Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

12 czerwca 2018

NR 13 (Styczeń 2016)

Dom, dach, drzewo, doniczka, czyli poznajemy literę D
Scenariusz zajęć dla uczniów klasy I

0 176
Czas trwania: Dwie godziny lekcyjne (po 45 min)
Cel ogólny: •  zapoznanie z literą „d” – wielką i małą, drukowaną i pisaną, 
•  zapoznanie ze sposobem pisania litery,
•  kształcenie umiejętności pisania poznanej litery,
•  przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy,
•  kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
•  rozwijanie kreatywnego myślenia najmłodszyc
Dzięki zajęciom uczeń: •  zna kształt litery „d” (wielkiej i małej, pisanej i drukowanej),
•  zna pisownię litery „d” (wielkiej i małej), 
•  zna wyrazy zawierające głoskę „d”, 
•  potrafi poprawnie pisać literę „d” (wielką i małą),
•  potrafi prawidłowo wymawiać głoskę „d”,
•  współuczestniczy w proponowanych formach aktywności, 
•  współpracuje z innymi dziećmi podczas realizacji zadań
Metody: Rozmowa, pokaz, ćwiczenia, zabawy integracyjne i ruchowe
Formy pracy: •  praca indywidualna,
•  praca grupowa
Środki dydaktyczne •  ilustracje przedstawiające różne przedmioty rozpoczynające się na literę „d”, 
np. dom, dach, drzewo,
•  przygotowane wcześniej podpisy z nazwami przedmiotów znajdujących się 
na ilustracjach,
•  szablony litery „d” (wielkiej i małej, drukowanej i pisanej) do przypięcia na tablicy,
•  papierowe tacki (talerzyki) w ilości odpowiadającej liczbie dzieci, 
•  grysik,
•  kartki formatu A4 w ilości odpowiadającej liczbie dzieci,
•  materiały plastyczne: kolorowy papier, bibuła, klej, plastelina, nożyczki,
•  trzy piłki do siatkówki

Przebieg zajęć:

  • Powitanie dzieci i zaproszenie ich do wspólnej zabawy „Ludzie do ludzi”. Dzieci dobierają się w pary, stoją naprzeciwko siebie i wykonują polecenia nauczyciela, np.: podnosimy prawą rękę w górę i witamy się; podnosimy lewą stopę do góry i nasze lewe stopy się witają; podnosimy prawe łokcie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy