Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

15 czerwca 2018

NR 37 (Maj 2018)

Wycieczka do Australii – lekcja wychowania fizycznego z pomysłem

673

W trakcie zajęć wychowania fizycznego nie powinniśmy ograniczać się wyłącznie do zaproponowania uczniom ćwiczeń fizycznych. Wykorzystywane podczas nich zabawy i gry ruchowe można dobrać tak, by ich fabuły ułożyły się w intrygującą opowieść. Motywem przewodnim opisanych poniżej zabaw jest wycieczka do Australii. Dzięki niej dzieci będą mogły poznać zwierzęta tego kontynentu: emu, dingo, krokodyle, kangury, koala, kolczatki, dziobaki i wombaty.

„Odważny ptak emu i dziki pies dingo”

Fabuła/narracja: Na pewno wiecie, że samiec emu troskliwie opiekuje się potomstwem. Osłania on pisklęta swoimi rozłożystymi skrzydłami, chroniąc je w ten sposób przed atakami drapieżników, na przykład psów dingo (można przedstawić rysunki lub zdjęcia zwierząt). Za chwilę przekonamy się, czy sprawdzilibyście się w takiej roli. Ochrońcie małe emu przed atakiem dingo!
Przebieg: Wybrany uczeń (samiec emu) utrzymuje dwie płachty tektury (boki tekturowych pudełek). Rozkładając ręce szeroko na boki, osłania on skrzydłami (chwyconymi w dłonie płachtami tektury) grupę osób zgromadzonych 
za nim. Na wprost stada znajduje się jego rywal (dingo), 
którego zadaniem jest dotknięcie (klepnięcie) któregokolwiek dziecka chronionego przez samca emu. Jeśli tego dokona, sam staje się odważnym emu strzegącym stada młodych. Klepnięty z kolei przejmuje rolę dingo, a uczeń ochraniający wcześniej grupę dołącza do niej. Wielokrotne powtórzenia ze stałym rotowaniem ról poszczególnych wychowanków.
Cele:

POLECAMY

 • wychowawczy: wdrażanie uczniów do troszczenia się o losy innych,
 • dydaktyczny: zobrazowanie dzieciom zachowań emu i dingo,
 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznianie umiejętności dostosowywania własnego działania do aktywności współćwiczących,
 • w sferze zdolności motorycznych: doskonalenie orientacji przestrzennej, kształtowanie szybkości (zwłaszcza niezwłocznej reakcji).

Pogadanka końcowa: Znakomicie sprawdzaliście się w roli emu osłaniającego pisklęta. Prawie zawsze udawało się wam ochronienie stada przed atakiem psa dingo. 
Zapamiętajcie, że słabszych należy bronić przed napastnikami! 
Przyrządy/przybory: dwie płachty tektury (boki tekturowych pudełek), rysunki lub zdjęcia przedstawiające dingo oraz emu z szeroko rozłożonymi skrzydłami.

„Krokodyl”

Fabuła/narracja: W Australii można napotkać ogromne krokodyle. Niektóre z nich ważą nawet 1000 kilogramów, czyli tyle, ile wy wszyscy razem (można przedstawić zdjęcie krokodyla). Spróbujcie ułożyć się razem na podłodze tak, by wspólnie przypominać krokodyla. Kto będzie jego głową? Pamiętajcie, że w miejscu, w którym znajduje się brzuch tego zwierzęcia, powinno leżeć obok siebie kilka osób.
Przebieg: Na sygnał nauczyciela wychowankowie układają się na podłożu w zwartej grupie tak, by odtworzyć wygląd krokodyla. Kilkakrotne powtórzenia. W każdym z nich inna osoba pełni rolę głowy gada (znajduje się na czele grupy). Wychowawca na bieżąco ocenia, czy grupie udało się prawidłowo wykonać zadanie.
Cele:

 • wychowawczy: wdrażanie uczniów do roztropnego zachowywania się w trakcie spotkań z groźnymi przedstawicielami fauny,
 • dydaktyczny: dosłowne zobrazowanie dzieciom rozmiarów krokodyla,
 • w sferze umiejętności ruchowych: ugruntowywanie umiejętności dostosowywania własnego działania do aktywności współćwiczących,
 • w sferze zdolności motorycznych: doskonalenie orientacji przestrzennej.

Pogadanka końcowa: Jak różne krokodyle dało się tu obserwować! Choć wszystkie ważyły tyle samo, to każdy z nich wyglądał nieco inaczej. Jedne były długie i przy tym szczupłe. Inne okazywały się krótkie i grube. Gdy przyglądało się im, od razu można było domyślić się, że są one wielkimi żarłokami. Pamiętajcie, by nigdy nie zbliżać się do drapieżników! Lepiej podziwiać je z daleka. 
Przyrządy/przybory: zdjęcie lub rysunek przedstawiający krokodyla.

„Kangurzyca”

Fabuła/narracja: Jak pamiętacie, Australię zamieszkują kangury. Te zwierzęta potrafią znakomicie skakać. Kangurzyce mają na brzuchach torby, w których noszą swoje dzieci. Domyślacie się, że mamy muszą uważać, by kangurzątka nie wypadły z toreb. Czy potrafilibyście robić to tak, jak one? 
Przebieg: Każde dziecko chwyta oburącz dolną część swojej koszulki. W ten sposób powstaje kangurza torba. Umieszcza się w niej woreczek z grochem. Zadaniem dzieci jest wielokrotne podskakiwanie tak, by dotrzeć we wskazane przez nauczyciela miejsce, chroniąc równocześnie woreczek przed wypadnięciem.
Cele:

 • wychowawczy: wprowadzenie do zajęć atmosfery beztroskiej rozrywki,
 • dydaktyczny: opisanie dzieciom zachowań kangurzycy,
 • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności skakania obunóż,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie szybkości ruchów cyklicznych, doskonalenie poczucia rytmu, rozwijanie orientacji przestrzennej.

Pogadanka końcowa: Okazało się, że kangurzyce naprawdę znakomicie potrafią troszczyć się o własne młode. Żadne z nich nie wypadło z torby. Co trzeba było robić, by były one bezpieczne? Jak musieliście je ochraniać? Czy mogliście wykonywać gwałtowne skoki?
Przyrządy/przybory: po woreczku z grochem dla każdego ćwiczącego.

„Koala”

Fabuła/narracja: Koala to zwierzę wspinające się na drzewa i żywiące się liśćmi eukaliptusa (zademonstrowanie rysunku lub zdjęcia żerującego zwierzęcia). Choć z wyglądu przypomina ono misia, to w rzeczywistości bliżej mu do kangura niż niedźwiedzia, bo ma na brzuchu torbę. Czy potrafilibyście poruszać się na dużej wysokości tak jak koala? A zdołalibyście przy tym zrywać liście? Przekonajmy się!
Przebieg: Na wyższych szczebelkach drabinek zawiesza się zielone szarfy wyobrażające liście eukaliptusa. Zadaniem dzieci jest strącenie przyborów na podłoże, co ma naśladować ich zjadanie. Ćwiczący mogą przy tym dotykać szarf wyłącznie głowami (brodami).
Cele:

 • wychowawczy: inspirowanie uczniów do mierzenia się z wyzwaniami,
 • dydaktyczny: opisanie dzieciom zachowań koali,
 • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności wspinania się na drabinki oraz wykonywania ruchów precyzyjnych głową,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie siły, rozwijanie orientacji przestrzennej.

Pogadanka końcowa: Jak widzę, znakomicie spisaliście się, zjadając wszystkie liście eukaliptusów. Wrócimy do tej zabawy w trakcie następnej lekcji wychowania fizycznego. Liczę na to, że do tego czasu liście eukaliptusów zdążą odrosnąć.
Przyrządy/przybory: rysunek lub zdjęcie przedstawiające koalę, zielone szarfy, drabinki gimnastyczne.

„Kolczatka”

Fabuła/narracja: Australię zamieszkuje kolczatka. Wygląda ona prawie jak jeż (zaprezentowanie zdjęcia lub rysunku). Jej pożywienie stanowią termity i mrówki. Za chwilę przekonamy się, czy potraficie odnaleźć je równie szybko, jak kolczatka.
Przebieg: Uczestników zajęć dzieli się na kilka grup. Każda z nich gromadzi się wokół innego materaca. Pod nim znajdują się plastikowe nakrętki od butelek wyobrażające mrówki i termity. Na sygnał nauczyciela dzieci starają się w określonym czasie wyciągnąć spod materaca nakrętki. Kto zbierze ich najwięcej, ten wygrywa. Przed każdym z sygnałów dzieci ponownie umieszczają przybory pod materacem. Dodatkowo grupy zmieniają materace, wokół których są z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy