Dołącz do czytelników
Brak wyników

Trudności z określaniem pory roku

Scenariusz zajęć | Edyta Szczepkowska | 14 czerwca 2018 | NR 35
41

pory roku Specyficzne trudności w uczeniu się spowodowane są dysfunkcjami w sferze percepcji wzrokowej, słuchowej lub ruchowej, a także orientacji przestrzennej, lateralizacji i orientacji w czasie. Zazwyczaj współwystępują one z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz pamięci fonologicznej czy sekwencyjnej.