Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

14 listopada 2018

NR 41 (Listopad 2018)

Językowy Habit Tracker w edukacji wczesnoszkolnej

271

Po raz pierwszy spotkałam się z habit trackerem, gdy odwiedzałam blogi o charakterze lifestylowym. Wtedy zaciekawiło mnie to, jak przy pomocy takiego prostego narzędzia można w łatwy sposób zmieniać swoje życie na lepsze i mieć szybki wgląd do tego, co i jak się zmieniło.

Co to jest habit tracker?

Do wyjaśnienia tego, czym jest sam habit tracker, potrzebujemy poznania znaczenia tych słów z języka angielskiego. Habit to zwyczaj. A słowo track oznacza śledzić, monitorować. Dlatego też habit tracker to narzędzie służące do obserwacji, mierzenia, monitorowania różnego rodzaju nawyków.
Zwykły habit tracker wygląda jak tabela z pustymi miejscami do notowania i zakreślania. Po lewej stronie tabele są szersze, ponieważ daje to miejsce na zapisanie tego, co chcemy monitorować. Po prawej stronie tabelki są węższe i pozwalają na odpowiednie zaznaczanie tego, jak idzie nam (lub uczniom) realizacja danego zadania. Wystarczy oznaczyć w pustych polach odpowiednie zadania.
Moja wersja, czyli Językowy Habit Tracker, jest nieco zmodyfikowana. W moim narzędziu sama proponuję legendę oraz daję przestrzeń na to, aby każdy uczeń wymyślił sobie swoją i jeśli chce, może ją zastosować. Możliwości jej konfiguracji jest bardzo wiele. Do mojego Językowego Habit Trackera można dodać jakieś miejsce na motto, hasło na dany miesiąc lub słowo-klucz. Daje to też duże możliwości w edukacji, ponieważ uczniowie mogą w szybki sposób przypomnieć sobie, jakie są ich priorytety. Może to być słowo: ciekawość, kreatywność, zabawa, radość lub nieco dłuższe hasło, np. lubię angielski, uczę się radośnie lub cokolwiek innego, co jest hasłem pozytywnym dla uczniów i może być ich drogowskazem w edukacji.

O czym należy pamiętać?

Oprócz pomysłu użycia Językowego Habit Trackera warto zwrócić uwagę na to, że jeśli wybierzemy z uczniami listę najczęściej spotykanych aktywności i propozycji na działania, to warto je pogrupować, a potem zdecydować, ile z nich zapiszemy w tabeli. Po burzy mózgów możemy uzyskać od uczniów bardzo wiele pomysłów.
Wersja 1 – Proponuję, aby mieć finalnie wybranych od 8 do 10 aktywności, ale uwaga, nie wykonujemy ich wszystkich codziennie, ale wybieramy 4–5 z nich. Dlaczego nie wszystkie w danym dniu? Dlatego, żeby ich wykonywanie nie było dla uczniów młodszych monotonne. Zmienność oraz danie sobie pozwolenia na to, żeby aktywności były różne, dają większą swobodę i element zaskoczenia dla uczniów. Pamiętajmy wtedy, aby nie zaznaczać negatywnych znaczków czy buziek, ponieważ naszym celem nie jest wykonywanie wszystkich zadań codziennie.
Wersja 2 – Możemy też zdecydować się na krótszą listę 3–5 aktywności czy nawyków i wtedy zaznaczać wykonanie każdego z nich. Warto wziąć pod uwagę to, że wtedy wykonujemy wszystkie zadania, czyli pracujemy nad wyrobieniem każdego zapisanego nawyku.
Dodatkowo nawyki powinny być zróżnicowane pod względem stopnia trudności oraz tego, ile czasu będą potrzebować uczniowie na wykonanie danego zadania. Przykładowo: nawyk czytania w domu na głos może trwać 5, 10 czy 15 minut i to my jako nauczyciele ustalamy z uczniami, ile czasu przeznaczą na dane zadanie.

Wady i zalety narzędzia

Przed pokazaniem uczniom tego narzędzia zachęcam do zapoznania się z jego mocnymi i słabszymi stronami, abyśmy mogli zdecydować, czy, jak i kiedy można takie narzędzie wprowadzić dla uczniów. Możemy też pomyśleć, czy w naszym położeniu możemy dopisać jakieś inne plusy czy minusy tego narzędzia.
Zalety:

  • narzędzie bardzo proste w przygotowaniu. Zaznaczanie prostymi symbolami nie sprawi problemu nawet najmłodszym uczniom. Dla dzieci można opracować system znaczków opartych na kolorach, np. zielony – zadanie wykonane, czerwony – niewykonane. Dla nieco starszych mogą być to „buźki”, np. wesoła, neutralna, smutna. Wszystko zależy od tego, jakie symbole możemy wprowadzić, znając już trochę naszych uczniów. Dla dzieci najmłodszych najlepiej jest wprowadzać tylko znaczki pozytywne,
  • proste w prowadzeniu. Wystarczy – zgodnie z ustaloną legendą – dokonać zaznaczenia znaczkiem w Językowym Habit Trackerze i to tyle. Nie zajmie to więcej niż kilka sekund, dzięki czemu uczniowie nie będą mogli użyć wymówki, że korzystanie z narzędzia jest czasochłonne,
  • przejrzyste. Jedno spojrzenie wystarczy, aby uczniowie byli w stanie powiedzieć, jak idzie im monitorowanie danego zadania. W łatwy sposób mogą mieć też wgląd w poprzednie miesiące oraz obserwować, co dobrego wydarzyło się w drodze do ich celu.
  • nie wymaga szczególnych umiejętności rysowania czy malowania. Możemy posłużyć się gotowym szablonem, który możemy zobaczyć w Internecie. Możemy stworzyć taki plik w Wordzie, a potem tylko go zapisać w formacie PDF dla uczniów. Dodatkowo taki szablon mogą też stworzyć uczniowie lub ozdobić go według swoich preferencji,
  • daje poczucie sprawczości. Uczniowie czują, że mają realny wpływ na to, co dzieje się w ich edukacji oraz w życiu. Mogą też w łatwy sposób zaobserwować, jak małe nawyki wprowadzane stopniowo pozytywnie wpływają na ich samopoczucie,
  • uczy odpowiedzialności. Dzięki codziennemu zaznaczeniu wybranych aktywności dzieci czują się odpowiedzialne za to, co robią. Jest to bardzo ważna cecha, którą warto pielęgnować od najmłodszych lat,
  • uczy systematyczności oraz pracy nad sobą. Codzienne zaznaczanie drobnych nawyków uczy podejścia opartego na powolnym, ale stopniowym przybliżaniu się do danego celu. Takie „małe kroki” można pokazywać uczniom już od 1. klasy szkoły podstawowej przy założeniu, że odpowiednio dopasujemy rodzaje nawyków do monitorowania.

Wady:

  • przez jego prostotę skuteczność możne być niepotrzebnie marginalizowana. W mojej pracy zdarzali się uczniowie (młodsi i starsi), którzy po początkowym zachwycie nad tym narzędziem zarzucali korzystanie z niego, ponieważ… było to coś zbyt prostego. Oczywiście, istnieje wiele rożnych narzędzi, które działają w podobny sposób i są droższe, ale czy nie warto spróbować czegoś prostego bez ponoszenia kosztów? W ten sposób możemy wytłumaczyć naszym uczniom, że takie podejście nie oznacza, że narzędzie nie jest efektywne. Kartka papieru sama w sobie w niczym nikomu nie pomoże. Jest tylko narzędziem pomagającym motywować i zmieniać nawyki uczniów na lepsze,
  •  wymaga drobnej, ale systematycznej pracy. Ten punkt przez niektórych może być także uznany za minus, ponieważ jest to coś, co najlepiej zaznaczać codziennie. Dla uczniów młodszych w pewnym momencie może być to nieco monotonne, jeśli nie będziemy ich do takich aktywności zachęcać systematycznie i kreatywnie.

Zaplanowanie

Poniższa tabela jest przykładem przygotowania strategii do korzystania z habit trackera/ Językowego Habit Trackera przez uczniów. Wystarczy, że przeznaczymy kilkanaście minut na zaplanowanie spójnej strategii, a będziemy mogli zobaczyć szybkie efekty uczniów płynące z korzystania z tego narzędzia.
Warto, żebyśmy przygotowali sobie także przykłady aktywności do zaproponowania uczniom tak, aby pokazać im, co mogą wspólnie wpisać do tabeli oraz dać im przykłady do wymyślania własnych treści. Oczywiście, możemy też planować wszystko zupełnie inaczej, tak, jak jest nam najwygodniej.

Językowy Habit Tracker w edukacji wczesnoszkolnej

Zwykły habit tracker w łatwy sposób można zmienić w Językowy Habit Tracker (JHT). Przy jego pomocy możemy pomóc uczniom w monitorowaniu ich celów językowych. I nie jest konieczna perfekcyjna znajomość danego języka obcego, którego uczą się dzieci. Nie musimy być nauczycielami języka angielskiego czy niemieckiego, aby z takiego narzędzia korzystać.
Dla każdego języka istnieją uniwersalne możliwości, które możemy zaproponować uczniom, aby wspierać ich radość z edukacji językowej. Dlatego tak ważne jest przedstawienie i zachęcanie do używania przez uczniów JHT.
Jakie rodzaje aktywności możemy zaproponować...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy