Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Magdalena Krawczonek

Unauczyciel dyplomowany w Specjalnym  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile. Ukończyła dwustopniowe studia pedagogiczne, kierunek pedagogika, specjalność wczesnoszkolna, podyplomowe studia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej oraz podyplomowe studia z edukacji rodzinnej i wychowania seksualnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki oraz kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz