32, 40 .................................................................................................................
  • 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 .....................................................................................................
  • 14, 28, 42, 56 ........................................................................

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy