Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

4 września 2019

NR 48 (Wrzesień 2019)

Tangramy w edukacji wczesnoszkolnej

619

Czego potrzebujemy, aby przedstawić uczniom tysiące możliwości na ułożenie sylwetek ludzi, zwierząt lub zupełnie wymyślonych przez nich postaci? Wystarczy 7 elementów. Czym są te elementy? To tangramy. Przy ich pomocy możemy stworzyć interesujące zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej i językowej dla naszych uczniów.

Czym są tangramy?

„Nie wiadomo, kiedy dokładnie tangram został wymyślony. Być może miało to miejsce aż 3000 lat temu, choć nie jest wykluczone, że stało się to jedynie trzy wieki temu. Prawdopodobnie powstał w Chinach. Według legendy wymyślił go uczony (a może pisarz?) imieniem Tan. Do dziś każda z siedmiu części tangramu jest nazywana tanem. Do Europy układanka dotarła w XVIII wieku i bardzo szybko zyskała sobie dużą popularność”1.

POLECAMY

Trzy ciekawe powody, dla których warto używać tangramów

Użycie takiego rozwiązania w edukacji wczesnoszkolnej ma wiele plusów. Po pierwsze takie zajęcia wspierają dziecięcą kreatywność, ponieważ przy ich pomocy można układać różne kształty i zmieniać położenie danych elementów tworząc nowe kompozycje. Uczniowie nie są niczym ograniczeni, ponieważ mogą wymyślać wiele różnych struktur, bazując na dostępnych kształtach. Można także układać tangramy z większego zestawu kształtów, rozszerzając ćwiczenie o rozwijanie wyobraźni.

Tangramy mogą w dobry sposób wspierać integrację dzieci w klasie oraz współpracę w grupie. Jeśli każdy z uczniów dysponuje jednym określonym kształtem, to aby ułożyć obrazek musi nastąpić interakcja w klasie. Dzięki temu uczniowie uczą się komunikacji w grupie, ćwiczą odgrywanie scenek i dyskusje na temat ułożenia odpowiednich elementów w dany sposób.

Prace z tangramami rozwijają także sprawność, logiczne myślenie i wyobraźnię, ponieważ uczniowie mogą wyobrazić sobie dany kształt, a potem go ułożyć. W łatwy sposób mogą także modyfikować dostępne wzory kształtów. Mogą zmieniać kolory tangramów, dekorować je w odpowiedni sposób, powiększać i pomniejszać skalę elementów. A to tylko kilka zalet wykorzystania takiego podejścia w edukacji.

Czego potrzebujemy do stworzenia kreatywnej lekcji z tangramami?

Aby korzystać na zajęciach z tangramów, potrzebujemy siedmiu części wyciętych z kwadratu. Dwóch dużych trójkątów, jednego średniego trójkąta, dwóch małych trójkątów, jednego kwadratu, jednego równoległoboku. W sumie otrzymujemy siedem części różnej wielkości.

Następnie potrzebujemy dobrego pomysłu do przeprowadzenia zajęć z tangramami. Ciekawą opcją jest tworzenie tangramów kolorowych. Wtedy zadaniem uczniów jest rozcięcie kilku dużych kolorowych kwadratów według odpowiednich linii w ten sposób, aby powstało 7 figur potrzebnych do dalszych układanek. Jeśli przygotujemy 5 kolorowych planszy, to po ich rozcięciu przez uczniów i wymieszaniu otrzymamy pięć różnokolorowych kompletów.

Jak zrobić swój tangram?

Jeśli chcemy, aby uczniowie wykonali na lekcji swój tangram krok po kroku, to zadbajmy o to, abyśmy posiadali o wiele większą kartkę papieru do pokazywania i wiedzieli jak należy ją zginać i jak narysować linie. Uczniowie powinni siedzieć w takich miejscach, aby dokładnie widzieć pokazywane przez nas ruchy. Oczywiście możemy także wydrukować kartki z narysowanymi liniami, a dzieci tylko je wytną. Uczniowie nieco starsi z pewnością będą chcieli przygotować taki tangram samodzielnie.

Przygotowujemy kartkę formatu A4. Możemy zacząć od kartki białej, żeby łatwiej skorygować na niej pewne błędy. Następnie postępujemy zgodnie z zawartą poniżej instrukcją. Jeśli wydaje się ona nieco skomplikowana, to dobrym rozwiązaniem jest obejrzenie instruktażowego filmiku z serwisu YouTube.com
 

Krok 1. Kartkę składamy po skosie w taki sposób, aby przeciwległe krawędzie były wyrównane. Na pierwszy rzut oka widzimy trójkąt i prostokąt. Ołówkiem rysujemy linię dzielącą te figury.

Krok 2. Prostokąt odcinamy pozostanie nam kwadrat złożony z dwóch trójkątów prostokątnych.

Krok 3. Przekątną, która pozostała po zagięciu kartki możemy narysować ołówkiem.

Krok 4. Obracamy kwadrat wierzchołkiem w naszą stronę, tak aby przekątna była równoległa do nas. Łapiemy wierzchołek i zaginamy go do przekątnej.

Krok 5. Miejsce powstałego zagięcia znów zaznaczamy ołówkiem – powstanie średni trójkąt prostokątny.

Krok 6. Przykładamy linijkę do przeciwległego wierzchołka i rysujemy linię do boku powstałego trójkąta (w taki sposób, jakbyśmy chcieli narysować drugą przekątną, z tą różnicą, że nie doprowadzamy jej do końca).

Krok 7. Odmierzamy odległość od nowo powstałej linii do krawędzi kwadratu (po równoległej do przekątnej) – powinno być 7,5 cm. Taki sam odcinek odmierzamy na przekątnej. Zaznaczamy to miejsce i prowadzimy od niego odcinek [...]. Dzięki temu zabiegowi powstanie kwadrat i mały trójkąt prostokątny.

Krok 8. Przykładamy linijkę prostopadle do krawędzi naszego wyjściowego kwadratu w taki sposób, aby dochodziła do wierzchołka małego kwadratu i prowadzimy ołówkiem odcinek od przekątnej do wspomnianego wierzchołka – otrzymamy równoległobok i mały trójkąt prostokątny”2.


Zasady gry

Przed rozpoczęciem zabawy z tangramami należy dokładnie wyjaśnić uczniom kilka najważniejszych zasad dotyczących dobrej rozgrywki. Zacznijmy od opowiedzenia o tym, w jaki sposób tangramy wpływają na kreatywność i jak uczniowie mogą wykorzystać swoją wyobraźnię przestrzenną do tworzenia nowych figur. Zaznaczmy, że można układać swoje wymyślone figury bez patrzenia na podpowiedzi w instrukcji układania. Następnie pokażmy uczniom przykładowe rysunki do ułożenia i wyjaśnijmy, jakie są zasady dobrego układania. Elementy tangramu nie mogą na siebie zachodzić. Powinny być położone przy sobie tak, aby się stykały chociażby jednym elementem lub krawędzią. Warto wspomnieć, że każdą część tangramu można w razie potrzeby obrócić na drugą stronę. Istotne jest, aby opowiedzieć uczniom, że przy pomocy tangramów można wymyślać wiele różnych obrazków figur i postaci. A przy zmianie chociażby jednego małego trójkąta lub elementu zmienia się cała figura oraz jej kształt. Ważne jest dodanie informacji o bezpieczeństwie związanym z ewentualnym posługiwaniem się nożyczkami w klasie. Następnie pokazujemy uczniom przykładowy sposób ułożenia tangramu i można przystępować do zabawy.

Przykłady ćwiczeń

Ćwiczenie 1 
Uczniowie rozcinają i przygotowują tangramy – każdy z uczniów rozcina jedną kolorową kartkę na odpowiednie części, a następnie w grupie jedna osoba miesza wszystkie kartki. Zadaniem uczniów jest w określonym przez nauczyciela czasie dokonać selekcji kształtów i wybrać odpowiednio: duże trójkąty lub małe trójkąty i tak dalej. Nauczyciel może także polecić uczniom, aby wybierali określone kształty. Kto z grupy uczniów wybierze i odnajdzie właściwy kształt opisany przez nauczyciela – dostaje punkt. Przy tego typu zabawach należy zwrócić uwagę na to czy uczniowie są sobie w stanie poradzić z takim rodzajem rywalizacji i jak zareagują na to, że tylko jedna osoba dostanie punkt. Jeśli wiemy, że nasi uczniowie nie są gotowi na takie zabawy, najlepiej pominąć ten typ rozgrywki lub dostosować go w ten sposób, aby dzieci nie czuły smutku z powodu tego, że tylko jedna osoba wygrywa. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że przy użyciu nożyczek musimy być pewni, że uczniowie potrafią się nimi posługiwać w bezpieczny sposób.

Ćwiczenie 2 
Jest to inspiracja wycinankami i tangramami. Każdy z uczniów otrzymuje kwadratowy obrazek – zdjęcie, na którego odwrocie narysowane są linie tworzące po przecięciu tangram. Uczniowie, nie patrząc na obrazek, rozcinają linie, tworząc układankę. Następnie każdy z uczniów miesza wszystkie karty i układa swoją układankę. Może posługiwać się dopasowaniem po obrazkach lub też dopasowaniem tylko i wyłącznie kształtów bez patrzenia na obrazek. W innej modyfikacji tego ćwiczenia uczniowie pracują w parach i mieszają dwa obrazki ze sobą, aby potem układać je na czas, mierząc, ile czasu zajęło im ułożenie danego obrazka. Dodatkowo, po takim ćwiczeniu uczniowie mogą opowiedzieć o tym, co znajduje się na obrazku, wykonać proste obliczenia związane z sytuacją na obrazku lub zapisać kilka prostych zdań tworząc krótki opis obrazka. Tematyka dalszego typu zadań do takiego obrazka tangramu jest nieograniczona i może być dopasowana do wszystkich aspektów edukacji wczesnoszkolnej i językowej.

Ćwiczenie 3  
Uczniowie otrzymują wyświetlany na tablicy interaktywnej lub narysowany na zwykłej tablicy zarys pewnych kształtów. Ich zadaniem jest odgadnięcie, co znajduje się w danym kształcie, zgadując tylko i wyłącznie po obrysie. Uczniowie starają się zgadnąć, z jakich figur i w jakiej kolejności składa się dany obrys. Mogą podchodzić do tablicy i dorysować brakujące elementy z tangramu w miejscu, w którym myślą, że powinien się on znajdować. Jeśli chcemy, to ćwiczenie może być wykonane także w kilku mniejszych grupach. Oczywiście, to zależy od tego, jaką liczbą uczniów i miejscem w sali dysponujemy na przeprowadzenie tego typu ćwiczenia.

Ćwiczenie 4 
Uczniowie, mają na swoich kartkach papieru kilka przykładowych figur ułożonych z tangramów. Następnie każdy uczeń stara się ułożyć odwzorowujące ułożenie figur w odpowiedniej kolejności, aż do powstania każdego obrazka. Każdy z uczniów pracuje w oparciu o swój zestaw, w swoim wybranym kolorze. W drugiej rundzie uczniowie układają ten sam kształt, ale tym razem wymieniają się poszczególnymi elementami tangramu tak, aby tangram każdego z uczniów był dwukolorowy. Jeśli uczniowie będą pracować w zespołach 3 lub 4-osobowych, tyle kolorów będą miały ich figury. Maksymalnie można pracować w zespołach siedmioosobowych. Wszystko to jest zależne od możliwości ułożenia uczniów w klasie oraz od ilości dzieci.

Ćwiczenie 5   
Ta zabawa pozwala na wyzwolenie kreatywności dzieci. Uczniowie, pracując w parach, wymyślają wspólne figury ułożone z tangramów, bez patrzenia na jakiekolwiek kształty przykładowe. Możemy ustalić, że każda grupa ma przykładowo 3 minuty na ułożenie swojego własnego kształtu. Następnie obserwujemy, jak uczniowie radzą sobie z tym zadaniem i jakie rodzaje kształtów są zbudowane. Tworzymy podsumowanie i omawiamy pracę uczniów, rysując na tablicy lub prezentując z ławki odpowiednio ułożone tangramy.

Ćwiczenie 6   
Tangramy magnetyczne. Ciekawą alternatywą dla tangramów papierowych jest użycie tangramów magnetycznych. Można je też w łatwy sposób zrobić samemu, przyklejając do zalaminowanych tangramów paski magnetyczne. Możemy użyć ich następnie na tablicy, aby pokazać uczniom możliwości tworzenia różnych figur łącznie z ich omówieniem. Jeśli będziemy korzystać z powiększonej wersji figur, wszyscy uczniowie będą widzieć odpowiednio dobrze ze swoich ławek. W ćwiczeniach z wykorzystaniem tych tangramów prosimy kolejno kilkuosobowe grupy uczniów, aby podeszły do tablicy i ułożyły swój własny tangram. Mogą korzystać w tym ćwiczeniu z narysowanych figur. Następnie uczniowie opowiadają, skąd wzięli swoje inspiracje na wykorzystanie takich tangramów do stworzenia swoich obrazków.

Ćwiczenie 7   
Inspiracje kształtami i dorysowywanie. Prosimy uczniów, aby zaprojektowali swoje własne kształty. W zależności od ilości osób w klasie kształty mogą być powielane lub mogą występować pojedynczo. W mniejszych zespołach nie będzie tak dużego prawdopodobieństwa powtórzenia danego kształtu. Uczniowie projektują swoje kształty na kartkach papieru formatu A4. Ważne, abyśmy powiedziel...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy