Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

16 października 2018

NR 40 (Październik 2018)

Fonoholizm – nadużywanie smartfonów Najważniejsze symptomy oraz czynniki ryzyka

0 219

Nowe technologie mają ogromny wpływ na współczesną rzeczywistość i życie ludzi. Obecnie wiele dzieci i nastolatków spędza całe dnie używając telefonu komórkowego.

Rok 1969 był – jak się później okazało – rokiem przełomowym dla funkcjonowania ludzi na ziemi. W tym roku na Stanford University grupie naukowców udało się wysłać po raz pierwszy w historii wiadomość e-mail. Od tego czasu obserwujemy gwałtowne zmiany społeczne w zakresie aktywności zawodowej, spędzania czasu wolnego, przepływu środków finansowych, życia rodzinnego, moralności czy religijności. Nikt z wynalazców Internetu nie zdawał sobie pół wieku temu sprawy, jak ważne w przyszłości okaże się być używanie mediów cyfrowych włączonych do sieci. Internet – rozumiany jako jedna z manifestacji ludzkiego bycia i życia - może być wielką szansą rozwoju jego użytkowników, nadużywany  i używany bez należytej kontroli zawsze będzie przyczyniał się do negatywnych konsekwencji w wymiarze zdrowia somatycznego, duchowego, psychicznego czy społecznego. Dynamika problemów będących konsekwencją nadużywania internetu zdaje się przyspieszać w połowie lat dwutysięcznych, kiedy internet zyskuje charakter mobilny, i jako taki dostępny jest w kieszeni użytkownika w postaci smartfona. To właśnie mobilność urządzeń cyfrowych i ich bezpośrednie podłączenie do sieci internetu powoduje, że od pewnego czasu w przestrzeni publicznej coraz częściej dotykamy problemu nadużywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Szczególnym zjawiskiem świadczącym o utracie kontroli nad używaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych jest problemowe korzystanie ze smartfona. Fonoholizm – bo o tym zjawisku mowa – najogólniej rzecz ujmując odnosi się do zaburzenia behawioralnego w postaci nałogowego używania telefonu komórkowego. Problem ten pozostaje doświadczeniem osób, które nie potrafią normalnie funkcjonować bez ciągłej obecności telefonu komórkowego. Urządzenie to włączone jest 24 godziny na dobę, ciągle pozostaje w zasięgu ręki, zabierane jest wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Osoba nadużywająca smartfona – fonoholik – cały czas sprawdza, czy nie ma jakiegoś powiadomienia, a z różnych względów nie mogąc odebrać telefonu czuje niepokój, rozdrażnienie, a nawet skłonna jest do agresji. Problem fonoholizmu, zdawać by się mogło, zagraża jedynie dzieciom i młodzieży, jednakże co do istoty dotykać może osób w różnym wieku.
Kiedy zaczyna się fonoholizm? Na tak postawione pytanie trudno jest w sposób zdecydowany odpowiedzieć (tym bardziej, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych testów psychologicznych mierzących poziom naszego przywiązania do smartfona), jednakże istnieją co najmniej trzy źródła wiedzy w tym zakresie: widoczne zachowania użytkowników, odczucia psychiczne towarzyszące (nie)używaniu mediów cyfrowych oraz negatywne skutki z tym związane. Tabela 1 zawiera najważniejsze objawy wskazujące, iż użytkownik urządzenia mobilnego utracił kontrolę nad swoim smartfonem. Nie należy owych treści traktować jako listy zamkniętej.
Prowadzone w latach 2015–2016 przez Fundację Dbam o Mój Z@Sięg oraz Uniwersytet Gdański badania na próbie 22 086 uczniów w wieku 12–18 lat wskazują, iż realny poziom nadużywania smartfonów kształtuje się na poziomie 2–3%, jednakże doświadczanie poszczególnych objawów tego uzależnienia może dać dużo do myślenia.

Tabela 1. Źródła wiedzy stanowiące o symptomach nadużywania telefonu komórkowego
ZACHOWANIA PSYCHIKA NEGATYWNE SKUTKI
 • nierozstawanie się ze swoim telefonem,    
 • ciągłe sprawdzanie urządzenia i uruchamianie telefonu (np. częste sięganie po telefon, częste używanie go, sprawdzanie, trzymanie w dłoni bądź blisko siebie, przed sobą),
 • przerywanie spotkań/rozmów w celu odebrania bądź nawiązania połączenia/wiadomości,
 • wychodzenie z sali szkolnej w celu odebrania bądź nawiązania połączenia/ wiadomości,
 • częste robienie zdjęcia typu selfie i dzielenie się nim z innymi użytkownikami sieci,
 • korzystanie z urządzeń w miejscach i sytuacjach, w których nie powinno się tego robić (np. prowadzenie samochodu, przechodzenie przez jezdnię),
 • ukrywanie przed innymi (na przykład przed rodzicami) czynności związanych z używaniem smartfona,
 • realizacja czynności ze smartfonem w ręku
 • odczuwanie silnej potrzeby lub wręcz poczucia przymusu korzystania z telefonu,
 • ciągła gotowość na odpisanie na e-maila, sms, 
 • odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia, gorszego samopoczucia przy próbach przerwania/ograniczenia korzystania z Internetu, komputera,
 • wyraźna niezgoda i niezadowolenie z powodu ograniczenia możliwości korzystania z telefonu,
 • odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia w sytuacjach zabronienia korzystania z telefonu komórkowego,
 • podkreślanie ważności wpływu bycia online na dziejące się wydarzenia,
 • wysokie poczucie bezpieczeństwa związane z byciem online,
 • przeżywanie strachu (lęku) z powodu niebycia w głównym nurcie informacji,
 • przeżywanie negatywnych emocji związanych z niemożnością połączenia się z Internetem (np. szukanie zasięgu za wszelką cenę)
 • zaniedbywanie innych aktywności lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz korzystania z telefonu,
 • wycofanie się z dotychczasowych relacji z innymi i zamykanie się w świecie wirtualnym, 
 • korzystanie z Internetu/urządzeń pomimo szkodliwych następstw (niewyspanie, nieodpowiednie i nieregularne żywienie, zaniedbany wygląd, niewywiązywanie się ze swoich szkolnych, zawodowych, rodzinnych obowiązków),
 • nadmierne rozproszenie i dekoncentracja, np. na zajęciach lekcyjnych i poza nimi,
 • problem z właściwym gospodarowaniem własnym czasem wolnym,
 • częste nudzenie się i nicnierobienie, brak wyraźnej pasji w życiu, niski poziom angażowania się w sprawy szkolne,
 • niska aktywność ruchowa, brak spędzania czasu wolnego w sposób aktywny,
 • przejawianie tendencji do autoizolacji, pozostawanie na uboczu grupy,
 • ogólne przemęczenie organizmu, przeciążenie informacyjne
 • Zdecydowana większość badanych uczniów wyraża przekonanie, że od korzystania z urządzeń można się uzależnić (77%), a znajomość osób uzależnionych od smart...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy