Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pedagogiczne inspiracje

Trudności z określaniem pory roku

Wydanie

NR 35 (Marzec 2018)

Formaty

PDF

NR 35 (Marzec 2018)

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

pory roku Specyficzne trudności w uczeniu się spowodowane są dysfunkcjami w sferze percepcji wzrokowej, słuchowej lub ruchowej, a także orientacji przestrzennej, lateralizacji i orientacji w czasie. Zazwyczaj współwystępują one z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz pamięci fonologicznej czy sekwencyjnej.