Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pisownia wyrazów z „rz” po spółgłoskach „p”, „t”, „e”
Scenariusz zajęć dla uczniów klasy II

Artykuły | 12 czerwca 2018 | NR 13
229
Czas trwania: Ze względu na dość rozbudowaną formę zajęcia przewidziane są na 3 godziny lekcyjne (po 45 min). Najlepiej zrealizować je w ciągu dwóch dni (drugi dzień zmagań z ortografią warto rozpocząć od powtórzenia reguły zdefiniowanej przez uczniów, czyli od punktu 8. scenariusza)
Cele zajęć: •  cel ogólny: poznanie reguły warunkującej pisownię wyrazów z „rz” po spółgłoskach „p”, „t”, „w”;
•  cele szczegółowe – po zajęciach uczeń:
–  zna regułę warunkującą pisownię „rz” w wyrazach po spółgłoskach: „p”, „t”, „w” oraz właściwie ją stosuje,
–  dokonuje autokorekty pisanego tekstu,
–  posługuje się słownikiem ortograficznym,
–  analizuje wyrazy z trudnościami ortograficznymi, 
–  czyta tekst ze zrozumieniem 
Metody: Rozmowa, pokaz, oparte na działaniach praktycznych uczniów, ćwiczenia, zabawy integracyjne
Formy pracy: •  indywidualna,
•  zbiorowa
Środki dydaktyczne: •  mała piłka do zabawy wprowadzającej,
•  kolorowa kreda,
•  kserokopie tekstu do wycinanki (liczba kopii odpowiadająca liczbie dzieci),
•  kolorowe kredki, klej oraz nożyczki,
•  przygotowane wcześniej przez nauczyciela zagadki,
•  kserokopie tekstu (w wersji skróconej) zapisane na prostokątnych ponumerowanych paskach papieru (liczba kopii odpowiadająca liczbie dzieci),
•  słowniki ortograficzne dla uczniów,
•  tekst do dyktanda,
•  szarfy lub długie wstążki do zabawy kończącej zajęcia,
•  płyta CD z muzyką relaksacyjną

Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel zapisuje krótki tekst na tablicy, który będzie poddany analizie oraz wprowadzi w tematykę zajęć (nauczyciel dokonuje starannego zapisu tekstu podczas przerwy, aby nie tracić czasu podczas zajęć). Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby wprowadzenie reguły ortograficznej poprzedzała wycieczka do lasu. Jeśli nie ma takiej możliwości,nauczyciel odwołuje się do wiadomości i doświadczeń dzieci.

Przebieg zajęć:

  • Powitanie uczniów – nauczyciel zaprasza dzieci do kręgu. Uczniowie stoją obok siebie, nauczyciel wręcza jednemu dziecku małą piłkę i prosi je o podanie swojego imienia oraz czynności, którą lubi najbardziej, a która zaczyna się od litery jego imienia, np. „Jestem Monika, lubię marzyć”. Gdy dziecko poprawnie wykona zadanie, odrzuca piłkę do dowolnej osoby stojącej w kręgu. Zabawa trwa do momentu, gdy wypowiedzą się wszystkie dzieci.
  • Nauczyciel zaprasza dzieci do stolików. Prosi o skupienie. Otwiera tablicę, po czym głośno i wyraźnie odczytuje z niej tekst: Przyszedł wrzesień. W lesie zakwitły liliowe wrzosy. Pajączki snują białą przędzę. Patrz, ile tu trzmieli! Nie wrzeszcz, bo uciekną. Przecież one są potrzebne, bo zapylają kwiaty. Tekst może być inny, ale powinien obrazować omawianą zasadę pisowni. Nauczyciel zaprasza dzieci do swobodnych wypowiedzi na temat zmian zachodzących jesienią w lesie. Uczniowie odpowiadają na przykładowe pytania:

–     „Co charakteryzuje jesień?”,

–     „Jak zmienia się leśna szata jesienią?”,

–     „Jak przyroda przygotowuje się do jesieni?”.

  • Następuje ponowne głośne odczytanie tekstu przez nauczyciela...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy