Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja wychowania fizycznego z pomysłem

13 czerwca 2018

NR 33 (Styczeń 2018)

Porozmawiajmy o gwiazdozbiorach

0 158

Lekcja wychowania fizycznego niekoniecznie musi mieć postać nudnych, monotonnie powtarzanych ćwiczeń. Można nadać jej formę intrygującej opowieści, w trakcie której dzieci będą ilustrowały ruchem wiadomości z wybranej dziedziny. Dzięki temu zajęcia pozwolą na ugruntowanie wiedzy uczniów np. z zakresu edukacji przyrodniczej, polonistycznej lub matematycznej. Temat przewodni takiej lekcji może być zatem odległy od wąsko rozumianego WF.

Poniżej prezentujemy propozycję zajęć, w trakcie których dzieci będą utrwalały w pamięci nazwy gwiazdozbiorów widocznych nad Polską. Dlatego osnowę tematyczną zajęć będą stanowiły kolejno zabawy: „Bliźnięta”, „Trójkąt”, „Mały wóz”, „Wąż”, „Jaszczurka”, „Baran”, „Strzała”, „Pegaz” i „Żyrafa”, a także „Wilk” oraz „Zając”. Przygotowując się do przeprowadzenia opisanej lekcji, dobrze byłoby wyposażyć się w schematyczne rysunki (wydruki) wybranych fragmentów nieba przedstawiające wymienione gwiazdozbiory.
Uczestnicząc w opisanych zabawach, dzieci będą mogły m.in.: doskonalić czworakowanie i pełzanie, przemieszczać przybory różnych rozmiarów, uczyć się łączenia ruchów rąk i nóg, a także wykonywać precyzyjne ćwiczenia szyi. Zatem w trakcie lekcji o gwiazdach zrealizujemy także zadania typowe dla wychowania fizycznego.

„Bliźnięta”

Fabuła / narracja: Jednym z gwiazdozbiorów, które widać nad Polską, są Bliźnięta. Gdy patrzymy na nie, widzimy bawiące się rodzeństwo [tu można zaprezentować uczniom schematyczny rysunek nieba z tym gwiazdozbiorem]. Gdy przyjrzycie się im uważnie, na pewno zauważycie, że jedno z dzieci stara się powtarzać to, co robi drugie. Czy Wy też byście tak potrafili? Przekonajmy się!
Przebieg: Uczestników łączy się w pary. Tworzący je uczniowie stają twarzami do siebie. W każdej z par jeden z ćwiczących prezentuje dowolne ruchy, a drugi (niczym lustrzane odbicie) stara się je powtarzać. Nauczyciel inspiruje wychowanków do wszechstronnego aktywizowania mięśni kończyn, tułowia i szyi. Po kilku chwilach następuje zmiana ról w parach.
Cele:

 • wychowawczy: wdrażanie uczniów do umiejętności współdziałania w parze,
 • dydaktyczny: zapoznanie wychowanków z wyglądem gwiazdozbioru Bliźnięta,
 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznianie umiejętności wszechstronnego władania kończynami, tułowiem i szyją,
 • w sferze zdolności motorycznych: rozwijanie orientacji przestrzennej, doskonalenie zdolności różnicowania ruchów, kształtowanie zdolności dostosowywania się do zmieniających się okoliczności.

Pogadanka końcowa: Gdy na was patrzyłem, od razu wiedziałem, jaki gwiazdozbiór naśladujecie. Każdy ruch jednej osoby natychmiast powtarzała druga. Dzięki temu zachowywaliście się jak prawdziwe bliźnięta. Co było trudniejsze: wymyślanie nowych ćwiczeń czy naśladowanie ich? Które ruchy kopiowało się wam najtrudniej: rąk, nóg, tułowia, czy szyi? Dlaczego?
Przybory/przyrządy: schematyczny rysunek gwiazdozbioru Bliźnięta.

„Trójkąt”

Fabuła / narracja: Na pewno domyślacie się, jaki kształt może mieć gwiazdozbiór o nazwie Trójkąt. Tak, oczywiście (tu można zaprezentować uczniom schematyczny rysunek przedstawiający fragment nieba, na którym go widać). Jak wiecie, trójkąt musi mieć trzy boki. Nie zapomnijcie o tym, gdy będziecie odtwarzali jego wygląd!
Przebieg: Na sygnał nauczyciela, wszyscy starają się połączyć w zespoły trzyosobowe. Każdy z nich układa się na podłodze, odtwarzając kształt trójkąta. Jeśli w zajęciach uczestniczy liczba uczniów niepodzielna przez trzy, jeden lub dwoje z nich nie zdoła wypełnić zadania, co jest dodatkowym czynnikiem motywującym ich do sprawnego działania. Wielokrotne powtórzenia. W kolejnych nie można jednak ponownie utworzyć trójkąta z tymi samymi współćwiczącymi.
Cele:

 • wychowawczy: przezwyciężanie dystansu pomiędzy uczniami (czasem konieczne jest niezwłoczne połączenie się w zespół z osobami, od których stroni się na co dzień),
 • dydaktyczny: zapoznanie dzieci z wyglądem gwiazdozbioru Trójkąt,
 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznianie umiejętności wspólnego wykonywania ćwiczenia ruchowego w grupie,
 • w sferze zdolności motorycznych: rozwijanie orientacji przestrzennej, doskonalenie zdolności dostosowywana się do zmieniających się okoliczności.

Pogadanka końcowa: Jak wiele trójkątów pojawiało się dziś w naszej sali gimnastycznej! Czy potrafilibyście w podobny sposób tworzyć kwadraty? Spróbujemy tego w trakcie następnej lekcji, gdy będziemy rozmawiali o figurach geometrycznych. Na dziś zaplanowałem jeszcze kilka zabaw, w trakcie których zaprezentuję wam kolejne gwiazdozbiory. Czas, byście poznali następny z nich. Będzie to Mały Wóz.
Przybory / przyrządy: schematyczny rysunek przedstawiający gwiazdozbiór Trójkąt.
Uwagi: Prowadząc zajęcia dla uczniów z klas trzecich, warto spróbować kombinacji „Bliźniąt” i „Trójkąta”. Wówczas uczestnicy mogą naprzemiennie, na sygnał (komendę) nauczyciela łączyć się w pary lub grupy trzyosobowe.

„Mały Wóz”

Fabuła / narracja: Na niebie dość dobrze widoczny jest gwiazdozbiór Mały Wóz (dzieciom prezentuje się jego schematyczny rysunek). Czy nie jest on zbyt mały? Za chwilę przekonamy się, czy wszyscy zmieścilibyście się na tym wozie. Zaczynamy! Wsiadajcie!
Przebieg: Na podłodze układa się materac. Dzieci starają się kolejno zająć na nim miejsce, przyjmując pozycję siadu skrzyżnego. W licznej klasie jest to niewykonalne, co stanowi punkt wyjścia do pogadanki podsumowującej.
Cele:

 • wychowawczy: przezwyciężanie dystansu pomiędzy uczniami (podczas zabawy konieczne może być zajęcie miejsca na materacu bezpośrednio obok osób, od których stroni się na co dzień),
 • dydaktyczny: zapoznanie dzieci z wyglądem gwiazdozbiorów Mały Wóz i Wielki Wóz,
 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznianie umiejętności wykonywania ćwiczenia ruchowego całą grupą,
 •  w sferze zdolności motorycznych: rozwijanie orientacji przestrzennej, doskonalenie zdolności dostosowywania się do zmieniających się...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy