Jak sztuka znajduje malucha?

Wywiad z Agatą Felikszewską-Igiel

Głównym założeniem Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Dlaczego ta idea przyświeca państwa działalności?

Niektórzy nasi przyjaciele żartują, że zajmujemy się sztuką dla dzieci, bo sami wciąż jesteśmy dziećmi. To oczywiście przesada, ale ziarnka prawdy na pewno można się w tym stwierdzeniu doszukać. Dziecko w naszym rozumieniu to taki człowiek, który jest ciekawy świata, otwarty, chłonny, kreatywny, odważny. Wierzymy, że te cechy warto pielęgnować w sobie od wczesnego dzieciństwa do późnej starości, i uznajemy je za bardzo wartościowe. Jesteśmy też przekonani, że od tego, w jaki sposób komunikujemy się z naszymi dziećmi, zależy w dużej mierze przyszłość świata, sztuka zaś pozwala na komunikację wielopłaszczyznową: nie ogranicza ani form ekspresji, ani tematów, którymi chcemy się zająć. Sztuka pomaga w przełamywaniu barier i lęków, radzeniu sobie z trudnymi d...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 90% treści

Podstawowy

Jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie roku szkolnego, kiedy uczniowie mają już wystawione oceny i motywacja do nauki jest mniejsza?

Koniec roku szkolnego to czas, kiedy uczniowie odliczają dni do wakacji. Warto wykorzystać ten okres na pracę z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Podstawowy

Wczesna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej kluczem do sukcesu

Wywiad z Bożenną Odowską-Szlachcic – oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, logopedą i terapeutką SI o istocie oddziaływań na zmysły dziecka w jego rozwoju.
Podstawowy

Zaburzenia procesu lateralizacji

Trudności w nauce czytania i pisania zazwyczaj spowodowane są dysfunkcjami w sferze percepcji wzrokowej, słuchowej lub ruchowej, a także orientacji przestrzennej i lateralizacji. Bardzo często współwystępują one z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz pamięci.