Dołącz do czytelników
Brak wyników

Do It Yourself

7 czerwca 2019

NR 47 (Czerwiec 2019)

Podwodny świat
Działania plastyczne integrujące różne sfery rozwojowe

201
Czas Ok 3 h lekcyjnych
Funkcje 
ćwiczenia
Uczeń:
 • doskonali koordynację wzrokowo-ruchową,
 • wdraża się do współpracy,
 • doskonali rozumienie instrukcji podanych przez nauczyciela,
 • sprawnie posługuje się nożyczkami przy wycinaniu kartonu, fal, rybek czy innych elementów potrzebnych do stworzenia podwodnego świata,
 • manipuluje małymi elementami i przykleja je do makiety,
 • wykazuje się inwencją twórczą przy ozdabianiu makiety,
 • dba o estetykę pracy plastycznej,
 • organizuje miejsce pracy oraz utrzymuje porządek,
 • wypowiada się na temat swojej pracy.
Potrzebne 
materiały
 • karton po obuwiu,
 • pędzle oraz farby,
 • nożyczki,
 • klej, taśma klejąca dwustronna,
 • brokat, bibuła, koraliki,
 • plastikowy 

 

Tym razem działania manualne prowadzone w grupie stanowią doskonałą okazję do rozpoczęcia bądź zakończenia rozważań na temat podwodnego świata. Czerwiec to szczególny czas dla uczniów, którzy myślami już dryfują po wakacyjnych wojażach. Przy tworzeniu makiety podwodnego świata z różnych materiałów, warto poruszyć temat bezpiecznego zachowania nad jeziorem czy morzem, które są bardzo częstą destynacją wakacyjnych podróży. W trakcie wykonywania pracy warto także podjąć dyskusję na temat ochrony i odpowiedniego traktowania flory i fauny występujących w różnych zbiornikach wodnych.

Jest to projekt wymagający poświęcenia kilku godzin lekcyjnych. Najlepiej, jeśli będzie wykonywany w parach – ze względu
na wiele szczegółów praca grupowa może się nie sprawdzić. Podstawą będzie pudełko (najlepiej wielkości kar...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy