Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

27 czerwca 2018

NR 16 (Kwiecień 2016)

Matematyczne podróże małe i duże
przykłady zadań dla dzieci z klasy III

305

Rozwijanie umiejętności matematycznych u najmłodszych może odbywać się przy każdej nadarzającej się okazji. Doskonale sprawdzą się przy tym ćwiczenia o charakterze problemowym i rachunkowym, które nie wymagają dodatkowych przyrządów, pomocy dydaktycznych czy specjalnie przygotowanej przestrzeni. Wystarczy kartka, ołówek lub długopis i zestaw zadań, które staną się inspiracją do poszukiwania, odkrywania i tworzenia.

Poniżej prezentujemy przykłady ćwiczeń, których podstawowym zadaniem jest rozbudzenie zainteresowań matematycznych dzieci. Warto zwrócić uwagę na to, iż niektóre z nich wykraczają poza podstawę programową dla klas I–III (ma w nich miejsce przekroczenie zakresu liczbowego wynoszącego 1000). Dlatego też, w sposób szczególny adresujemy je do starszych dzieci – z klasy III, jak i wszystkich interesujących się matematyką oraz wykazujących uzdolnienia w tym przedmiocie. Mamy nadzieję, że pozwolą one utrwalić lub poszerzyć zdobytą wiedzę w zakresie m.in. wyznaczania odległości, przeliczania i porównywania wielkości liczbowych, jak również staną się dodatkowym, przynoszącym wiele radości i osobistej satysfakcji bodźcem do rozwijania kolejnych matematycznych umiejętności.


Przykład 1. Gdzie najkrócej?

Ania i Robert wybrali się z rodzicami na wycieczkę samochodową z Poznania do Leszna. Droga z Poznania do miejscowości Kórnik wynosiła 25 km, z miejscowości Kórnik do Jarocina 48 km, a z Jarocina do Leszna – 70 km. W drodze powrotnej jechali z Leszna do miejscowości Kościan – 33 km, a następnie prosto do Poznania – 50 km. O ile kilometrów krótsza była droga powrotna?1

Przykład 2. Przy drodze

Ania i Robert, jadąc samochodem, zauważyli stojące przy drodze trzy jabłonie. Każde z drzew miało trzy konary, trzy odchodzące od nich gałęzie, a od nich odchodziły kolejne trzy gałązki. Na każdym z drzew rosło po 13 jabłek.

Odpowiedz na pytania:
■     Ile jabłoni rosło przy drodze?
■     Ile gałęzi miało każde z drzew?
■     Ile konarów miało każde drzewo?
■     Ile jabłek rosło na każdej jabłoni? 
■     Ile jabłek rosło w sumie na drzewach?

Spróbuj przedstawić zadanie za pomocą rysunku i wykonaj obliczenia2.

Przykład 3. Na autostradzie

W każdym państwie obowiązuje określone ograniczenie prędkości dla samochodów jadących autostradą. W Anglii wynosi ono 112 km/h, we Francji – 130 km/h, a w Norwegii – 100 km/h. W Polsce jest równe 140 km/h. Poniżej znajduje się tabela. Wpisz prędkości dozwolone w poszczególnych krajach, a następnie wstaw odpowiednio znak „<”, „>” bądź „=” przy każdej parze państw3.

Źródło: //ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/united_kingdom/speed_limits_pl.htm
PAŃSTWO PRĘDKOŚĆ znak PAŃSTWO PRĘDKOŚĆ
Polska     Anglia  
Anglia     Norwegia  
Francja     Anglia  
Norwegia     Polska  
Francja     Norwegia  
Polska     Francja  

Przykład 4.Najmniejsze w Polsce

Pewnego dnia Ania i Robert postanowili zaplanować kolejną wycieczkę. Ustalili, że tym razem odwiedzą 10 najmniejszych pod względem mieszkającej w nich ludności miast w Polsce4. Sporządzili w tym celu listę5.

Lp. Miasto Województwo Ogółem Mężczyźni Kobiety
1.. Wyśmierzyce MAZOWIECKIE 921 486 435
2. Działoszyce ŚWIĘTOKRZYSKIE 964 454 435
3. Suraż PODLASKIE 1009 508 501
4...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy