Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

15 czerwca 2018

NR 37 (Maj 2018)

Wycieczka do Australii – lekcja wychowania fizycznego z pomysłem

0 149

W trakcie zajęć wychowania fizycznego nie powinniśmy ograniczać się wyłącznie do zaproponowania uczniom ćwiczeń fizycznych. Wykorzystywane podczas nich zabawy i gry ruchowe można dobrać tak, by ich fabuły ułożyły się w intrygującą opowieść. Motywem przewodnim opisanych poniżej zabaw jest wycieczka do Australii. Dzięki niej dzieci będą mogły poznać zwierzęta tego kontynentu: emu, dingo, krokodyle, kangury, koala, kolczatki, dziobaki i wombaty.

„Odważny ptak emu i dziki pies dingo”

Fabuła/narracja: Na pewno wiecie, że samiec emu troskliwie opiekuje się potomstwem. Osłania on pisklęta swoimi rozłożystymi skrzydłami, chroniąc je w ten sposób przed atakami drapieżników, na przykład psów dingo (można przedstawić rysunki lub zdjęcia zwierząt). Za chwilę przekonamy się, czy sprawdzilibyście się w takiej roli. Ochrońcie małe emu przed atakiem dingo!
Przebieg: Wybrany uczeń (samiec emu) utrzymuje dwie płachty tektury (boki tekturowych pudełek). Rozkładając ręce szeroko na boki, osłania on skrzydłami (chwyconymi w dłonie płachtami tektury) grupę osób zgromadzonych 
za nim. Na wprost stada znajduje się jego rywal (dingo), 
którego zadaniem jest dotknięcie (klepnięcie) któregokolwiek dziecka chronionego przez samca emu. Jeśli tego dokona, sam staje się odważnym emu strzegącym stada młodych. Klepnięty z kolei przejmuje rolę dingo, a uczeń ochraniający wcześniej grupę dołącza do niej. Wielokrotne powtórzenia ze stałym rotowaniem ról poszczególnych wychowanków.
Cele:

 • wychowawczy: wdrażanie uczniów do troszczenia się o losy innych,
 • dydaktyczny: zobrazowanie dzieciom zachowań emu i dingo,
 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznianie umiejętności dostosowywania własnego działania do aktywności współćwiczących,
 • w sferze zdolności motorycznych: doskonalenie orientacji przestrzennej, kształtowanie szybkości (zwłaszcza niezwłocznej reakcji).

Pogadanka końcowa: Znakomicie sprawdzaliście się w roli emu osłaniającego pisklęta. Prawie zawsze udawało się wam ochronienie stada przed atakiem psa dingo. 
Zapamiętajcie, że słabszych należy bronić przed napastnikami! 
Przyrządy/przybory: dwie płachty tektury (boki tekturowych pudełek), rysunki lub zdjęcia przedstawiające dingo oraz emu z szeroko rozłożonymi skrzydłami.

„Krokodyl”

Fabuła/narracja: W Australii można napotkać ogromne krokodyle. Niektóre z nich ważą nawet 1000 kilogramów, czyli tyle, ile wy wszyscy razem (można przedstawić zdjęcie krokodyla). Spróbujcie ułożyć się razem na podłodze tak, by wspólnie przypominać krokodyla. Kto będzie jego głową? Pamiętajcie, że w miejscu, w którym znajduje się brzuch tego zwierzęcia, powinno leżeć obok siebie kilka osób.
Przebieg: Na sygnał nauczyciela wychowankowie układają się na podłożu w zwartej grupie tak, by odtworzyć wygląd krokodyla. Kilkakrotne powtórzenia. W każdym z nich inna osoba pełni rolę głowy gada (znajduje się na czele grupy). Wychowawca na bieżąco ocenia, czy grupie udało się prawidłowo wykonać zadanie.
Cele:

 • wychowawczy: wdrażanie uczniów do roztropnego zachowywania się w trakcie spotkań z groźnymi przedstawicielami fauny,
 • dydaktyczny: dosłowne zobrazowanie dzieciom rozmiarów krokodyla,
 • w sferze umiejętności ruchowych: ugruntowywanie umiejętności dostosowywania własnego działania do aktywności współćwiczących,
 • w sferze zdolności motorycznych: doskonalenie orientacji przestrzennej.

Pogadanka końcowa: Jak różne krokodyle dało się tu obserwować! Choć wszystkie ważyły tyle samo, to każdy z nich wyglądał nieco inaczej. Jedne były długie i przy tym szczupłe. Inne okazywały się krótkie i grube. Gdy przyglądało się im, od razu można było domyślić się, że są one wielkimi żarłokami. Pamiętajcie, by nigdy nie zbliżać się do drapieżników! Lepiej podziwiać je z daleka. 
Przyrządy/przybory: zdjęcie lub rysunek przedstawiający krokodyla.

„Kangurzyca”

Fabu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy