Dołącz do czytelników
Brak wyników

Konspekty zajęć

3 października 2019

NR 49 (Październik 2019)

Dobre maniery Konspekt zajęć zintegrowanych

507
Temat Dobre maniery – odkrywanie skuteczności kulturalnej rozmowy oraz radości wynikającej ze wspólnej zgodnej pracy i zabawy
Holistyczny cel ogólny Wsparcie całościowego rozwoju dziecka podczas zabaw plastycznych, teatralnych i czytelniczych

Przewidywane osiągnięcia 
doświadczenia uczniów w obszarach rozwojowych

POLECAMY

W rozwoju fizycznym
 • Dzieci: poruszają się w rytmie, kreślą trójkąty, kolorują, reagują na sygnały, wycinają, przyklejają, piszą wyrazy.
W rozwoju społecznym
 • Dzieci: pracują w grupach i całym zespołem klasowym, współpracują ze sobą przy tworzeniu wspólnej karty pracy – wizerunku bajkowego smoka, odgrywają role, odkrywają siłę sprawczą kulturalnej rozmowy, widzą swoje możliwości, uczą się dziękowania, uczciwości wobec siebie i innych.
W rozwoju emocjonalnym
 • Dzieci: wyrażają emocje w czasie wspólnych zabaw, wczuwają się w role i wyrażają emocje związane z odtwarzaną postacią, odczuwają radość, zadowolenie i dumę z efektów wspólnej pracy.
W rozwoju poznawczym
 • Dzieci: poznają tekst literacki, gromadzą słownictwo wokół wyrazu „rycerz”, porządkują słowa zgodnie z rozumieniem ich znaczenia, uczą się redagowania wypowiedzi ustnych i pisemnych (odpowiedzi na pytania, streszczenie), zapisują wyrazy, wyjaśniają wyrażenia: „uprzejmy” i „savoir-vivre”, zapisują wyrazy z trudnością ortograficzną, samodzielnie czytają wybrany fragment tekstu literackiego, układają krótkie dialogi, dodają i odejmują w pamięci, wyrażają podziękowanie, rozmawiają na ważne tematy.
Materiały dydaktyczne
 • duży arkusz szarego papieru pakowego, kredki pastelowe, klej, taśma do przyklejenia, papier flipchartowy, nożyczki, wycięte „diamenciki” z wyrazami, powielona dla każdego ucznia karta pracy ze streszczeniem bajki, rytmiczna muzyka

 

PLANOWANE SYTUACJE EDUKACYJNE I ICH FUNKCJE

1. Zabawa powitalna DAMY I RYCERZE

 

 • Nauczyciel zaprasza dzieci do tego, by wyobraziły sobie, że są damami (dziewczynki) i rycerzami (chłopcy).
 • Witają się ze sobą damy – dziewczynki wychodzą na środek i witają się tak, jak uważają, że powinny witać się ze sobą damy.
 • Witają się ze sobą rycerze – chłopcy wychodzą na środek i witają się tak, jak uważają, że powinni witać się ze sobą rycerze.
 • Witają się damy i rycerze – dzieci wychodzą na środek i witają się tak, jak uważają, że powinni witać się ze sobą damy i rycerze.
 • Witają się ze sobą zaprzyjaźnione dzieci – dzieci wychodzą na środek i witają się tak, jak lubią się ze sobą witać.

Funkcje: powitanie, integracja grupy, ośmielenie dzieci do bliższych kontaktów, zachęcenie do tworzenia relacji, wprowadzenie w tematykę zajęć, zwrócenie uwagi na to, że powitania mogą być różne, zależnie od osób, sytuacji, miejsca…


2. Zabawa dydaktyczna DIAMENTOWY RYCERZ

 

 • Dzieci wspólnie zastanawiają się nad tym, jakimi słowami można opisać rycerza. Wymyślają słowa, a jak zabraknie im pomysłów, czytają wyrazy zapisane w „diamencikach”1. Każde słowo zaproponowane przez dzieci powinno się znaleźć na oddzielnej karteczce.
 • W zabawie ważne są argumenty, które podają dzieci. Można zapytać, co to oznacza, gdy słyszymy, że ktoś jest rycerski. To pretekst do rozmów, które pomogą w opisie zachowań prawdziwego rycerza.
 • Kolejnym etapem zabawy może być wyeliminowanie tych karteczek, które dotyczą rycerza z przeszłości i z bajek.
 • Pozostałe „diamenciki” wezmą udział w konkursie.
 • Każde dziecko wybiera tylko 3 „diamenciki” zawierające słowa, które według niego są najważniejsze u rycerza. Na wybranych „diamencikach” stawia kropkę kolorową kredką.
 • Do dalszego etapu konkursu przechodzi 9 diamencików – tylko te, które uzyskały największą liczbę głosów (kolorowych kropek).
 • Teraz dzieci próbują ułożyć małe diamenciki w jeden duży diament, który będzie opisywał współczesnego rycerza i rozmawiają o tym, czy znają takie rycerskie osoby.

 

Funkcje: ćwiczenie w rozumieniu i mówieniu po polsku, ćwiczenia słownikowe, przygotowanie do rozumienia tekstu literackiego, rozmowa o wartościach, dostrzeganie i wartościowanie cech, postaw i zachowań.


3. Zabawa interakcyjna z elementami ćwiczeń motoryki małej MUSZTRA

 

 • Dzieci stoją wokół wspólnego stołu lub wokół małych kilkuosobowych stolików, na których rozpięty jest arkusz szarego papieru.
 • Ponieważ rycerze potrafią maszerować jak żołnierze, dzieci także maszerują w jednym rytmie, który wyznacza odliczanie nauczyciela (jeden, dwa, trzy). Po wykonaniu 3 kroków kreślą na wspólnym papierze 3 kreski połączone w trójkąt. Do kreślenia potrzebne są kredki pastelowe w różnych odcieniach zieleni. Może sporadycznie pojawić się jeszcze kredka brązowa lub szara.
 • Dzieci pracują w rytmie: 3 kroki – 3 kreski do chwili, aż karton zapełni się trójkątami.
 • Kolejnym etapem zabawy jest kolorowanie trójkątów. Rytmiczna muzyka pomaga w sprawnym wykonaniu zadania.
 • Kolejne zadanie polega na pokolorowaniu białą kredką przestrzeni między trójkątami.

 

 

 

 Funkcje: stworzenie sytuacji pozwalającej na wspólne uzyskanie efektu plastycznego, wywołanie radości, poczucia sprawstwa, przygotowanie do kolejnych zabaw.


4. Zabawa konstrukcyjna SMOK

 

 • Nauczyciel pomaga dzieciom w wykreśleniu konturów smoka. Jeśli papier jest szeroki, należy go najpierw przeciąć na pół. Wykreślić głowę smoka, tułów zwężający się w kierunku ogona i ogon.
 • Smoka trzeba posklejać, nakleić na biały papier, dorysować mu zęby, dokleić oko i skrzydła. Można go wyciąć, zostawiając małą obwódkę białego papieru. Żeby sprawnie to zrobić, trzeba podzielić pracę między dzieci. Bardzo ważne będzie pomaganie sobie przy wycinaniu gotowego smoka. Jedna osoba może wycinać, pozostałe powinny trzymać papier lub wyciętą część smoka. Każdy powinien wziąć udział w wycinaniu wspólnego dzieła.

 

 

Funkcje: stworzenie sytuacji pozwalającej na wspólne uzyskanie efektu plastycznego, wywołanie radości, poczucia sprawstwa, przygotowanie do rozumienia tekstu literackiego.


5. Zabawa z tekstem literackim PRZEPRASZAM, SMOKU

 

 •  Wiery Badalskiej
 • Uczniowie zgromadzeni wokół smoka (wyeksponowanego na przykład na ścianie) słuchają wiersza czytanego przez nauczyciela.
 • „Za górą wielką, stromą
 • w czasach niezmiernie dawnych
 • żył pewien mężny rycerz
 • ze swej grzeczności sławny […]”
 • Wspólnie zastanawiają się, czy rycerz z bajki posiada cechy prawdziwego rycerza i w jaki sposób udało mu się pokonać smoka. Przypominają sobie słowa, których używał rycerz w walce.
 • Dzieci kolejny raz słuchają wiersza, tym razem śledząc tekst w książce. W trakcie słuchania zaznaczają w tekście „grzeczne–skuteczne” słowa.

Funkcje: poznanie wiersza, ćwiczeniu w czytaniu i rozumieniu, rozmowa na temat kultury języka.


6. Scenki teatralne ROZMOWY ZE SMOKIEM

 

 • Nauczyciel zaprasza dzielnych rycerzy do rozmów ze smokiem. Dzieci dobierają się parami, jedna osoba w parze będzie grała rolę rycerza, druga smoka. Improwizują kulturalną rozmowę rycerza i smoka. Mogą używać słów z poznanej bajki lub modyfikować bajkę.
 • Po kilku minutach ćwiczeń następują prezentacje. Rycerz podchodzi do smoka z białą flagą, symbolizującą przyjazne zamiary. Dziecko grające rolę smoka staje przy wspólnie przygotowanym potworze.
 • Należy pamiętać o tym, by po każdym występie nagrodzono aktorów brawami.

Funkcje: ćwiczenie w rozum...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy