Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

6 czerwca 2019

NR 47 (Czerwiec 2019)

Gry bez przygotowania

0 87

Gry i zabawy w edukacji wczesnoszkolnej pozwalają uczniom na zrealizowanie ich kreatywnego potencjału, na doenergetyzowanie lub też wyciszenie się. Pomagają uczniom radzić sobie ze stresem. Dobrze wybrane gry i zabawy są nieocenioną pomocą dla każdego nauczyciela. Jeśli poznamy naszych uczniów oraz ich preferencje dotyczące sposobów i możliwości na zrealizowanie różnych gier i zabaw, wtedy nasze zajęcia mogą być jeszcze bardziej efektywne.

Jaka jest rola gier i zabaw?


Wiele dorosłych osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że gry i zabawy pozwalają na naukę w sposób lekki i przyjemny. Dla niektórych dorosłych i rodziców zabawy dzieci są pomocne tylko i wyłącznie jako sposób na spędzanie czasu wolnego i nierobienie rzeczy związanych ze szkołą. Tak naprawdę jednak zabawa daje uczniom możliwość najlepszego zapamiętywania różnych nowych sekwencji i uczenia się nowych czynności oraz praktykowania ich w bezpiecznym i stabilnym środowisku. Podczas zabaw rówieśniczych uczniowie rozwijają także kompetencje komunikacyjne, uczą się współpracy w parach lub w grupach. Uczą się także empatii i wzajemnego zrozumienia potrzeb innych. Tego wszystkiego nie da się osiągnąć w żaden inny sposób, jak tylko za pomocą gier i zabaw.

Na co należy zwrócić uwagę przy takiej formie pracy?


Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak liczna jest nasza klasa oraz na to jaki jest jej rozmiar, tj. ile mamy w niej wolnego miejsca do zagospodarowania. Może wydawać się, że jest to bardzo błaha sprawa, ale bezpieczeństwo uczniów i wyjaśnienie podstawowych zasad dotyczących gier i zabaw ruchowych jest bardzo istotne. Jeśli nasza klasa jest dosyć liczna, to warto wziąć pod uwagę gry dostosowane do takiej, a nie innej liczby uczniów.
Kolejnym ważnym aspektem jest to, czy każdy uczeń rozumie dokładnie zasady danej gry. Dla nauczycieli nie ma chyba niczego gorszego niż przerywanie zabawy po jej rozpoczęciu z uwagi na to, że jakiś uczeń pogubił się w jej zasadach lub zaczyna zadawać różne pytania. To wszystko dodatkowo wybija z rytmu pozostałych uczniów. Jest to szczególnie ważne, gdy tłumaczymy coś uczniom po raz pierwszy. Zadanie krótkich pytań kontrolnych dotyczących najistotniejszych kwestii w grze jest bardzo istotne. Możemy także przeprowadzić krótkie głosowanie. Zadajemy uczniom pytanie: czy w stu procentach rozumieją wszystkie założenia gry? Ustalamy z uczniami dany znak, który będzie dla nas widoczny z oddali. Może być to przykładowo wyciągnięcie ręki do góry, jeżeli uczniowie rozumieją w pełni zasady danej gry. Z drugiej strony kilkusekundowe pomachanie do nas oznacza, że dany uczeń chce jeszcze o coś zapytać. Do tego celu możemy użyć także różnych kolorów. Jeśli uczniowie posiadają kolorowe karteczki, to wyciągając karteczkę koloru zielonego akceptują grę, a pokazując kartkę koloru czerwonego, mają jeszcze jakieś pytania. Zasada jest bardzo prosta, ale efektywna. Pozwala w krótkim czasie przekonać się, czy wszyscy uczniowie rozumieją zasady gry i są do niej odpowiednio przygotowani.

Propozycje


Oto kilka sprawdzonych gier i zabaw dla uczniów, które możemy w szybki sposób dopasować do możliwości każdej klasy. W prosty sposób można także wykorzystać je w edukacji językowej – dodając kluczowe słowa i frazy w języku angielskim.
 

Numer jeden – Zgadywanie


Jeden uczeń zostaje wybrany i wychodzi na środek klasy. Przygotowaną wcześniej apaszką lub cienkim szalikiem zawiązujemy mu oczy tak, aby nic nie widział. Następnie pokazujemy uczniom kilka przedmiotów wskazując na nie dłonią. Uczniowie poprzez wykonanie odpowiedniego znaku ustalają z nauczycielem, który przedmiot będzie tematyką tej zabawy.
Można ustalić następujące znaki: gdy uczniowie machają rękami, to zgadzają się z wyborem danego przedmiotu. Gdy uczniowie podnoszą jedną rękę do góry, nie zgadzają się z danym wyborem. Aby nieco rozbudować tę grę, uczniowie mogą zostać podzieleni na małe zespoły i tylko jedna osoba z każdego zespołu w jego imieniu głosuje. Wszystko odbywa się bez użycia głosu, tak, aby osoba stojąca z zawiązanymi oczami nie mogła niczego się domyślić. Następnie uczniowie zostają poinstruowani, że mogą odpowiadać na pytania w określony sposób. Mogą być to odpowiedzi tak/ nie/ nie wiem. Każda z wersji jest zaopatrzona w odpowiedni symbol.

Przykładowo: gdy dany uczeń chce odpowiedzieć, że „nie wie” może ułożyć swoje dłonie na linii barków i poruszać z nimi w górę
i w dół. Gdy uczeń odpowiada „tak” – może podnieść wyciągniętą dłoń z kciukiem do góry. Gdy uczeń odpowiada „nie”, może skrzyżować dłonie na klatce piersiowej.
Uczeń, który miał zawiązane oczy, po ich odsłonięciu stara się zgadnąć zadając określone pytania, na które pozostali uczniowie mogą pokazywać odpowiedzi. Gra kończy się, kiedy przedmiot zostaje zidentyfikowany. Jeśli wybrany przez uczniów przedmiot jest zbyt skomplikowany, nauczyciel prowadzący może dać zgadującemu trzy dodatkowe wskazówki, które pomogą mu w odgadnięciu danego przedmiotu.

Warianty:


Modyfikacje tej gry: Można zmodyfikować liczbę i rodzaje symboli użytych w grze. Można zmodyfikować iczbę pytań, które może zadać reszcie klasy zgadujący. Zamiast jednego ucznia, można wybrać dwóch lub trzech, którzy będą pracowali w małej grupie tak, aby szybciej zgadnąć wybrane przedmioty.

Numer dwa – Krzyżówka


Istnieje wiele różnych gier, w których wykorzystywany jest motyw krzyżówki. Jest to bardzo przyjemna gra, która ćwiczy różne umiejętności oraz wspiera prawidłowe pisanie. W tym przypadku wykorzystamy odwróconą krzyżówkę.

Przebieg:


Uczniowie nie wpisują haseł do krzyżówki, aby utworzyć hasło główne, tylko mają od razu podane i widoczne hasło główne. Jest ono zapisane pionowo. Zadaniem uczniów jest wymyślenie takich śródhaseł do wpisania, aby wszystkie litery się zgadzały. Długość hasła może być krótsza lub dłuższa, zależna od możliwości uczniów.

Warianty:


W tej grze możliwości modyfikacji istnieje bardzo wiele. Możemy wymyślać krótsze lub dłuższe hasła. Mogą być do hasła zapisane pionowo, poziomo lub ukośnie. Dodatkowo uczniowie mogą rozwiązywać krzyżówkę w parach, w małych grupach lub jako cała klasa. Gra taka w bardzo dobry sposób ćwiczy pisanie, literowanie, zgadywanie odpowiednich liter i zasady ortograficzne.

W innej wersji tej gry jeden uczeń zgłasza się na ochotnika i to on zapisuje te hasła, które zostają mu dyktowane przez uczniów. Jeśli mamy do wyboru bardzo wiele haseł na daną literę, możemy także przeprowadzić głosowanie tak, aby wybrać najbardziej popularne hasła. Możemy też ustalić kilka zasad dotyczących zapisywania śródhaseł w krzyżówce. Przykładowo: hasło główne musi znajdować się w środku danych wyrazów lub też pierwsza litera w haśle głównym to pierwsza lub ostatnia litera wyrazu. Możemy także wybierać i doprecyzować tematykę danej krzyżówki. Możemy prosić uczniów, aby hasła do krzyżówki były związane z danym tematem, który jest omawiany na lekcjach. Może być to na przykład temat: hobby, wiosna, przedmioty w domu lub cokolwiek innego.
Oto przykładowe rozmieszczenie krzyżówki z bardzo krótkim hasłem.Przykład rozwiązania: (kategoria ptaki)

Nietoperze
Orły
Czajka

Przykład rozwiązani...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy