Dołącz do czytelników
Brak wyników

Mamy MAMY

Artykuły | 4 września 2019 | NR 48
130
Temat Mamy mamy – odnajdywanie u swoich rodziców i opiekunów cech aniołów oraz odkrywanie radości, jaką może przynieść wyrażanie wdzięczności.
Holistyczny cel ogólny Wsparcie całościowego rozwoju dziecka podczas zabaw plastycznych, teatralnych i czytelniczych.

Przewidywane osiągnięcia 
doświadczenia uczniów w obszarach rozwojowych.

 • W rozwoju fizycznym
  Dzieci: poruszają się, nawlekają na sznurek, rysują, piszą.
 • W rozwoju społecznym
  Dzieci: pracują w grupach i całym zespołem klasowym, współpracują ze sobą, rozpoznają swoje umiejętności, pomagają sobie wzajemnie, uczą się dziękowania, uczciwości wobec siebie i innych.
 • W rozwoju emocjonalnym
  Dzieci: wyrażają emocje w czasie wspólnych zabaw, odczuwają radość, zadowolenie i dumę z efektów swojej pracy.
 • W rozwoju poznawczym
  Dzieci: poznają teksty literackie, poszerzają słownictwo, gromadzą wyrażenia opisujące czynności, odczytują daty, czytają liczebniki główne i porządkowe, porównują liczby, redagują krótkie liściki, zapisują wyrazy i zdania, wyjaśniają wyrażenie „anielska cierpliwość”, zapisują wyrazy z trudnością ortograficzną, samodzielnie czytają wybrany fragment wiersza, rozmawiają na ważne tematy, ćwiczą dodawanie i mnożenie w zakresie 100.    
 • Materiały dydaktyczne:
  Kredki pastelowe, suchy makaron nadający się do nawlekania na sznurek, sznurek, ołówki, farby plakatowe lub pastele do kolorowania korali, wycięte cyfry i liczby do zabaw, wycięte papierowe serduszka, płyta CD z muzyką.PLANOWANE SYTUACJE EDUKACYJNE I ICH FUNKCJE

Konspekt zawiera propozycję sytuacji edukacyjnych i wymaga dostosowania treści szczegółowych i zakresu materiału do potrzeb konkretnej klasy.

1. Zabawa powitalna „Pobudka”

 • Dzieci naśladują ruchy nauczyciela, który demonstruje sposób na obudzenie całego ciała przed zajęciami. W pozycji stojącej wyciągają ramiona na boki. Uderzają najpierw lewą dłonią w wyprostowaną prawą rękę, począwszy od dłoni aż do klatki piersiowej, potem zmieniają ręce, na końcu obydwoma rękami oklepują swoje brzuchy, nogi aż do stóp. Na koniec oklepują swoje policzki.
 • Zabawa powinna się odbywać przy rytmicznej muzyce. Nauczyciel wskazuje części ciała, które aktualnie są oklepywane. Zabawę można przeprowadzić przy otwartym oknie, a najlepiej na boisku szkolnym.

  Funkcje: przygotowanie do zajęć, pobudzenie do aktywności fizycznej, wyostrzenie zmysłów, zwiększenie uwagi, zgromadzenie energii do dalszych działań, wyzwolenie emocji.

2. Zabawa dydaktyczna „Liczenie baranów”

 • Nauczyciel rozkłada na podłodze 50 kartek, na każdej jest zapisana liczba od 1 do 50. Dzieci ustawiają się w kolejce, każde szuka karteczki z liczbą, tak aby powstał ciąg kolejnych, zmniejszających się liczb od 50 do 1.
 • Szukające dziecko najpierw mówi, jakiej liczby szuka, a potem próbuje ją odnaleźć. Dzieci mogą pomagać zgodnie z zasadą gry w „ciepło – zimno”, jeżeli szukający jest blisko, to oczywiście robi się ciepło.
 • Dzieci, po wyszukaniu odpowiedniej kartki z liczbą, ustawiają się na końcu kolejki. Zabawa kończy się, gdy kartki zostaną ułożone w ciąg liczb.

  Funkcje: przygotowanie do zajęć, zwiększenie uwagi, koncentracji, porządkowanie liczebników od 1 do 50.

3. Zabawa dydaktyczna „Ciągnie się jak makaron”

 • Dzieci dobierają się parami. W parach mają się wzajemnie wspierać, pomagać sobie nawzajem, sprawdzać się.
 • Zadaniem indywidualnym dla każdego dziecka będzie nawleczenie na sznurek suchego makaronu. Aby je wykonać, każdy ma pobrać ze wspólnego naczynia1 minimum 50 makaronowych piórek. Koniec sznurka trzeba przywiązać do ołówka, a na przeciwny koniec nawlekać kolejne elementy.
 • Na wykonanie zadania nauczyciel wyznacza konkretny czas (proponuję 10 minut). Na sznurku nie może być mniej niż 50 elementów. Należy je przeliczyć, a potem dać koledze z pary do sprawdzenia.
 • Sprawdzający powinien przeliczyć elementy od końca (50, 49, 48…).
 • Każdy nawleczony makaron to 1 punkt. Można mieć więcej niż 50 nawleczonych makaronów na nitkę, każdy dodatkowy makaron w punktacji będzie liczył się podwójnie.
 • Po upływie czasu na wykonanie zadania, dzieci obliczają „nawleczone punkty” i zapisują swoją pracę działaniem matematycznym, na przykład:

    50+ (7x2) =50+14=64
    30+(2x2)=30+4=34
    64+34=98
Zespół zdobył 98 punktów.

 • Po wykonaniu zadania grupy podają uzyskane wyniki i porównują je.
 • Nauczyciel pyta, dla kogo wykonywana praca była ciekawa, dla kogo nudna, czy potrzebna była cierpliwość do tego, by ją wykonać.
 • Wspólnie próbują stworzyć definicję słowa „cierpliwość”.
 • Nanizany na sznurek suchy makaron można wykorzystać do zrobienia korali. W tym celu należy związać obydwa końce sznurka, włożyć sznur makaronu do farby w kolorze, który najbardziej lubi mama, a po wyjęciu i wysuszeniu wręczyć prezent.

  Funkcje: ćwiczenia słownikowe, przygotowanie do rozumienia tekstu literackiego, ćwiczenie w doskonaleniu dodawania i mnożenia w zakresie 100, matematyzowanie,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy