Książki dzieciństwa

Rozmowa z dr hab. Alicją Ungeheuer-Gołąb

Rozmowa z dr hab. Alicją Ungeheuer-Gołąb – prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego zajmującą się badaniem literatury dziecięcej, literacką edukacją małego dziecka, odbiorem literatury przez dziecko oraz terapeutycznymi funkcjami literatury dla najmłodszych. Jako twórczyni metody ekspresywnego wykonania utworów poetyckich wykorzystuje elementy teatralizacji, dramy i ekspresji ciała w pracy z dziećmi. Prowadzi warsztaty pracy z tekstem poetyckim i biblioterapii.

Badania nad literaturą dziecięcą dla najmłodszych dzieci (do 12. r.ż.), które pani prowadzi, sytuują tę literaturę w szerokiej perspektywie. Odnoszą się do jej związków z pedagogiką i psychologią. Dlaczego literatura dla dzieci jest tak fascynująca, a jej obecność niezbędna w pracy edukacyjno-wychowawczej nauczyciela przedszkolnego (szkolnego)?

W Polsce dopiero ostatnie lata przyniosły duże zainteresowanie tym obszarem piśmiennictwa. ...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 96% treści

Podstawowy

Jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie roku szkolnego, kiedy uczniowie mają już wystawione oceny i motywacja do nauki jest mniejsza?

Koniec roku szkolnego to czas, kiedy uczniowie odliczają dni do wakacji. Warto wykorzystać ten okres na pracę z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Podstawowy

Wczesna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej kluczem do sukcesu

Wywiad z Bożenną Odowską-Szlachcic – oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, logopedą i terapeutką SI o istocie oddziaływań na zmysły dziecka w jego rozwoju.
Podstawowy

Zaburzenia procesu lateralizacji

Trudności w nauce czytania i pisania zazwyczaj spowodowane są dysfunkcjami w sferze percepcji wzrokowej, słuchowej lub ruchowej, a także orientacji przestrzennej i lateralizacji. Bardzo często współwystępują one z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz pamięci.